פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד 5.0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אלון כהן
עו"ד עדי שפיצר שקד
עו"ד שרון סגל
עו"ד פלג שטיין
עו"ד חגי שבתאי שפירא
עו"ד דן לימור
עו"ד שרית צדק
עו"ד אלון ארז
מתמחה יצחק-ארז קרט
עו"ד חנן כהן
 >>   >> 

מהו חוזה ?

(25/03/2010)
נעם מאור<br />עורך דין
מאת נעם מאור
עורך דין

לא מחובר

חוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 לא מספק הגדרה למונח חוזה. נכון יהיה להגדיר את המונח חוזה, כביטוי למפגש רצונות בין שני צדדים או יותר, להתקשר ביניהם בעסקה כלשהי שיוצרת חיוב הניתן לאכיפה. סעיף 1 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר את התנאים להיווצרות חוזה "חוזה נכרת בדרך של הצעה וקיבול לפי הוראות פרק זה".

אם כן, חוזה ישתכלל בהתקיים שני תנאים:

  • הצעה;
  •  קיבול;

סעיף 2 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר  את המונח "הצעה" בדרך זו: "פנייתו של אדם לחברו היא בגדר הצעה, אם היא מעידה על גמירת דעתו של המציע להתקשר עם הניצע בחוזה והיא מסוימת כדי אפשרות לכרות את החוזה בקיבול ההצעה; הפניה יכולה שתהיה לציבור".

נראה אם כן, כי הצעה תשתכלל, בהתקיים שלושה תנאים:

  • פניייה של המציע לניצע;
  • גמירות דעת- כוונה ליצור יחסים משפטיים עם הניצע;
  • מסוימות- הסכמה על פרטים מהותיים של העסקה (גם חלקית). 

סעיף 5 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 מגדיר את המונח "קיבול" בדרך זו: "הקיבול יהיה בהודעת הניצע שנמסרה למציע ומעידה על גמירת דעתו של הניצע להתקשר עם המציע בחוזה לפי ההצעה".

השתכללות החוזה תיעשה עם מסירת הודעת הקיבול למציע ההצעה על ידי הניצע. ההצעה והקיבול, הן מעין הודעת הצדדים כי הם אכן מעוניינים ליצור ביניהם יחסים משפטיים מחייבים.

 

כל חוזה הוא הסכם, אולם לא כל הסכם הוא חוזה. על מנת להקנות להסכם מעמד של חוזה משפטי מחייב, יש לכלול בו את יסוד האכיפה. יתרונו של החוזה, הוא היכולת לאוכפו, יכולת האכיפה מקנה לצדדים ביטחון, שכן אם צד לחוזה חוזר בו חלילה ממילוי התחייבותו על פי החוזה, הרי שהצד השני יוכל לתבוע את מילוי ההתחייבות על פי החוזה. סעד האכיפה אינו הסעד היחיד בגין הפרת חוזה, לצידו עומדים סעדים נוספים המצויים בחוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), תשל"א-1970, סעדים כגון:

העקרון השולט בדיני החוזים בישראל בכלל ובחוק החוזים בפרט הינו עקרון חופש החוזים, לפיו יכולים הצדדים להתקשר בחוזה כאוות נפשם. סעיף 24 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973 קובע כי "תכנו של חוזה יכול להיות ככל שהסכימו עליו הצדדים",  וכי החוזה יכול להכרת הן בכתב והן בעל פה כאמור לפי סעיף 23 לחוק החוזים (חלק כללי), תשל"ג-1973.

אולם לעקרון זה ישנם חריגים המצויים במספר הוראות חוק, כגון סעיף 8 לחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969הקובע כי חוזה במקרקעין חייב להיעשות בכתב. 

 

חוזה הינו מסמך משפטי מחייב, ישנה חשיבות גדולה לעריכתו בצורה נכונה ומקצועית, לכן רצוי לפנות לעורך דין המומחה בעריכת חוזים, על מנת שיערוך עבורכם את חוזה.

 

דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני חוזים לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.

 

 

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל