פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אביב גבע
עו"ד יגאל בן בנימין
עו"ד ליסה סגלוב
עו"ד אורנה אלבז-גולדנברג עו"ד ומגשרת
עו"ד רן אגוזי
עו"ד יזהר קונפורטי
עו"ד אתי חסיד
עו"ד טל זהבי
עו"ד עזרא- ליאור כדורי
עו"ד דוד אמסלם
 >>   >> 

דינם של מעשים/מחדלים מצד המעביד/העובד – אימתי פיטורים ואימתי התפטרות?

(26/05/2010)
אורית  יונתני<br />עורך דין
מאת אורית יונתני
עורך דין

לא מחובר

naltrexone buy online canada

buy naltrexone makeuprainbow.com

לעיתים מתעורר מצב בו ישנה מחלוקת האם העובד התפטר או פוטר. להלן נסקור פסיקה בנושא זה.

 

בתי הדין פסקו וחזרו ופסקו שדברים המעידים על פיטורים או התפטרות חייבים להיות חד משמעיים ואין שומעים לצד אחד ליחסי עבודה כאשר הוא מנסה להכתיב לצד שכנגד את עמדתו בעניין סיום יחסי העבודה [דב"ע ל/6-3 שמואלי ואח' - שרייר, פד"ע א 69; דב"ע נא/195-3 תובנה מכונות תרגום בע"מ - סגל, פד"ע כג  74, דב"ע נה/122-3 זבון - מוצניק, פד"ע כט 228].

 

 

בפס"ד דיון מס' ל/1-3 זמל הרמן  נ' דואיב גילה  פדע א 18 ביה"ד לעבודה פסק כדלקמן:

   "סיים חד-צדדי של יחסי עובד ומעביד, כשלא נקבע תחום זמן ליחסים אלה, יכול שיבוא מיזמת העובד ואזי ידובר בהתפטרות ויכול שיבוא מיזמת המעביד ואזיידובר בפיטורים. מאחר ולסיים חד-צדדי זה של היחסים חשיבות רבה ותוצאות משפטיות בכל אותם המקרים שהדין מתערב בסיים יחסים אלה, כגון הגבלת פיטורי חייל משוחרר שהוחזר לעבודתו, הגבלת פיטורי נכה, הגבלת פיטורי עובדת הרה, הגבלת פיטורי חניכים, הגבלת פיטורי עובדי המדינה בשל עבירות משמעת, ולענייננו - ההשלכה לעניין פיצויי-פיטורים, יש לקבוע סייגים מפורשים בין השניים:ו פיטורים והתפטרות. היסוד הן של הפיטורים והן של ההתפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שלא משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד, הקיימים בין השניים, לידי גמר. פטורים אנו במקרה זה מלדון בשאלות גבול כשלא ברור מה היתה הכוונה של הצד הפועל, כגון פליטת פה של המעביד בעידנא דריתחא "הנך מפוטר" או פליטת פה דומה של עובד. כן פטורים אנו מלדון באותם המקרים שאפשר ללמוד בהם מעצם התנהגותו של אחד הצדדים כי הינו מתכוון להביא את הקשר לידי גמר, וייתכנו מקרים כאלה. הכלל הוא שתמיד יידרש קיום תנאי אחד, הוא ודאות שהצד הפועל אמנם התכוון לסיים את הקשר והודיע על כך לצד שני. כלל יסוד זה משותף למערכות משפט שונות:נThe mordern law of employment:בfriedman[1] contrat de travail:וcamerlynck[2] Grundriss des arbeitsrechts:נnipperdey- hueck[3].

 

 

בדב"ע לב/26-3 חיים - אהרן ושות', פד"ע ד 149, בע' 152, נאמר: "כשהדברים נכתבים או נאמרים בתנאים רגילים, אין מקום לפקפוק שאכן הכותב או האומר התכוון לתוצאה מתבקשת, אולם משנאמרים דברים בעידנא דריתחא יש לבחון את הנסיבות כולן כדי לרדת לסוף דעתו של האומר, ולראות האם באמת ובתמים התכוון לדברים שאמר, וביקש להביא לסיום את היחסים."

בפס"ד דיון מס' לב/3-58 רשות השידור נ' מאיר אשל פד"ע ד 298 דובר בעובד אשר אושרה לו חל"ת לחצי שנה כאשר לפני היציאה לחל"ת חתם על התחייבות שבה נאמר שהוא מתחייב לחזור מיד עם תום חופשתו ושאם הוא לא יחזור הוא מוותר על משרתו.  

בית הדין הארצי לעבודה פסק כי "המשותף לשניים, פיטורים והתפטרות, הוא שבשניהם מביא אחד הצדדים את יחסי העבודה לידי גמר, ונותן ביטוי ברור וחד-משמעי לכוונתו לעשות כן. הביטוי יהיה כרגיל, בדיבור ברור, אך יכול ויהיה במעשה שאינו מתיישב עם כוונתו להמשיך לקיים את יחסי העבודה או עם האפשרות להמשיך לקיים יחסים אלה."

 

ובהמשך "הפירוש הסביר להתחייבות הוא, כי באי-שובו של העובד עם תום החופשה ללאשכר יש לראות העדרות מהעבודה שיש בה הפרת משמעת, המצדיקה נקיטה באמצעים משמעתיים העומדים לרשותה של רשות השידור. במלים "הנני מוותר בזה על משרתי ברשות השידור", יש לראות ויתור העובד על "משרתו" היינו ויתור על טענות נגד פיטורים, ועל תביעת זכות למקום העבודה, אך בשום אופן אין לראות באותן המלים התפטרות מראש."

 

ביה"ד קובע כי "אין עובד יכול להעמיד עצמו במצב של מפוטר על-ידי כך שיודיע למעבידו כי אם לא ינהג כלפיו בדרך מסויימת יראה את המעביד כמי שפיטרו מהעבודה, ואין מעביד יכול להעמיד עובד במצב של מי שהתפטר מהעבודה, על-ידי כך שיודיע לעובד כי אם לא ינהג בדרך מסויימת, יראוהו כמתפטר מהעבודה. מעשיו של המפטר קובעים אם הוא פיטר, ומעשיו של המתפטר קובעים אם הוא התפטר; כיצד "יראהו" הצד השני או כיצד "ייחשב" בעיניו של הצד השני, הוא חסר משמעות ונפקות. מכל שכן, אין נפקות למלים שבמכתב הנ"ל כי העובד ייחשב כמתפטר מן השירות, "תוך ויתור על כל זכויותיו כעובד".

 

בפס"ד בעב 914548/99 (ת"א) סקלר נ' תום הובלה והפצה בע"מ (פורסם ב-lawdata) דובר בעובד אשר הודיע במפגיע כי הוא מסרב לעבוד על המשאית שהוקצתה לו. ביה"ד קובע כי נקבע בפסיקה כי הדיבור המביא את יחסי העבודה לידי סיום חייב להיות חד משמעי וכי באותו מקרה תנאי זה לא התקיים: התובע, לא בדיבור ולא במעשה (כגון: עזיבת מקום העבודה לאלתר), לא הביע רצונו וכוונתו להביא את יחסי העבודה לידי סיום. ביה"ד קובע כי סירובו של התובע לעבוד על המשאית הוא עילה לגיטימית למעסיק לפיטורים אולם אין בה כדי להוות התפטרות אם לא הוכח כי אכן היתה כוונה כזו.

 

דב"ע לה.85 – 3 עיריית כפר סבא נ' יעקב כהן פד"ע ז' 175 – באותו מקרה העובד הודיע כי הוא לא התפטר לאחר קבלת מכתב שרואים אותו כמתפטר. ביה"ד קבע - העובד לא השלים עם ההחלטה והודיע כי הוא לא התפטר וכאשר המעביד קובע שהוא רואה את העובד כמתפטר והעובד אומר במפורש שלא התפטר – קובע מה שאומר העובד.

 

בעב 2510/01 (חיפה) עאדל גאנם נ' דלתא גליל תעשיות בע"מ (מתוך lawdata ניתן ב-21.11.2007) ביה"ד האזורי לעבודה בחיפה דן במקרה בו הוצע לתובע תפקיד חלופי אשר כלל שינויים מהתיים בשני עניינים:   1. מעבר לתפקיד שהשכר בו תלוי בדיווח על שעות עבודה. 2. ויתור מצד התובע על ההטבה של רכב צמוד המהווה סמל סטטוס. בנסיבות אלה, קובע ביה"ד, לא ניתן לקבל את הטענה  שסירובו של התובע להצעת העבודה החלופית הפוגעת בתנאי העבודה שלו ובמעמדו, מהווה מעשה התפטרות מצדו.

 

בנד/ 3- 220 רחל גולן נ' אבינועם לוי (פד"ע כח 377) נדון מקרה בו עובדת הפסיקה את עבודתה לרגל טיפולי הפריה. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי המצאת תעודות מחלה ע"י בעלה של העובדת כ-5 שבועות לאחר שהפסיקה לעבוד מצביעה על כך שהיא מתכוונת להמשיך לעבוד.

בית הדין מציין מספר עובדות נוספות מהן הוא למד על כך שהעובדת לא התכוונה להתפטר:

א.              העובדת לא התחילה לעבוד אצל מעביד אחר בתקופה שלאחר הטיפול ושמירת ההריון.

ב.               אין ראיה שהיא חיפשה מקום עבודה אחר באותו זמן.

ג.                ההתפטרות היתה פעולה הנוגדת את טובתה שכן היתה מביאה להפסד פיצויי פיטורים בגין שבע שנות עבודה.

 

בעניין ד"מ 2925/05 (נצרת) שרית קטלן פרידמן נ' דומיקאר בע"מ (פורסם בנבו, ניתן ב-2.10.2007) דובר בתובעת אשר כאשר היתה בסערת רגשות אמרה שהיא מתפטרת ועזבה את מקום העבודה. לאחר כשעתיים חזרה למקום העבודה אך המעביד סירב לקבלה. 

המעביד של התובעת הציב לה אולטימאטום לפיו התובעת תיתן אישור בכתב שהיא תשוב לשעות העבודה הקודמות. התובעת לא נענתה לאולטימאטום זה.

ביה"ד קובע כי בעניין זה נקבע בהלכה הפסוקה כי מעביד אינו יכול להעמיד עובד במצב שפעולה שלו או מחדל שלו ייחשבו כ"התפטרות". ביה"ד קובע כי אין לראות את התובעת כמי שהתפטרה.

 

בפס"ד דיון מס' ל/1-3 זמל הרמן  נ' דואיב גילה  פדע א 18 ביה"ד לעבודה פסק כדלקמן:

   "סיים חד-צדדי של יחסי עובד ומעביד, כשלא נקבע תחום זמן ליחסים אלה, יכול שיבוא מיזמת העובד ואזי ידובר בהתפטרות ויכול שיבוא מיזמת המעביד ואזיידובר בפיטורים. מאחר ולסיים חד-צדדי זה של היחסים חשיבות רבה ותוצאות משפטיות בכל אותם המקרים שהדין מתערב בסיים יחסים אלה, כגון הגבלת פיטורי חייל משוחרר שהוחזר לעבודתו, הגבלת פיטורי נכה, הגבלת פיטורי עובדת הרה, הגבלת פיטורי חניכים, הגבלת פיטורי עובדי המדינה בשל עבירות משמעת, ולענייננו - ההשלכה לעניין פיצויי-פיטורים, יש לקבוע סייגים מפורשים בין השניים:ו פיטורים והתפטרות. היסוד הן של הפיטורים והן של ההתפטרות הוא שהצד הפועל נתן ביטוי שלא משתמע לשתי פנים לכוונתו להביא את יחסי העובד והמעביד, הקיימים בין השניים, לידי גמר. פטורים אנו במקרה זה מלדון בשאלות גבול כשלא ברור מה היתה הכוונה של הצד הפועל, כגון פליטת פה של המעביד בעידנא דריתחא "הנך מפוטר" או פליטת פה דומה של עובד. כן פטורים אנו מלדון באותם המקרים שאפשר ללמוד בהם מעצם התנהגותו של אחד הצדדים כי הינו מתכוון להביא את הקשר לידי גמר, וייתכנו מקרים כאלה. הכלל הוא שתמיד יידרש קיום תנאי אחד, הוא ודאות שהצד הפועל אמנם התכוון לסיים את הקשר והודיע על כך לצד שני. כלל יסוד זה משותף למערכות משפט שונות:נThe mordern law of employment:בfriedman[1] contrat de travail:וcamerlynck[2] Grundriss des arbeitsrechts:נnipperdey- hueck[3].

 

 

סיכום:

ניתן לסכם ולומר כי שני כללים מנחים את בתי הדין לעבודה בבוחנם את השאלה האם העובד התפטר או פוטר במקרה מסוים.

הכלל הראשון הוא כי הדיבור המביא את יחסי העבודה לידי סיום חייב להיות חד משמעי.

הכלל השני הוא כי מעביד אינו יכול להעמיד עובד במצב של מי שהתפטר מהעבודה ע"י כך שיודיע לעובד כי אם לא ינהג בדרך מסוימת, יראוהו כמתפטר מהעבודה וכי מעשיו של המפטר קובעים אם הוא פיטר, ומעשיו של המתפטר קובעים אם הוא התפטר.

 

הנובע משני כללים אלה כי בכל מקרה בית הדין יבחן את כלל הנסיבות בבוחנו את השאלה האם העובד התפטר או פוטר.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל