פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד 5.0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד עמנואל שרביט
עו"ד צחי זיסמן
מתמחה HACKER HACKER
עו"ד תומר אשרוב
עו"ד אמיר לוי
עו"ד ירון בארי
עו"ד ליטל יעקובוביץ-דראי
עו"ד מאיר אזוט
עו"ד דוד פייל
עו"ד נטלי אל על
 >>   >> 

כל שרציתם לדעת על מזונות ילדים

(23/06/2010)
נלי גורביץ'<br />עורך דין
מאת נלי גורביץ'
עורך דין

לא מחובר

חובתו של האב לכלכל את ילדיו קודמת לזכותו לקיים את עצמו. לפי הדין האישי החל על יהודים הוא דין תורה, חובת האב בתשלום דמי מזונות לילדיו הינה עד גיל 18, חובה שמקורה בדין העברי.

חובת האב בתשלום מזונות לילדו הקטין אינה תלויה בהיותו נשוי לאם הילד. האב חייב בתשלום מזונות ילדיו בין אם הינו נשוי לאם ילדיו ובין אם לאו.

האב חייב במזונות ילדיו הקטינים בין אם הינו מובטל, בין אם הינו אסיר בבית הסוהר ובין אם הינו נכה החי מקצבה.

כיום בתי המשפט לענייני משפחה או בתי דין רבניים בבואם לפסוק מזונות ילדים לוקחים בחשבון בין יתר השיקולים גם את הכנסותיה של האשה ואת יכולתה הכלכלית.

היום יותר מבעבר נטיית בתי המשפט היא ליצור שיוויון בין הכנסות האב להכנסות האם כך שלכל אחד מהם ישאר אותו סכום כסף למחייה.

צרכי הילדים הקטינים נחלקים לשני סוגים: צרכים הכרחיים וצרכים מדיני צדקה.

צרכים הכרחיים בהם נושא האב לבדו הם: מזון, לבוש והנעלה, מדור (מקום מגורים ואחזקתו), חינוך, צרכים בריאותיים דחופים, טיפול בילדים קטנים, גן ילדים רגיל (שאינו מעון יום).

לעומתם, צרכים מדין צדקה, הינם צרכים שאינם הכרחיים לקיומם של הילדים, אלא המדובר בצרכים עודפים, הכוללים בין היתר: חוגים, בילויים, מתנות, טיולים, מעון יום.

לגיל הילדים יש משמעות בדין העברי, לפיו הילדים מחולקים לשלוש קבוצות:

גילאים 0-6 – קטני קטינים – חובתו של האב לפרנס ילדים בגילאים אלו הינה חובה מוחלטת.

גילאים 6-15 – בכל הקשור לצרכים הכרחיים האב ממשיך לשאת לבדו בנטל צרכים אלה, לעומת זאת בכל הקשור לצרכים מדין צדקה, הרי שנדרשת השתתפות שווה של שני ההורים בצרכים אלה.

גילאים 15-18 – בגילאים אלו כל הוצאותיו של הילד הינם מבחינת דין צדקה היות ומבחינה תאורטית הילד בגילאים אלה יכול לעבוד. היות ומדובר בהוצאות מדין צדקה הרי שהוצאות אלה יתחלקו בין שני ההורים באופן יחסי בהתאם להכנסותיו של כל אחד מהם.

על פי הפסיקה ולא על פי הדין העברי, קיימת תקופת גיל נוספת והיא תקופת השירות החובה הצבאי (גילאים 18-21) בה חובת האב לשלם מזונות לילדו יורדת ל – 1/3 מהסכום אותו שילם קודם. גם בתקופה שלאחר סיום התיכון והמתנה לגיוס לצה"ל האב מחויב בתשלום 1/3 מגובה המזונות ששילם לפני הגיע הילד לגיל 18.

גובה דמי המזונות ההכרחיים המנימאליים שנקבעו בפסיקת בתי המשפט עבור ילד אחד עומדים כיום על בין 1,150 ש"ח ועד 1,250 ש"ח. סכום המזונות צמוד למדד המחירים לצרכן.

בכל הנוגע למדור, הרי שחובת האב לשלם מדור תלויה במספר הילדים להם האב חייב לשלם מזונות. כאשר מדובר בילד אחד יהיה האב מחויב לשלם 30% מגובה שכר הדירה, לגבי שני ילדים – 40% משכר הדירה ולגבי שלושה ילדים 50%-60% משכר הדירה.

צריכה להיות התאמה מבחינת רמת המחייה בין הדירה בה התגוררו הקטינים לפני פרידת ההורים לבין הדירה בה מתגוררים לאחר הפרידה.

במידה והמדובר בדירה שהיא בבעלותה של האישה עליה היא משלמת משכנתא ואין המדובר בדירה שכורה הרי שבתי המשפט מחייבים את האב בתשלום הוצאות מדור בהתאם לשכר דירה של דירה באותו גודל עבורה משלמת האשה משכנתא.

קיימות גם הוצאות אחזקת המדור שהן בין היתר: ארנונה, מים, חשמל, גז, וועד בית. בנושא זה דעות השופטים נחלקות בין אלה שפוסקים רק חיוב עבור תשלום הוצאות מדור לבין אלה שמוסיפים על תשלום הוצאות המדור גם את הוצאות אחזקת המדור.  

מזונות ילדים שנולדו לזוגות מעורבים -  הרי שעל פי החוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) – 1959, כאשר ההורים אינם נשואים זה לזה, וכאשר דתם של ההורים היא שונה, אזי שני ההורים אחראים לתמיכה הכלכלית בילדם, באופן יחסי להכנסותיהם . לפי חוק זה, אדם הנתבע לשלם מזונות לילדו, איננו חייב לשאת במזונות הקטין על פי הדין הדתי האישי שלו, אז הדין האזרחי מתערב וקובע את מידת החיוב במזונות. 

בנוסף לאמור לעיל, אין לשכוח כי בחישוב המזונות יש לקחת בחשבון את הזכויות המוענקות לחד הוריים על ידי המדינה, ביניהן: קצבת ילדים המשולמת על ידי המוסד לביטוח לאומי וזאת בנוסף לתשלום המזונות, לילדים עד גיל 18, מענק חד שנתי גם הוא מהמוסד לביטוח לאומי לילדים בגילאים 6-14 לצורך רכישת ספרי לימוד וציוד לימודי. בנוסף, ישנה זכאות להנחה בארנונה בשיעור של 20%-30%. כמו כן, קיימת זכאות להשתתפות משרד השיכון בתשלום שכר הדירה להורה המשמורן וזאת בתנאי שלא הייתה ברשותו דירה שנמכרה.

דברי ההסבר פורטו במאמר זה בצורה חלקית, תמציתית וכללית. בשום מקרה אין לראות בהם את נוסח החוק. המאמר לא מהווה ייעוץ משפטי או תחליף לייעוץ משפטי, ובכל מקרה מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בדיני משפחה לצורך קבלת ייעוץ בדבר זכויותיכם ע"פ הדין.

 

 

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל