פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד מיכאל רייכלסון
עו"ד בעז קראוס
עו"ד אייל כהן
עו"ד sarit alfi braska
עו"ד אלדר אדטו
עו"ד שחר רוטקופף
עו"ד אמנון גולן
עו"ד רונן דלאל
עו"ד נעם מאור
עו"ד משרד עורכי דין כספי סרור ושות'
 >>   >> 

זכויות הורים מאמצים

(28/09/2010)
אורנה אלבז-גולדנברג עו"ד ומגשרת<br />עורך דין
מאת אורנה אלבז-גולדנברג עו"ד ומגשרת
עורך דין

לא מחובר

 מי זכאי לדמי חופשה?

 

עובד/ת שכיר/ה או עצמאית/ת, שאימצו ילד עד גיל 10 והפסיקו את עבודתם לרגל האימוץ, יהיו זכאים לדמי חופשה בשיעור דמי לידה המשולמים ליולדת, ובלבד ששילמו דמי ביטוח.

 

בני זוג יוכלו לבחור מי מהם יהיה זכאי לתשלום עבור כל תקופת החופשה, או שיתחלפו בינהם, ובתנאי שתקופת החופשה של כל אחד לא תפחת מ-21 ימים רצופים.

 

 

התנאים לקבלת דמי החופשה?

 

א.      תשלום דמי ביטוח בעד 10 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ליום שבו ניתנה הודעת פקיד הרווחה לבית המשפט על מסירת הילד לאומנה למטרת אימוץ (להלן: היום הקובע) או 15 חודשים מתו 22 החודשים שקדמו ל"יום הקובע", יזכה את ההורה המאמץ בדמי חופשה בעד 12 שבועות.

 

ב.      תשלום דמי ביטוח בעד 6 חודשים מתוך 14 החודשים שקדמו ל"יום הקובע" יזכה את ההורה המאמץ בדמי חופשה בעד 6 שבועות.

 

החודשים האלה ייחשבו כחודשים ששולמו בהם דמי ביטוח:

 

א.      חודשים שההורה המאמץ עבד בהם כשכיר ומעסיקו שילם בעבורו דמי ביטוח, או חודשים שבהם היה עצמאי ושילם דמי ביטוח בעצמו.

 

ב.      חודשים שההורה המאמץ קיבל בהם דמי לידה או דמי חופשה (בגין לידה או אימוץ קודמים), או דמי פגיעה בעבודה, דמי אבטלה, דמי תאונה, גמלה לשמירת הריון או נכות מעבודה בשיעור 100%.

 

 

ג.        שני החודשים הראשונים של חופשה ללא תשלום (שהמעסיק חייב בתשלום דמי ביטוח בעבורם).

 

ד.      חודשים שבהם ההורה המאמץ היה בהכשרה מקצועית, ובלבד שעבד כשכיר או כעצמאי 30 ימים רצופים סמוך לפני "היום הקובע".

 

ה.      חודשים שההורה המאמץ שירת בהם בצבא בתנאים מסוימים ועבד לאחריהם , אך לא צבר תקופת ביטוח מספיקה מעבודה.

 

 

להורה מאמץ עצמאי יילקחו בחשבון רק תקופות העבודה שבעבורן שילם דמי ביטוח.

 

 

חופשת האימוץ תחל מיום קבלת הילד לאומנה למטרת אימוץ, כלומר מ"היום הקובע", ולא מהיום שבו התקבל צו האימוץ בבית המשפט. לא ניתן לדחות את תקופת החופשה.

 

דמי החופשה להורה מאמץ יחושבו על פי מלוא שכרם כעובדים שכירים או הכנסתם כעצמאים, בשלושת החודשים שקדמו ל-1 בחודש שבו הפסיקו את עבודתם בשל קבלת הילד לאימוץ.

 

הארכה ופיצול של תקופת החופשה ותשלום דמי חופשה נוספים:

 

א.      עקב אימוץ של יותר מילד אחד:

 

הורים שאימצו יותר מילד אחד עד גיל 10 באותו היום, זכאים להאריך את תקופת חופשתם ולקבל דמי חופשה בעד זמן ההארכה:

בשבועיים נוספים – אם הם זכאים לחופשה של 12 שבועות.

שבוע נוסף – אם הם זכאים לחופשה של 6 שבועות. 

 

 

ב.      עקב אשפוז של הנולד או ההורה המאמץ:

 

הורים מאמצים יהיו זכאים לפצל ולהאריך את חופשתם במקרה של אשפוז ההורה, מקבל החופשה, או של הילד שאימצו, לתקופה של יותר משבועיים, בתוך תקופת החופשה הרגילה.

 

הארכת החופשה תהיה למשך תקופת האשפוז, אך לא יותר מ-  4 שבועות למי שזכאים חופשה שח 12 שבועות, ולא יותר משבועיים למי שזכאים לחופשה של 6 שבועות.

 

ג.       עקב אשפוז של הנולד ל-6 שבועות או יותר:

 

במקרים שהילד המאומץ מאושפז אשפוז ממושך, 6 שבועות או יותר, בתוך תקופת החופשה, יהיה ההורה זכאי להאריך את החופשה , נוסף על תקופת ההארכה המפורטת בסעיף ב':

 

 

תקופת האשפוז

 

הארכת החופשה

 

6 שבועות לפחות

שבוע אחד

8 שבועות לפחות

2 שבועות

10 שבועות לפחות

3 שבועות

12 שבועות לפחות

4 שבועות

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל