פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד נעה בר יוניוב
עו"ד חגי אברהמי
עו"ד sarit alfi braska
עו"ד אורי תבור
עו"ד ברזאני טליה
עו"ד אירה שיף
עו"ד רון הדר
עו"ד טל זהבי
עו"ד נגה ויזל
עו"ד ליטל יעקובוביץ-דראי
 >>   >> 

מינויים לא ראויים

(03/07/2011)
אברהם בן עזרא<br />מומחים וחוות דעת
מאת אברהם בן עזרא
מומחים וחוות דעת

לא מחובר

מינויים לא ראויים

 

מאת: ד"ר אברהם בן-עזרא

 

מומחים לא ראויים, המהווים את רוב רובם של המומחים האהודים על בתי המשפט בישראל ומתמנים ע"י בתי המשפט, תורמים לקבלת פסקי דין תמוהים ומשבשים דיונים בבית המשפט תוך סרבולם והארכתם.

 

                                                    *               *             *

 

בתי המשפט במדינת ישראל אמורים לחתור לעשיית דין צדק בסוגיות שונות, מגוונות ורבות, הבאות אל פתחיהם, והצדדים לדיון, כמו גם אחרים, מצפים למוצא פיו של השופט מתוך תקווה כי גם אם יפסוק שלא לטובתם – הם יוכלו לכל הפחות להחכים מפסק הדין, וללמוד דבר.

 

במקרים רבים, מדובר בציפיית שווא שבסופה אכזבה מרה. ולא בגלל שבית המשפט לא מסוגל לעמוד במטלות הניצבות בפניו, אלא בדרך כלל בגלל קוצר זמן, קוצר רוח, חוסר סבלנות ועומס יתר. כלומר, כל זה קורה בגלל שיקולים זרים.

 

מומחי בית המשפט – אלה החביבים על השופטים, דבר הבא לידי ביטוי בריבוי מינוייהם – אחראים למה שקורה במידה רבה, מהסיבה שקבוצת המומחים מן השורה הראשונה בתחום נושאי ההנדסה האזרחית והאדריכלות, על פי הקריטריונים הננקטים ע"י בית המשפט – עיקרה מורכב ממהנדסים, הנדסאים ואדריכלים מן השורה התחתונה מבחינת המקצוע.

 

ומן הכלל אל הפרט:

n      מדובר בהנדסאי בניין שלא עוסק כלל במקצועו זה, אשר הוא גם שמאי מקרקעין, המעז להציג עצמו כמומחה-על גם בתחום הקונסטרוקציות, כלומר, הוא מומחה בנושאים שהוא לא מורשה כלל לעסוק בהם.

 

ביתר פירוט:

המומחה הזה הכריע בין מומחים בעניים יציבותו של קיר תומך שגובהו מעל 3 מ' בקרית שמונה, כאשר מצד אחד של המתרס ניצב מהנדס בניין קונסטרוקטור רשוי, ומן הצד השני – מהנדס קונסטרוקטור רשוי מגובה במהנדס שעיקר עיסוקו הוא בדיקות קרקע לביסוס.

מיותר לציין כי מומחה בית המשפט לא הבין את שורשו של הסכסוך, והוא אינו כשיר להביע דעה בנושא, שכן הנדסאי בניין מורשה לתכנן קיר תומך שגובהו עד 2 מ', וגם זאת בתנאי שהוא יודע לעשות זאת ועוסק בכך.

 

n      מדובר בשמאי מקרקעין ומהנדס בניין שאינו קונסטרוקטור, לא מתכנן דבר ולא עוסק בנושאי קונסטרוקציה, אשר הסכים לקבל על עצמו מינוי כמומחה-על (מומחה מטעם בית המשפט) בנושא קירות גדר שנסדקו בגלל ליקויי ביסוס. הוא בחן וידע מראש מהו סלע המחלוקת, ואף על פי כן לא נרתע מהמינוי, וגרם בכך נזק לשמו הטוב של בית המשפט, לתובעים ולנתבעת.

 

ביתר פירוט:

קירות גדר בנהריה נסדקו, ובמהלך המשפט אף התמוטטו. מומחה בית המשפט קבע בחוות דעתו כי צריך במקרה זה להעסיק מומחה לביסוס, ועוד קבע, כי העלות של העסקת המומחה + ביצוע בפועל של עבודות התיקונים שיידרשו היא 18,000 ₪. סכום זה נשלף מהמותן, אינו ריאלי, אינו מבוסס, יוצר מצג שווא של תביעת סרק מצב התובעים, ופוגע באמינות מומחיהם.

 

... אלא שבית המשפט במקרה זה הרים את הכפפה, ומינה יועץ קרקע – דוקטור נכבד מן האקדמיה – שיעשה את מה שמומחה בית המשפט אמר בחוות דעתו.

יועץ הקרקע קיבל על הייעוץ שלו, עד כה: 10,000 ₪, והייעוץ שלו טרם תם.

היועץ קבע כי יש להזמין בדיקות קרקע, ואלה עלו 4,000 ₪.

 

עוד קבע היועץ כי דרוש גם להכין תוכנית לשיקום קיר הגדר על פי המתווה שלו שכלל כלונסאות. לשם כך מונה מהנדס שהוא גם קבלן וקיבל סך של 6,000 ₪ עבור התוכניות.

 

מסיבות שונות, מונה ע"י בית המשפט מומחה נוסף באותה מסגרת מינויי תת מומחים, שתפקידו הוא להכין תכניות ביצוע ולפקח על הבניה. המומחה הוא מרצה בטכניון, ושכרו (על חשבון) 6,500 ₪, טרם החל בעבודתו אשר צריכה לכלול תוכניות פרטניות לביצוע + פיקוח על הביצוע, פיקוח עליו יקבל תשלומים נוספים, זאת ועוד, תוכניותיו ייבדקו על ידי קודמו שאף זאת כרוך בהוצאות נוספות מן הסתם.

 

הערכתי היא כי התכנון והפיקוח יגיעו בסך הכול להוצאה מצטברת בסך 100,000 ₪, ולכך יתווספו כמובן הוצאות הביצוע של הקיר, והשאלה הזועקת בכל חומרתה היא:

 

אז איך אמר המומחה העיקרי בתיק כי הסכום הכולל בפריט זה הוא (תכנון + ביצוע) 18,000 ₪?

 

             והתשובה החמורה היא:

 

פשוט מאוד – הוא לא מומחה בנושא, הוא שולף מהמותן, הוא לא בתחום, [ועכשיו הוא בכלל שמאי מכריע – מינוי שהתקבל במהלך התביעה].

 

n      מומחה מטעם בית המשפט שהוא הנדסאי בניין ושמאי מקרקעין, התקשה להמיר סמ"ר למ"ר (וביתר פירוט – להבין כי ב- 1 מ"ר יש 10,000 סמ"ר ולא 100 סמ"ר כפי שסבר).

 

לא רק בחשבון לוקה המומחה, אלא גם בהנדסה, והוא לא מצליח להבין את התנאים של הל"ת בעניין שטחי גישה. (שטחים בצורת מלבנים מול קבועות סניטריות אשר צריכים להיות פנויים ממכשולים).

 

ביתר פירוט:

ירדתי איתו במעלית, וניסיתי להסביר לו מהו היחס בין מטר מרובע לסנטימטר מרובע, ונדמה לי כי הוא לא קלט. מהמסמכים שהוציא תחת ידו כמומחה על – אני מסיק כי הוא לא יודע, מה שנלמד בכיתות הגבוהות של בית הספר היסודי. והוא, כמובן, מומחה-על, חביב השופטים, ותחת כנפיו יוצאים פסקי דין שמקומם בתכנית טלוויזיה מסוימת, ולא בבית המשפט.

 

 

למען הגילוי הנאות, בכל התיקים הנ"ל אני מעורב כמומחה, והתיקים טרם הסתיימו. מסיבה זו הפרטים המזהים חסויים. מובטח כי בכל מקרה, בכל תיק, תהיה התייחסות מקצועית מפורטת ומפורשת עם קבלת הפסיקה.

 

 

 

3.7.2011
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל