פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד נירה לוטן
עו"ד יאיר זהבי
מתמחה יעל רביב
עו"ד עורך דין צבאי לימור ברמלי
עו"ד משה ישראל
עו"ד אלון כהן
עו"ד שילה אנקור
מתמחה אלון חן
עו"ד מיקי שיפמן
עו"ד אלה פילוסוף
 >>   >> 

תוכנה לניהול מערך החשבונאות במשרד עורכי דין - החידושים האחרונים

(05/07/2011)
ישראל לב-ארי<br />שירותי מחשוב
מאת ישראל לב-ארי
שירותי מחשוב

לא מחובר

מבוא.

בשנים האחרונות חלה התפתחות עצומה בתחום המחשוב הניהולי. עסקים רבים ובניהם משרדי עורכי דין עברו לעבוד עם מערכות מחשב לניהול במשרד. מחשוב המשרד ומערכת החשבונאות, פתחה בפני רשות המיסים דרכים חדשות לקבל מידע, לצורך הדיווח התקופתי וגם הביא את רשות המיסים להוסיף הנחיות לשמירה והצגת המידע החשבונאי.

 

גיבוי יזום.

במשך הזמן נוצר מצב שחלק גדול מהמידע במשרד נשמר על מדיה מגנטית כלומר על הדיסק הקשיח של המחשב במשרד, חלק מהקבצים/מסמכים שמור גם על נייר Hard Copy, וחלק אחר שמור רק על המדיה המגנטית.

יש סכנה שהמידע ימחק או יפגע ולכן חובה עלינו לשמור את המידע הזה בעוד עותקים השמורים על מדיה מגנטית אחרת. לכן חשוב מאוד לבצע גיבוי של הנתונים, כלומר להעתיק את הקבצים בהם שמור המידע למדיה מגנטית אחרת על מנת לשמור עותק מהקבצים השמורים במחשב במשרד.

בהוראה 25 סעיף ו' יש התייחסות ממוקדת לגיבוי מידע חשבונאי. ע"פ הוראה זו חלה  חובה על כל עסק המנהל מערכת חשבונות ממוחשבת לשמור גיבויים של המידע לאורך שנים בדיוק כאילו היו פנקסי חשבונות מודפסים. אם נישום יצהיר שאין לו את המידע, כתוצאה מאי יכולת לשחזר אותו לאחר אסון שקרה למחשבו, פקיד השומה רשאי להחליט על השומה לפי שיקול דעתו הבלעדית.

החל משנת 2011 ישנה חובת דיווח ממוחשבת של עסקאות, מה שיחייב עסקים לעבור למערכת הנהלת חשבונות ממוחשבת.

סעיף 6 בחוזר אומר: (6)  גיבוי יזום של מערכת החשבונות הממוחשבת, למעט לתוכנה המנהלת את מערכת החשבונות.

קובץ אחיד.                                                                                                                                                  על מנת לאפשר לרשות המיסים לקבל מכל בתי התוכנה מידע במבנה אחיד פורסם ביום 2 לאוגוסט 2006 תיקון להוראות מס הכנסה הקובע כי בתוכנות החייבות במרשם, תתאפשר הפקת קבצים למבנה אחיד. נקבע שתוקף הוראה זו יהיה מיום 1 בינואר 2008. בעקבות התיקון נדרשו בתי תוכנה לשלב בתוכנה לניהול מערכת חשבונות ממוחשבת מודול אשר מבצע את הפקת הקבצים במבנה אחיד.                                                                                  הפונקציה להפקת הקובץ האחיד נקראת ממשק פתוח והיא יוצרת  שני קבצים בתיקייה בשם OpenFrm, שבה יפתחו תיקיות לפי מועדי היוצרות הקבצים. קובץ אחד נקרא Ini.txt, מכיל את תמצית הנתונים שבקובץ הראשי. קובץ שני נקרא BkmvData.txt, המכיל את הנתונים. הקובץ הינו תקופתי לכן בשלב הקמתו צריך המשתמש לקבוע את מועדי תחילה וסיום תקופת המידע בקובץ.

שימו לב: על פי הפרסומים של רשות המיסים, מי שיעבוד עם תוכנה שלא מיצרת קובץ אחיד צפוי לפסילת ספרים!!!

 

קובץ PCN874.

במסגרת תיקון מס  37 לחוק מס ערך מוסף, התשל"ו 1975 אשר פורסם ביום 23.7.2009 , שונה חוק מס ערך מוסף בכל הנוגע לתוכן הדיווח התקופתי, אופן הגשתו, ועוד. בעקבות התיקון נידרש ציבור העוסקים להגיש דיווח מפורט על עסקאותיהם ותשומותיהם. והוא כולל מידע מפורט על  הדיווח המפורט מוגש בתדירות חודשית באופן מקוון העסקאות והתשומות בתקופת הדיווח. חובת הדיווח המפורט חלה בהדרגה על אוכלוסיות שונות של החייבים במס כהגדרתם בחוק,   על- פי היקף וסוג פעילותם, החל מינואר 2010יישום מלא של הרפורמה יחל בשנת 2012 , בה יחליף הדיווח המפורט למע"מ את הדוח התקופתי המוגש כיום.

 

טופס 6111.

על פי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה צריך כל עסק להגיש דוחות שנתיים לרשות המיסים. הדו"ח יפרט את כל הכנסותיו והוצאותיו של העסק בצירוף דו"ח רווח והפסד ומאזן שנתי. לאלה נוסף נספח נוסף הוא טופס 6111 בו מפורטים כל ההכנסות וההוצאות במבנה אחיד.

רישום התוכנה.

על פי הוראות מס הכנסה כל תוכנה להנהלת חשבונות חייבת ברישום ברשות המיסים. בעקבות בקשתו של בעל התוכנה, נרשמת התוכנה ובעל התוכנה מקבל תעודה המעידה על רישום התוכנה.

אין ברישום התוכנה אישור.על נכונות ביצועיה או התאמתה להוראות ניהול ספרים.

הדברים הנ"ל  מובאים לידיעה כללית בלבד ולצורך מידע בלבד. הוראות החוק הן המחייבות.

 

הכותב הינו מנכ"ל עדי מערכות מידע המשווקת את התוכנה עדי לניהול במשרד עורכי דין ואת התוכנה נוא"מ ניהול וארגון המידע במשרד.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל