פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רפי שדמי
עו"ד אוהד פריאל
עו"ד אריה שילאנסקי
עו"ד אבירם גולדשטיין
עו"ד שלמה אסרף נוטריון
עו"ד אילנה לייטמן
עו"ד צחי זיסמן
עו"ד תקלה בכרטיס
עו"ד גילעד כהן
עו"ד יעקב קופנהגן
 >>   >> 

פירוק חברה מרצון

(31/03/2013)
דוד  מוזס<br />עורך דין
מאת דוד מוזס
עורך דין

לא מחובר

difference between naltrexone and naloxone

naltrexone and naloxone difference singlvkuchyni.cz

חוק החברות קובע מס' חלופות להביא לפירוקה של חברה.

הליך פירוק מרצון מיועד לכל חברה, שלה היכולת לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה.

להלן שלביו העיקריים של הליך הפירוק:

1.   תחילה, מומלץ לוודא, עובר לתחילת הליך הפירוק, כי כל הדירקטורים של החברה אכן רשומים במרשם החברות. ניתן לעשות כן באמצעות הפקת נסח חברה ובו פרטי הדירקטורים הרשומים.

2.    הדירקטורים כולם או רובם, יחתמו על תצהיר כושר פירעון (לפיו, החברה מסוגלת לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים ממועד קבלת ההחלטה בדבר הפירוק). יש להמציא את תצהיר כושר הפירעון לרשם החברות כדי שזה האחרון יאשרה וישנה את סטטוס החברה – "לקראת פירוק".

3.    עם קבלת אישור רשם החברות לתקינות תצהיר כושר הפירעון, תכונס אסיפה כללית של החברה לצורך קבלת החלטה בדבר פירוק החברה ומינוי מפרק.

4.   האסיפה הכללית תזומן ותקבע לאחר תום 21 ימים ממועד משלוח ההודעה על קיום האסיפה לבעלי המניות. האסיפה הכללית תערך עד ולא יאוחר מ-3 חודשים לאחר החתימה על תצהיר כושר הפירעון.

5.   יש לפרסם ברשומות את החלטת האסיפה הכללית בדבר הפירוק מרצון, לא יאוחר מ-7 ימים ממועד קבלת ההחלטה (פרסום ראשון).

6.      כמו כן, על המפרק להודיע לרשם החברות על מינויו, לא יאוחר מ-21 ימים לאחר החלטת האסיפה הכללית.

7.      לאחר קבלת אישור רשם החברות על תקינות הודעת המפרק, על המפרק לפעול לכינוס נכסי החברה וסילוק כל התחייבויותיה ולהכנת דו"ח סופי של בדבר הפירוק.

8.   לאחר הכנת הדו"ח הסופי על המפרק לזמן אסיפה כללית סופית של החברה, ולפרסם אותה בהודעה שתפורסם ברשומות לפחות חודש ימים לפני מועד האסיפה* (פרסום שני). ההודעה תפרט את מועד האסיפה ומקומה וכן את רשימת העניינים שעל סדר היום.

9.   לא יאוחר מ-7 ימים לאחר אישור הדו"ח הסופי באסיפה הכללית, על המפרק לשלוח לרשם החברות הודעה על אישור הדו"ח. להודעה זו יש לצרף :

 

א. העתק צילומי של שני הפרסומים ברשומות

           

            ב. מסמכי בקשה לפטור מאגרה (אם וככל שמבוקש פטור)

 

10. יש להמתין לאישור רשם החברות על סיום ההליך או לקבלת הוראות לתיקון.

11. בחלוף 3 חודשים מיום אישור רישום דו"ח המפרק ברישומי רשם החברות, תחשב החברה כמחוסלת סופית.

 

הערות:

*עקב זמני הפרסום ברשומות יש לשלוח למדור רשומות את ההודעה כחודשיים מראש לפני מועד האסיפה.

**הליך פירוק מרצון אינו מסיר הכרזת "חברה מפרת חוק" ואינו עוצר הליכי גביה או עיצומים.

***רשומות (ילקוט הפרסומים) – העיתון הרשמי של מדינת ישראל בו מתפרסמות מעת לעת הודעות לציבור. אגרת פרסום ברשומות – 124 ₪.Ellison, Mozes - Advocates | אליסון, מוזס - עורכי דין

 

Tel: 03-6091888 | Fax: 077-4448047

 P.O.B 3440 Ramat-Gan 52136

 

E-mail: david.b@belaw.co.il

Web: www.belaw.co.il
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל