פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אלי ציטרון
עו"ד לירן אוחיון
עו"ד אלי ביבי
עו"ד אסף דוק
עו"ד מני קורן
עו"ד אליעזר אדם
עו"ד משרד פדרו-מרקוס צ'רטקוב
מתמחה מאיה הדס
עו"ד גלעד שרגא
עו"ד שי הראל
 >>   >> 

נהג צעיר? נהג חדש? נהג משאית? נהג רכב ציבורי? חשוב לדעת!

(23/08/2011)
ניר שלום<br />עורך דין
מאת ניר שלום
עורך דין

לא מחובר

לפי סעיף 64ב(3) לפקודת התעבורה שיכור הוא מי שבגופו מצוי אלכוהול בריכוז הגבוה מ- 240 מיקרוגרם אלכוהול בליטר אוויר נשוף או 50 מיליגרם אלכוהול ב- 100 מיליליטר דם.

לציין כי בשל בעיית אמינות במכשיר הינשוף נקבע ע"י ביהמ"ש המחוזי כי יש להעלות את רף האכיפה במכשיר זה ל- 290 מיקרוגרם, עלייה של 20% מהקבוע בחוק.

בתאריך 29 לנובמבר 2010 תוקנה פקודת התעבורה (תיקון מס' 97) ונקבע כי:

1.       בסעיף 64ב לפקודת התעבורה, בהגדרה "שיכור"-

(1)     אחרי פסקה (3) יבוא:

" (3א) אחד המנויים להלן שלפי דגימת נשיפה, בגופו מצוי אלכוהול בריכוז העולה על 50 מיקרוגרם אלכוהול בליטר נשוף או לפי דגימת דם- בריכוז העולה על 10 מיליגרם אלכוהול ב100 מיליליטר דם:

(א)    נוהג חדש;

(ב)     נהג שטרם מלאו לו 24 שנים;

(ג)      נהג בעת נהיגה ברכב מסחרי או ברכב עבודה שמשקלם הכולל המותר לפי רישיון הרכב עולה על 3,500 קילוגרם;

(ד)     נהג בעת נהיגה ברכב ציבורי;"

כאמור, חוק זה נועד לקבוע כי ריכוז האלכוהול יהיה נמוך מהאמור לגבי קבוצות נהגים אלה, הגורמים בנהיגתם סיכון גבוה יותר לציבור.

באשר לנהגים חדשים, נמצא ע"י הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים, כי לאלכוהול השפעה רבה יותר על צעירים, ובהשפעתו הם נוטים, יותר מנהגים אחרים, לנהוג במהירות מופרזת ולסכן את העוברים בדרך.

לעניין נהגים ברכב מסחרי, רכב עבודה או רכב ציבורי, נמצא כי הם מעורבים במספר רב יותר של תאונות דרכים מנהגים אחרים, בין היתר משום שהם נוהגים שעות רבות יותר. לדוגמא נמצא, כי שיעור המעורבות של משאיות שמשקלן מעל 4 טונות בתאונות קטלניות שבהן נהרג אדם אחד לפחות הוא פי שבעה משיעור המעורבות בתאונות כאמור של כלי רכב פרטיים, ושיעור המעורבות של אוטובוסים בתאונות מסוג זה הוא פי 15 מכלי רכב פרטיים. לגבי נהגים אלה, יחול החוק רק בעת שהם נוהגים ברכבים המוזכרים לעיל וכי ראוי לדרוש מנהגים אלה דרגת זהירות והתנהגות מחמירה לעומת זו הנדרשת מכלל הנהגים, שכן עיסוקם הוא נהיגה.

לציין כי ועדת הכלכלה של הכנסת שוקלת אף לצרף את נהגי המוניות לאמור בחוק.

בדברי ההסבר בהצעת החוק ניתן למצוא כי הועדה תשקול בעתיד לשנות את העונשים הקבועים בפקודה לגבי העבירה של נהיגה בשכרות, באשר לנהגים אלה.

לסיכום, ניתן למצוא כי המחוקק מוצא בעבירת השכרות עבירה חמורה ביותר ומגביל באופן משמעותי ביותר שימוש באלכוהול באשר לנהגים "המועדים לפורענות", כפי שמצא לנכון. הגבלה זו הינה הפחתה של 80% מהאמור בחוק באשר לנהגים שלא נכללים ברשימת קטגוריות זו.

המלצתי הינה להימנע משתיית אלכוהול, על אחת כמה וכמה ע"י נהגים שנכנסים לקטגוריות לעיל, שכן הכמות האמורה הינה נמוכה מאוד ושתייה, אף מעטה, תוביל לעליית ריכוז האלכוהול מהקבוע בחוק.

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל