פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד פנינה זיידנברג
עו"ד עדו דיבון
עו"ד עמישי מתן
עו"ד טל גוטרמן
עו"ד יונתן כריף
עו"ד דמיטרי אניקין
עו"ד שמואל פרלמוטר
עו"ד יואב בר יוסף
עו"ד יגאל אמסלם
עו"ד מוטי גרטל
 >>   >> 

סימני מסחר - עוולות מסחריות.

(26/08/2011)
ספיר בן צוק<br />עורך דין
מאת ספיר בן צוק
עורך דין

לא מחובר

בתיק שהיה לי הכבוד לייצג את הנתבעים מפעל טעמי הגליל בע"מ ואח' מובאים פרטיו:

 

בבית המשפט המחוזי בתל אביב בפני כב' סגן הנשיא יהודה זפט 

ת.א 54101-01-11 יקב רימון בע"מ נ' טעמי הגליל בע"מ ואח'.

 

טעמי הגליל בע"מ משווקים יינות מפרי הרימון שלטענת יקב רימון בע"מ מהווים חיקוי מטעה של יינות רימון שהיא משווקת.

התביעה הינה לצו מניעה האוסר על טעמי הגליל לייבא ו/או לייצר ו/או לשווק את המוצרים המפרים שתמונותיהם מופיעות בנספחים לתביעה, וכן להורות על השמדת המוצרים המפרים, להורות טעמי הגליל למסור דין וחשבון על היקפי הייצור והשיווק של המוצרים המפרים ולחייב את טעמי הגליל לשלם ליקב רימון פיצויים בגין נזקים שגרמו לה בצירוף פיצוי בסך 100,000 ₪ מכוח הוראות סעיף 13 (א) לחוק העוולות המסחריות ופיצוי בסך 100,000 ₪ מכוח הוראות סעיף 56 (א) לחוק זכויות יוצרים.

 

בישיבה שזומנה ליום 14.3.2011 לדיון בבקשה לסעדים זמניים, הסכימו הצדדים כי יינתן פסק דין בתיק העיקרי על פי החומר המונח לפני בית המשפט וללא חקירות, ובאותה ישיבה השלימו באי כוח הצדדים את טיעוניהם בעל-פה.

 

טענות יקב רימון  בדיון:

 

החל משנת 2002 מייצרת יקב רימון יינות המיוצרים מזן חדש של רימונים המצטיינים בטעמם ובסגולותיהם הבריאותיות. יקב רימון השקיעה משאבים בפרסום ושיווק מוצריה בארץ ומחוצה לה , והיא מייצרת ומשווקת למעלה מחצי מיליון בקבוקי יין רימונים בשנה.

 

בבעלות יקב רימון סימן מסחר רשום בסיווג משקאות כוהליים.

 

טעמי הגליל החלו לשווק יינות המהווים חיקוי מטעה של יינות יקב רימון תוך כוונה ליהנות מהמוניטין של מוצרי יקב רימון. בשיווק יין הרימונים עושים טעמי הגליל שימוש באלמנטים המחקים את אריזת מוצרי יקב רימון, כדלקמן: צורת בקבוקי יין זהה לזו של בקבוקי היין של יקב רימון . שרוול צוואר בקבוק בצבע אדום הכולל כתובת בלבן ואיור של רימון בחלק העליון דומה מאוד לשרוול של יקב רימון. תווית קדמית בצבע שחור עליה כיתוב באותיות לועזיות הכולל את המילים "WINERY" ו – "GALIL" בצבע לבן ואיורים של רימון במרכז התווית ובמקום האות "O" במילה "Boutique".

 

בבסיס העיצוב של האיור על תווית בקבוקי היין של טעמי הגליל, רעיון הזהה לבסיס העיצוב של סימן המסחר, ועל כן, אף אם הייצוג הגרפי של שני האיורים שונה, קיים חשש סביר שהצרכן יטעה לחשוב שהאיור של טעמי הגליל הוא וריאציה או חידוש של סימן המסחר.

 

המספר הרב של נקודות הדמיון בין בקבוקי היין של טעמי הגליל לבין בקבוקי היין של יקב רימון, אינו יכול להיות מקרי, ויש בכך כדי ללמד על כוונת טעמי הגליל להיבנות מהמוניטין הרב שרכשו יינות הרימון של יקב רימון ולהטעות את הצרכנים.

 

במעשיהם אלה מפרים טעמי הגליל סימן מסחר רשום, מעוולים בגניבת עין, מטעים את הצרכן ומתעשרים על חשבון יקב רימון שלא כדין.

 

טענות טעמי הגליל בדיון:

 

מזה כ – 30 שנים עוסקת טעמי הגליל בפיתוח וייצור מוצרים טבעיים מפירות הגליל והגולן, עבור מפעלי שטראוס, עלית, פרי-גת, פרימור, ענבי ציון (תנובה), מאפיית גדרון וגלידות פלדמן, ובין מוצריה תרכיזים וממרחים, מיצים, מעדני פרי, מיצים סחוטים ורכזים.

 

מזה כשלוש שנים עוסקת טעמי הגליל בפיתוח יין רימונים אותו החלה לשווק לפני כחצי שנה.

 

טעמי הגליל משווקת בקבוקי יין רימונים בבקבוקים בגוון שחור למניעת חדירת אור ולתיוג המוצר כיין גורמה יוקרתי.

 

טעמי הגליל עושה מזה שנים רבות שימוש בשרוול אדום במוצרים שונים אותם היא משווקת .

 

שוק היין רווי בקבוקים גנריים בעלי צורה, נפח ופיקוק זהה, וההבחנה בין היינות השונים נעשית באמצעות התוויות אותן מדביק כל יצרן או משווק על בקבוקי היין אותם הוא משווק.

 

אין כל דמיון בין התווית שעל בקבוקי היין המשווקים על ידי טעמי הגליל לבין התווית שעל בקבוקי היין המשווקים על ידי יקב רימון.

 

רוב מוחלט של צרכני יינות היוקרה מעיין בכיתוב שעל תווית הבקבוק בטרם רכישת היין, ועל כן, ובהתחשב בהבדלים בין התוויות שעל בקבוקי היין המשווקים על ידי טעמי הגליל לבין התוויות של יקב רימון, אין כל חשש שהצרכנים יטעו לחשוב שהמוצרים של טעמי הגליל הם של יקב רימון.

 

רשם סימני המסחר סייג את סימן המסחר של יקב רימון בע"מ וקבע כי רישום הסימן "לא ייתן זכות לשימוש ייחודי במילים RIMON או WINERY בנפרד, אלא בהרכב הסימן". בהתאם, רק סימן הכולל את איור הרימון, והמילים RIMON ו WINERY באופן המופיע בסימן המסחר, מפר את סימן המסחר, מה שאין כן ביחס לתווית או לפיקוק שעל בקבוקי היין המשווקים על ידי טעמי הגליל.

 

פסק הדין ונימוקיו:

 

לעניין הפרת סימן המסחר:

 

הסימן הרשום כולל ריבוע שחור ובו איור של עיגול ומעליו כתר בצבע אדום, מתחתיו מופיעה המילה RIMON באותיות לבנות גדולות יחסית, ומתחתיה מופיעה המילה WINERY באותיות לבנות קטנות. מנגד התווית שעל בקבוק היין בנפח 750 מ"ל המשווק על ידי טעמי הגליל שהוצג בדיון, הינה מלבן שחור, בחלקה העליון כתובת: "Boutique WINERY", מתחתיה עיגול זהב כתום זוהר גדול ובולט עליו איור של עיגול ומעליו כתר שבאמצעו עיגול לבן גדול, מתחתיו כתובת: "Pomegrenate Port Style Wine 17.5% alc./vol" באותיות לבנות קטנות. בתחתית התווית מופיע פס אדום זוהר ועליו כתובת: "GALIL FLAVOR".

 

ההשוואה בין התווית הנטענת להיות מפירה לבין סימן המסחר נעשית בהתחשב במכלול הרכיבים שעל התווית, ואפילו קיים דמיון מה בין האיור שעל תווית הבקבוק המשווק על ידי טעמי הגליל לבין האיור הכלול בסימן המסחר, דעת בית המשפט היא שאין דמיון מטעה בין התווית של טעמי הגליל לבין סימן המסחר.

 

הוא הדין באשר להשוואה בין סימן המסחר לבין בקבוק היין בנפח 500 מ"ל המשווק על ידי טעמי הגליל ועליו תווית דומה לתווית של הבקבוק בנפח 750 מ"ל למעט עיגול אדום זוהר במקום עיגול זהב כתום זוהר.

 

לאור האמור לעיל, דחה בית המשפט את טענות יקב רימון  לעניין הפרת סימן המסחר הרשום.

 

לעניין גניבת העין :

 

סעיף 1 (א) לחוק העוולות המסחריות קובע קובע:

 

"לא יגרום עוסק לכך שנכס שהוא מוכר או שירות שהוא נותן, ייחשבו בטעות כנכס או כשירות של עוסק אחר או כנכס או כשירות שיש להם קשר לעוסק אחר"

 

כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על יקב רימון היה להוכיח שיינות הרימונים שהיא משווקת רכשו מוניטין וקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שיינות הרימונים המשווקים על ידי טעמי הגליל הם מתוצרת יקב רימון או קשורים אליה.

 

על פי התמונה של שלושה בקבוקי יין 750 מ"ל המשווקים על ידי יקב רימון וביניהם בקבוק יין 750 מ"ל המשווק על ידי טעמי הגליל. אכן, צורת בקבוק היין של יקב רימון דומה לצורת הבקבוקים המשווק של טעמי הגליל, אולם מתצהירו של סלומון בן שושן , המצהיר מטעם טעמי הגליל, עולה כי צורה זו של הבקבוק אינה ייחודית לבקבוקים של יקב רימון, אלא מקובלת בשוק היינות לכך יש להוסיף, כי יקב רימון לא רשמה מדגם על צורת בקבוקי היין שהיא משווקת, וממילא אין היא זכאית להגנה בעניין זה. על כן, אין בצורת הבקבוקים הדומה כדי לסייע לטעמי הגליל. משכך, וכדי לבחון את טענת הדמיון המטעה בין בקבוק היין המשווק על ידי טעמי הגליל לבין בקבוק היין המשווק על ידי יקב רימון, יש להשוות בין התוויות והשרוול שעל בקבוקי היין בהתחשב בקהל הלקוחות הרלוונטי ובאופן שיווק המוצר.

 

על בקבוק היין של יקב רימון, תווית שחורה אשר בחלקה העליון איור של עיגול אדום עם כתר מעליו ומתחתיו המילים RIMON ו - WINERY המרכיבים את סימן המסחר. במרכז התווית ריבוע אפור/כסף בולט במרכזו המילה "GALILEE" כתובה בצבע לבן. רכיבים אלה שונים באופן מהותי מהרכיבים המופעים על תווית בקבוק היין המשווק על ידי טעמי הגליל כמפורט לעיל. אכן, על התווית המשמשת את טעמי הגליל מופיע איור של עיגול פתוח ועליו כתר בצבע לבן, אולם האיור האמור שונה מהאיור של טעמי הגליל והוא מופיע על רקע עיגול זהב כתום זוהר בולט ביותר (יצוין כי בבקבוק בנפח 500 מ"ל המשווק על ידי טעמי הגליל יש איור על רקע עיגול אדום זוהר). לכך יש להוסיף, כי המילה "Boutique" המופיעה באופן בולט בתווית של טעמי הגליל אינה מופיעה כלל בתווית של יקב רימון, והאיור המופיע במקום האות "O" בכיתוב: "Boutique" בתווית של טעמי הגליל אינו דומה לאיור של יקב רימון בע"מ ,למעט צבעו האדום.

 

בהשלמת טיעוניו בדיון ביום 14.3.2011 טען בא כח יקב רימון שאבי נחמיאס מיקב רימון "מקבל כל יום טלפונים מצרכנים וספקים שמדווחים לו על הטעיית צרכנים" אולם לא מצאתי לכך תמיכה בתצהירו של אבי נחמיאס, ועל כן איני מוצא ממש בטענה זו.

 

נוכח כל אלה, נראה כי אין דמיון מטעה בין התוויות של טעמי הגליל לבין התווית של יקב רימון.

 

יקב רימון צירפה תמונה של בקבוקי יין שוכבים על מדף יינות באופן שבמבט ראשון נחשף הצרכן רק לחלק העליון של השרוול האדום של הבקבוקים. שניים מהבקבוקים בתמונה משווקים על ידי טעמי הגליל ועל חלקו העליון של השרוול איור של עיגול פתוח ומעליו כתר בצבע לבן הדומה לאיור שעל חלקו העליון של השרוול על בקבוקי היין של יקב רימון. אלא שכפי שיובהר להלן אין די בכך כדי לסייע ליקב רימון.

 

מתצהירו של סלומון בן שושן מטעמי הגליל עולה כי בשל מחירו הגבוה של יין הרימונים (100 ₪), לקוח המעוניין לרכוש יין רימונים בודק את תווית המוצר בטרם רכישתו ואינו בוחר את המוצר על פי צורת תחתית הבקבוק. הטענה לא נסתרה, ונראית לי סבירה והגיונית. אילו סברו המשווקים שהלקוחות מזהים את המוצרים על פי מראה תחתית הבקבוק, היו טורחים להציג את תווית המוצר גם על התחתית.

 

בנסיבות אלה ונוכח ההבדלים בין התוויות עליהם עמדת בית המשפט לעיל, הגיע לכלל מסקנה כי הדמיון בין האיורים על שרוול הבקבוקים אינו מבסס חשש שצרכנים יחשבו בטעות שבקבוקי היין של טעמי הגליל הינם של יקב רימון .

 

מעיון בתצהירו של אבי נחמיאס מיקב רימון, עולה כי יין הרימונים של יקב רימון רכש מוניטין, ואכן המוניטין הוכח להנחת דעתי עם זאת, נוכח מסקנתי לפיה אין חשש שציבור הלקוחות הרלבנטי יטעה לחשוב שהיינות המשווקים על ידי טעמי הגליל הם של יקב רימון או קשורים אליה, דין התביעה להידחות גם בעילות של גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט והטעיית הצרכנים.

 

יקב רימון חויבה לשלם לטעמי הגליל הוצאות המשפט ושכ"ט עו"ד בסך 20,000  ₪.

 

את יקב רימון (התובעים) ייצגו : עו"ד אריאל דובינסקי ועו"ד חוסני זועבי.

 

את טעמי הגליל (הנתבעים) ייצג : עו"ד ספיר בן צוק  משפט מסחרי, בנקים, קניין רוחני.

www.altavista.co.il
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל