פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד עמוס כהן
עו"ד תומר אשרוב
עו"ד ירון בר אל
עו"ד אסף כהן
עו"ד קרן זרקו זמיר
עו"ד הילה אילון
עו"ד אלון מור יוסף
עו"ד עומר יעקובוביץ
עו"ד מורן סמון
עו"ד אילן כץ
 >>   >> 

הניהול השוטף וחובת הדיווח לרשם החברות

(31/03/2013)
דוד  מוזס<br />עורך דין
מאת דוד מוזס
עורך דין

לא מחובר

sertraline alcohol blackout

sertraline side effects alcohol

כחלק מניהול ענייניה השוטפים של החברה ועל פי הוראת סעיף 140 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "החוק"), חברה פרטית* חייבת בדיווח לרשם החברות באשר לפעולות או העניינים שיפורטו להלן:

 

  1. שינויים בתקנון החברה (סעיף 21 (ב) לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם החברות תוך 14 ימים ממועד קבלת ההחלטה, לרבות החלטה על שינוי שם (סעיף 31 לחוק), הגדלת ההון הרשום (סעיפים  286-287 לחוק) וכיו"ב;
  2. שינוי במען המשרד הרשום (סעיף 123 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם בתוך 14 ימים ממועד השינוי, כאמור;
  3. הודעה לפיה חדל רואה חשבון מבקר של החברה מלכהן בתפקידו ולא מונה אחר במקומו (סעיף 159 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם בתוך 90 ימים מהמועד שחדל רוה"ח המבקר מלכהן;
  4. מינויים לדירקטוריון ושינויים בהרכבו (סעיף 223 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם החברות בתוך 14 ימים מהיום שמונה דירקטור או מהיום שנסתיימה כהונתו;
  5. כל הקצאת של מניות (סעיף 292 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם החברות בתוך 14 ימים שלאחר כל הקצאה, כאמור;
  6. העברת מניות ושינוי מרשם בעלי המניות (סעיף 299 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין שינויים, כאמור, מוקדם ככל הניתן מיום שנודע לה עליהם;
  7. מיזוג של החברה עם חברה אחרת (סעיף 317 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם החברות בתוך 3 ימים ממועד זימון האסיפה הכללית;
  8. חברה פרטית שהפכה לחברה ציבורית או חברה ציבורית שהפכה לחברה פרטית (סעיף 343 לחוק). על החברה למסור הודעה בעניין לרשם החברות בתוך 14 ימים ממועד השינוי, כאמור;
  9. דין וחשבון שנתי (סעיף 141 לחוק). על החברה למסור דו"ח שנתי כספי לרשם החברות בתוך 14 ימים לאחר מועד קיום האסיפה השנתית. חברה פרטית שאינה מקיימת אסיפה שנתית, כאמור בסעיף 61 לחוק, תגיש  את הדו"ח השנתי, אחת לשנה, לא יאוחר מ- 14 ימים לאחר משלוח הדוחות הכספיים לבעלי המניות, ולגבי חברה לא פעילה שאינה עורכת דוחות כספיים לפי הוראת סעיף 172(ז) לחוק - אחת לשנה;

 

* 'חברה פרטית' חברה שאינה חברה ציבורית (לרבות חברה שהיא תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך).

 

  

לצורך קבלת מידע נוסף וממוקד, הנכם מוזמנים לפנות באמצעות שיחת טלפון למשרדנו למספר 03-6091888 ו/או באמצעות כתובת המייל info@belaw.co.il.

 

אין לראות באמור לעיל משום ייעוץ משפטי או חוות דעת משפטית. בכל מקרה של שאלה בעניין יש לפנות לעו"ד מוסמך לקבלת ייעוץ מלא. אין בכתבה זו כדי ליצור יחסי עו"ד-לקוח בין הקוראים לבין הח"מ.Ellison, Mozes - Advocates | אליסון, מוזס - עורכי דין

 

Tel: 03-6091888 | Fax: 077-4448047

 P.O.B 3440 Ramat-Gan 52136

 

E-mail: david.b@belaw.co.il

Web: www.belaw.co.il
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל