פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אורי נוה
עו"ד חן שקד
עו"ד מיכאל בנימין
עו"ד פלילי יפעת כהן
עו"ד משה אליק
עו"ד סופיה אדגר
עו"ד ורדית ירושלמי
עו"ד רונן גריסרו
עו"ד תמר בן אלי
עו"ד אלי רגב
 >>   >> 

רישוי עסקים– 10 דגשים בהוצאת רישיון עסק

(30/12/2011)
שירה בן אשר ארד עו"ד ומגשרת<br />עורך דין
מאת שירה בן אשר ארד עו"ד ומגשרת
עורך דין

לא מחובר

lexapro vs weed

lexapro and weed

 

               רישוי עסקים– 10 דגשים בהוצאת רישיון עסקים

                         מאת: שירה בן אשר ארד, עו"ד

 

זכות יסוד במדינתנו היא כי כל אדם רשאי להקים ולנהל עסק.  אולם, בהתאם לחוק רישוי עסקים,  עסקים- המוגדרים בחוק ובצווי רישוי עסקים, נדרשים לקבל רישיון עסק, על מנת לפעול ולנהל את העסק.  

רישיון העסק, הינו תעודה הניתנת על ידי רשות הרישוי חתומה, בידי ראש הרשות המקומית או מי שהסמיך לכך, לאחר שהגורמים הממשלתיים הקבועים בחוק- משטרת ישראל, משרד הבריאות, משרד החקלאות, משרד העבודה, משרד איכות הסביבה, כיבוי אש ומחלקת הנדסה ברשות המקומית - אישרו בכתב כי העסק פועל בהתאם למטרות החוק שבתחום סמכותם.

חשוב להדגיש כי ניהול עסק ללא רישיון, מהווה עבירה פלילית, שעונשה קנס כספי גבוה במיוחד לרבות צו לסגירת העסק, על אף השקעה כספית או אישית ופעולות של היזם.  

להלן, מספר דגשים חשובים שיש להכיר ולבחון בטרם הקמת עסק.

1.       סוג העסק ומהותו- יש לבחון בהתאם לצו רישוי עסקים, את מהות העסק ותחומו, שכן הצו מגדיר אילו עסקים חייבים ברישיון עסק ומיהם הגורמים שאישורם נדרש בקבלת הרישיון המיוחל. כך למשל לצורך ניהול בית מטבחיים יש לקבל את אישור הרשות המקומית, המשרד לאיכות הסביבה, משרד החקלאות, משרד הבריאות והעבודה, לעומת ניהול בית קפה הדורש את אישור הרשות המקומית, המשטרה ומשרד הבריאות בלבד.

לעומת זאת, ישנם עסקים, שאינם חייבים כלל בהוצאת רישיון עסק, כך למשל עסקים בתחום המקצועות החופשיים- רואי חשבון, עורכי דין, או חנות למכירת פרחים, שליחויות שאינם של מזון וכדומה.

 

2.       שכירות המבנה- בטרם התקשרות מחייבת, חשוב לערוך בדיקה מקיפה אודות זכויות בעל המבנה- האם מדובר בבעלים פרטיים או בחברה, וכן את האזור בו יוקם העסק- האם בסביבת מגורים או בסביבה מסחרית. בנוסף יש לבחון את התאמת המבנה לדרישות החוק- למשל ניהול מסעדה יצריך הקמת ארובה ואילו מקום מסחרי אחר יידרש להקים מחסן.

 

3.       היתר בניה- במידה ונמצא מבנה פוטנציאלי להקמת העסק, חשוב לבחון היטב האם ניתן למבנה היתר בניה והאם הוא בתוקף. במידה וקיימים הליכים לקבלת היתר יש לבדוק באיזה שלב מצוי ההליך- בעלי עסקים רבים מתנהלים במבנים הנמצאים בהליך הסדר, אולם בשל אי תשלום היטלים ומיסים מצד בעל המבנה, לא ניתן לעסק רישיון ובעל העסק עלול להיתבע בדין. חשוב להבין כי לעיתים רבות מדובר בחריגה קטנה במבנה, אולם בהתאם להנחיות היועץ המשפטי לממשלה ופסיקת בית המשפט, לא ניתן לתת רישיון לעסק חורג אלא בתנאים ובמקרים חריגים במיוחד.

 

עוד חשוב לבדוק היטב את מטרות השימוש המפורטות בהיתר- שימוש שאינו מופיע בהיתר אינו מותר- כך למשל הקמת מעון ילדים במבנה המיועד למגורים  – דורש היתר לשימוש חורג, בלעדיו השימוש במבנה כעסק, אינו מותר.

 

4.       תוכנית בניין עיר- בדיקה נוספת שעל בעל עסק לבצע היא בדיקה את הייעוד והשימוש המופיעים בהוראות תוכנית בניין עיר, לרבות תוכניות אזוריות המתייחסות לסביבה – כך בשטח שהייעוד בו מוגדר מלאכה, לא ניתן יהיה להקים עסק מסחרי כגון מסעדה.

 

5.       חוות דעת מקדמית- עסקים רבים לא מודעים לעובדה כי בטרם הקמת העסק, ניתן לפנות תחילה לרשות הרישוי, בבקשה לקבל חוות דעת מקדמית אודות הפעלת העסק במקום המיועד. רשות הרישוי מעבירה את הבקשה לגורמי האישור – וחווה את דעתה בגין הקמת וניהול העסק, בהתאם לדרישות החוק, הסביבה, המצב הנתון של המבנה, השטח. בדיקה זו מספקת מידע מקדים בגין הקמת העסק בסביבה ובמבנה המבוקש, טרם הקמתו.

 

 

6.       שירותים שונים- נושא חשוב נוסף שיש לערוך בדיקה לגביו, הוא השירותים השונים המסופקים על ידי בעל עסק- הדורשים בהתאם לחוק רישוי עסקים, קבלת רישיון בנפרד –כך למשל בעל עסק המנהל פאב, יידרש לקבל  רישיון לניהול הפאב ורישיון נפרד להגשת משקאות משכרים. המדובר בשני רישיונות נפרדים, שתוקפם שונה. מכאן, חשוב לעקוב אחר תוקף הרישיון ולפעול לחדשו, מעת לעת.

 

7.       סוגי הרישיון- חשוב להבחין ולהכיר את סוגי הרישיון שהרשות יכולה להנפיק ולפעול לחידושו מעת לעת. היתר זמני ניתן למשך שנה בלבד ,עד לעמידה של העסק בהוראות החוק וקבלת רישיון קבוע. רישיון זמני ניתן באופן  חד פעמי, לעסקים שאינם פעילים לאורך כל השנה.  רישיון תקופתי ניתן לזמן מוגדר (בין 3 ל5 שנים) ורישיון לצמיתות ניתן לעסקים לפעילות ארוכת טווח.

 

8.       הצגת רישיון העסק- על בעל העסק שקיבל רישיון עסק החובה להציב את הרישיון במקום העסק. עסק שאינו מציג את הרישיון עובר עבירה פלילית ועשוי לשלם קנס כספי גבוה בגין האמור.

 

9.       עוד חשוב להבין כי הרישיון ניתן לבעל העסק, מכאן, כל שינוי בבעלות העסק, מכירתו או העברתו לצדדים שלישים, מוביל לפקיעה של הרישיון, באופן מיידי.מכאן,  בעל עסק שנפטר – יורשיו ידרשו לפנות ולקבל רישיון עסק חדש.

 

10.    תנאי הגורמים השונים - רשות הרישוי או גורם האישור, רשאים להתנות את קבלת הרישיון בתנאי מוקדם או להכליל תנאים מסוימים בתוך רישיון העסק. כך למשל ניתן לדרוש מבעל עסק שלא להקים רעש, לאחר השעה 22:00 בלילה. הפרת תנאי מתנאי הרישיון הינה עבירה פלילית, ועשויה להוביל לביטול הרישיון, בצירוף קנס כספי ואף להעמיד את בית העסק בסכנת צו סגירה. 

 

לסיכום-במאמר זה מוצגים, רק חלק מהחובות בהם נדרש לעמוד בעל עסק, על כך מתווספים דרישות הוראות חוקים נוספים לרבות חוקי עזר עירוניים.

אולם - המסקנה היא ברורה, עסק טעון רישוי הפועל ללא רישיון צפוי לסגירה מִנהלתית מיידית, ומפעיליו צפויים לתביעה משפטית, לקנסות כספיים כבדים ולעונשי מאסר. מכאן, מומלץ להתייעץ עם עו"ד הבקיא בתחום, טרם הקמה וניהול עסק או לאחר הקמתו על מנת להתאימו לדרישות החוקים החלים על ניהול עסק. 

 

האמור לעיל,  מהווה מידע כללי בלבד ואינו נועד בשום מקרה לשמש כייעוץ משפטי ו/או כתחליף לייעוץ משפטי. הכותבת אינה נושאת באחריות כלפי הקוראים ואין להסתמך על האמור מבלי להתייעץ עם עו"ד.

 

הכותבת הינה עו"ד ומגשרת, העוסקת בדיני רשויות מקומיות- רישוי עסקים, תכנון ובניה, נדל"ן ומשפחה.

משרדינו יושב בשד' רגר 28 (פסאז רסקו, כניסה א, קומה ב) באר שבע טל. 08-6225406 מיילshiraben@gmail.com  


תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל