פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אמנון גולן
עו"ד אילן כץ
עו"ד אילן אלמקייס
עו"ד דנה נוף
עו"ד אפרת אומיאל פדידה
עו"ד הלנה שמחי
עו"ד כהן ערב ושות' משרד עורכי דין
עו"ד מירית עטיה-שטיינברג
עו"ד רמי בן יוסף
עו"ד אורי נוה
 >>   >> 

חלית נפצעת? האם הינך זכאי להתפטר בדין מפוטר?

(18/08/2012)
משה וקרט<br />עורך דין
מאת משה וקרט
עורך דין

לא מחובר

mixing antidepressants and alcohol

antidepressants and alcohol

חלית נפצעת? האם הינך זכאי להתפטר בדין מפוטר?

 

(פיצויים התפטרות - פיצויי התפטרות - פיצויי פיטורים למתפטר - זכויות עובד שהתפטר)

 

 

ככלל, בהתאם לחוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג-1963, עובד זכאי לפיצויי פיטורים רק אם הוא פוטר מעבודתו והשלים שנת עבודה אחת

.

ואולם, חוק פיצויי פיטורים מונה שורה של חריגים לפיהם עובד זכאי להתפטר בדין מפוטר לעניין זכאות לפיצויי פיטורים.

על חריגים אלו נמנה עובד שהמתפטר מחמת מצב בריאותו, וזאת מכוח להוראת סעיף 6 - חוק פיצויי פיטורין.

במסגרת רשימה זו תוכלו לקבל מידע על חריג זה.

לקבלת מידע נוסף בנושא פיצויים התפטרות עקב מחלה לחץ על הקישור כאמור.

 

מהם תנאי הזכאות לקבלת פיצויים בגין התפטרות מחמת מצב רפואי?

 

ככלל, כדי שעובד יהיה זכאי לקבל פיצויי פיטורים בגין התפטרות עקב מחלה או מצב בריאות, על העובד להראות:

 

1. תחושה של העובד כי אינו יכול להמשיך לעבוד עקב מצב בריאות לקוי המגובה במסמכים רפואיים אובייקטיביים.

 

2. מצב בריאות לקוי הוא זה שהניע את העובד להתפטר.

 

3. טרם ההתפטרות ניתנה על ידי העובד הודעה למעביד על מצבו הרפואי ורצונו להתפטר עקב כך, וזאת על מנת לאפשר למעביד להציע לעובד תנאי עבודה המאפשרים המשך עבודתו והמביאים לסילוק הסיבה בגינה העובד מעוניין להתפטר.

 

מה קורה אם העובד אינו נותן הודעה בדבר מצבו הרפואי טרם התפטרותו?

 

עובד שלא נותן למעביד הודעה בדבר מצבו הרפואי על מנת לאפשר למעביד להציע לא תנאי עבודה חדשים שיתאימו למצבו הרפואי עלול להסתכן בכך שלא יקבל הפיצויים המגיעים לו.

 

בנוסף עובד שמתעלם מהצעות העובד להצעות המעביד לתנאי עבודה חלופיים, ואף לא מנסה לקיים דיון בהצעות אלו, גם עלול להסתכן בשלילת פיצויי פיטורים.

 

עם זאת, עובד אינו חייב להיעתר להצעות עבודה שאינן תואמות את כישוריו, או שיש בהן הרעה מוחשית בתנאי עבודתו של העובד.

 

כן נקבע בפסיקה, כי עובד אינו חייב להציע למעביד לתת לו הצעות חלופיות לעבודה התואמת את מצב בריאותו, וגם שתיקת העובד יכולה לזכות אותו בפיצויי פיטורים.

 

 

האם נדרש שהמחלה נגרמה לעובד בשל עבודתו?

 

חד משמעית לא.

 

החוק אינו קובע, כי תנאי לזכאות לקבלת פיצוי הפיטורין הוא שהמחלה תיגרם עקב עבודתו של העובד.

 

יתירה מכך - עובד זכאי להתפטר בדין מפוטר גם אם מחלתו קיננה בו לפני תחילת עבודתו.

 

בית הדין לעבודה אף לא ראה חוסר תום לב בהתנהגות של העובד, שעה שלא גילה כי הינו חולה טרם תחילת עבודתו והתפטר בדין מפוטר.

 

האם נדרש שהמצב הרפואי יביא לאי יכולת של העובד לבצע עבודתו?

 

כאמור, לקביעה בדבר זכאות העובד להתפטר מחמת מצב בריאותו ניתן משקל לתחושתו של העובד באשר ליכולתו להמשיך בעבודתו עקב מצבו הרפואי.

 

לפיכך, לא נדרש שהמצב הרפואי ימנע מהעובד את האפשרות להמשיך לבצע את עבודתו, עם זאת, צריך שהמצב הרפואי יהיה הגורם שהניע את העובד להביא לסיום עבודתו.

 

אם כי, נדרש שהתחושה הסובייקטיבית תיתמך במסמכים רפואיים אובייקטיבים. בנוסף, דומה שמחלה של מה בכך לא תזכה את העובד בפיצוי פיטורים.

 

כך למשל, באחד המקרים בית הדין לעבודה, לא נעתר לתביעת עובדת לקבלת פיצויי פיטורים, משום שסבלה מכאבי ראש וסחרחורות, שלא נתמכו בממצאים רפואיים, וזאת, מן הטעם שלא למצב זה כיוון המחוקק, שכן הדבר יכול ליצור פתח לכך שכל עובד שירצה להתפטר בדין מפוטר יטען לקיומו של מצב רפואי שהביא לסיום עבודתו.

 

על מי נטל ההוכחה להראות תנאי הזכאות לקבלת פיצויים מחמת מצב רפואי?

 

על העובד נטל ההוכחה להראות שמצבו הרפואי הביא לסיום עבודתו.

במסגרת זה, דרך המלך להוכחה זו היא בהצגת תעודות רפואיות המאשרות את אותו גורם שהניע אותו להביא לסיום עבודתו.

 

עם זאת, בפסיקה נקבע שיכולות להיות גם דרכי הוכחה אחרות.

כך למשל, בתי הדין לעבודה קבלו כהוכחה מסמכים של הביטוח הלאומי שאישרו לעובד דמי פגיעה או שיקום מקצועי. בנוסף, ניתן להביא ראיות שהמעביד אינו חולק על מצבו הרפואי של העובד.

 

שימו לב - שאין חובה להציג מסמכים שהוצאו לפני התפטרות העובד, אך נדרש שהמסמכים הרפואיים יתייחסו למצב הרפואי של העובד עובר להתפטרותו.

 

כן חשוב שהעובד יעלה את הסיבה להתפטרות עובר להתפטרות, וזאת לא רק כדי לאפשר למעביד להציע תנאי עבודה התואמים את מצבו הרפואי, אלא גם כדי להראות שמצבו הרפואי של העובד הוא שהניע אותו לסיום עבודתו.

 

העלאת טענת מצב רפואי, בדיעבד, תתקבל בחשדנות רבה על ידי בתי הדין לעבודה.

 

האם ניתן להעמיד העובד לבדיקה רפואית?

 

נראה שהתשובה לשאלה זו שלילית. בעוד שחוק דמי מחלה מאפשר העמדת העובד לבדיקות רפואיות, לא כך פני הדברים בעניין התפטרות בדין מפוטר מחמת מצב בריאותי.

 

הפסיקה קבעה שלא ניתן לכפות על העובד בדיקות רפואיות.

 

בנוסף, נקבע שאם קיימות חוות דעת רפואיות נוגדות, רשאי העובד להסתמך על חוות הדעת התומכת בהתפטרותו, שכן העובד רשאי שלא לקחת סיכון בעניין מצב בריאותו.

 

האם עובד רשאי להתפטר עקב מחלת בין משפחתו?

 

התשובה חיובית.

 

בנוסף, שימו לב, שלא נדרש בהכרח להראות שהעובד התפטר לצורך טיפול בבן משפחה, כדי לקבל פיצויי פיטורים בדין מפוטר.

 

ואולם, צריך להראות שהתפטרות קשורה למצב רפואי של בן משפחה.

 

כך למשל – אם עובד נאלץ לעזוב את עבודתו, משום שבן משפחתו נאלץ לעבור טיפולים רפואיים במקום המרוחק ממקום עבודתו, תוכר זכאותו לקבלת פיצויי פיטורים.

 

כלומר – העובד אינו צריך להראות כי מצבו הרפואי מונע בעדו לבצע עבודתו, אלא להראות קיומה של מחלת אצל בן משפחה, בגינה הוא סיים את עבודתו.

 

 

משה וקרט, עו"ד

מומחה לתחום דיני עבודה

רוצה לדעת האם נפגעו הזכויות שלך כעובד או כמעסיק?

הורד בחינם מדריך בדיני עבודה לחץ כאן.

 

vakrat.co.il/1448-2/

 

 

פיצויים התפטרות, פיצויי התפטרות, פיצויי פיטורים למתפטר, זכויות עובד שהתפטר, התפטרות עקב מחלה, תשלום פיצויים לעובד, התפטרות זכויות, פיצוים פיטורים, פיצויי פיטורין, מי זכאי לפיצויי פיטורין, זכויות פיטורים, פיצויים בעבודה, זכויות עובד שהתפטר, חוק פיטורים, פיצויי פיטורים למתפטר, זכאות לפיצויי פיטורין, פיצויים התפטרות, חוק פיטורים פיצויים.

 

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל