פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אסתר מורנו
עו"ד כרמית תירם
עו"ד אירית אבישר
עו"ד ערן עקראוי
עו"ד אופיר הראל
עו"ד עורך דין צבאי לימור ברמלי
עו"ד אורנית נווה
עו"ד שרית צדק
מתמחה רעיה מיילר
עו"ד דן לימור
 >>   >> 

ביטול מזונותיהם של ילדים סרבני קשר – אימתי?

(01/01/2013)
אודליה אלטמן<br />עורך דין
מאת אודליה אלטמן
עורך דין

לא מחובר

עורכי-דין העוסקים בדיני משפחה אוהבים לנפנף בביטוי "אבא זה לא כספומט", כאשר הם מכוונים לכך שבצד חובתו החוקית של האב לשאת במזונות צאצאיו, קיימת לו גם זכות לעמוד בקשר עימם ולזכות ביחס של כבוד מהם. לעתים קרובות מייעצים עורכי-דין לאב גרוש או פרוד אשר ילדיו אינם מתראים איתו להגיש תביעה לביטול מזונותיהם. ברם לא תמיד קיים סיכוי טוב לזכות בתביעה כזו. לעתים דינה של התביעה להידחות, ולעתים ניתן יהיה רק להפחית את דמי המזונות, אך לא לבטלם לחלוטין. מובן שהכנה נכונה של האב ויעוץ משפטי מתאים, אשר יסייעו לו להתנהל נכונה ולהכין את הקרקע לתביעה כאמור, עשויים להכריע את גורל התביעה ואת תוצאתה לכאן או לכאן.

כהכנה טובה לתביעה לביטול מזונות, על האב לנהל רישום ותיעוד מפורטים של כל הביקורים אשר בוטלו או הוחמצו, לרבות תאריכים מדויקים, ימים ושעות, כדי להוכיח את עובדות התביעה. אם יוכל לספק עדים חיצוניים לאי-קיום הביקורים – מה טוב.

עצה נוספת היא לנסות להיעזר, לשם חידוש הקשר ושיפור התקשורת, ברשויות הרווחה, בגורמים טיפוליים ציבוריים ופרטיים, בקרובי משפחה וידידים משותפים, במורים, גננות ויועצים במוסדות החינוך.

הכנה טובה עוד יותר היא להגיש תחילה, בטרם הגשת התביעה לביטול מזונות,  תביעה לביצוע ואכיפה של הסדרי הראייה. ראשית, יתכן כי הקשר שנותק יוחזר על כנו, ומה טוב! שנית, אם לא יחודש הקשר, הרי ניהול התביעה יספק לביהמ"ש את כל הראיות הנחוצות לו על מנת שיוכל לזהות את סרבנות הקשר, וחשוב מכך - את גורמיה. 

הקשר עם האב דרוש לטובת הילד אף יותר מאשר דמי מזונות, ולכן בית המשפט, האמור לגונן בהחלטותיו על ילדים, בכל זאת מוכן לקנוס כך קטינים סרבני קשר. כיון שביטול מזונות מהווה סנקציה חמורה וקשה עד מאד, תביעה לביטול מזונות תצליח כאשר המרידה של הילדים היא קיצונית, ואף מלווה בביטויים עולבים ומבזים כלפי אביהם. הסרבנות צריכה להיות ללא כל צידוק. אם קיימת סיבה הגיונית אובייקטיבית לניתוק הקשר, היא תיבחן במסגרת ההחלטה.

תביעה לביטול מזונותיהם של ילדים סרבנים לא תצליח ברובם של המקרים אם מדובר בילדים רכים, או ככלל בילדים מתחת לגיל בת-מצווה או בר-מצווה. הפיתרון העומד לרשות האב במקרה כזה הוא הפניית חץ התביעה כלפי האם. ילדים רכים בשנים אינם ברי-דעת, ואין להם שליטה על קיום הביקורים. האם היא האחראית לביצוע הביקורים, ועליה להימנע מהסתה של הילדים נגד האב, וכן אסור לה לחבל בזדון בהסדרי הראיה.

אמור מעתה - רק כאשר הבת תעבור את גיל 12 שנים, והבן יעבור את גיל 13 שנים, יאות ביהמ"ש לראות בילדים כצאצאים סרבנים ומרדנים, ולקנוס אותם על התנהגותם בביטול או הפחתה של דמי המזונות שעל האב לשלם להם. לעתים, תעשה הפחתה הדרגתית של סכומי המזונות, כדי לאפשר לקטינים "לרדת מהעץ" ולחדש את הקשר עם אביהם, אך אם הם יעמדו במרים, הסכום יופחת עוד ואף יבוטל כליל. ניתן למצוא אסמכתאות לכך שלאחר גיל 15, וכמובן כשמדובר בחיילים, המזונות יבוטלו לחלוטין, ולא רק יוקטנו. כך למשל, באותו תיק עצמו, בוטלו מזונותיה של ילדה סרבנית קשר בת 17, ואילו מזונותיו של אחיה סרבן הקשר, ילד בן 13, רק הוקטנו.

לעתים בית המשפט יורה על הפקדת המזונות בנאמנות, וכן על אי-העברתם לילדים עד שהללו יתקנו את דרכיהם.

ככל שמראש המזונות נקבעו על הצד הנמוך, כך קטן הסיכוי להפחיתם. כמעט תמיד, מזונות רעב לא יופחתו ולא יבוטלו. ישנו פסק-דין בו בית המשפט לא ביטל את מזונותיהם של שני בנים סרבנים בגיל 15, משום שדובר בסכום נמוך מאד מלכתחילה. מנגד, כנראה שבאותו תיק האם הסיתה את הילדים נגד האב, שכן בית המשפט מצא לנכון לחייב את אימם של הילדים לשלם לאב פיצויים נזיקיים על הסרבנות. נפסק כי האם הייתה מחויבת לשלם לאב 20,000 ₪, אך היות שגם לאב היה אשם תורם בניתוק הקשר, היא חויבה רק ב-15,000 ₪ פיצויים.

אם דמי המזונות נקבעו בעת שכבר לא היה קיים ממילא כל קשר בין האב לילדיו, והם היו מצויים בנתק, אזי למעשה מרידתם של הילדים אינה מהווה שינוי נסיבות המצדיק את הפחתת המזונות, דבר שעלול לגרום לאב להפסיד בתביעתו. כך למשל, קיים תקדים בו בית המשפט סירב לבטל את מזונותיה של ילדה תלמידת כיתה ו' שסירבה להיפגש עם אביה, כיון שגם בעת שמזונותיה הוסדרו במסגרת הסכם הגירושין בין הוריה, כבר אז היא סירבה לעמוד בקשר עם אביה, ומכאן שלא חל כל שינוי נסיבות עובדתי.

ודוק! בית המשפט בודק היטב-היטב, מי הוא האשם האמיתי בניתוק קשר הביקורים – האם הילדים, ואולי דווקא אימם, או דווקא האב. אם יתברר שהאב הוא האשם בהעדר הקשר, או שכל מניעיו הם חיסכון כספי המזונות, הא ותו לא, אזי לא רק שתביעתו לא תתקבל, אלא שהוא בוודאי יחויב גם בהוצאות משפט נכבדות.

כך למשל, לאחרונה התפרסם פסק-דין העוסק בנושא זה, ובו נדחתה תביעת אב לביטול מזונות ילדיו. האב טען כי הילדים הינם סרבני קשר, וכי יש לבטל את מזונותיהם ולפטור אותו מתשלומם. לא זו אף זו, באותו עניין, האב ביקש כי המזונות יבוטלו רטרואקטיבית, החל מיום ניתוק הקשר. התביעה הוגשה לאחר שהאב, אשר לא שילם כלל את המזונות בהם חויב, צבר חוב מזונות ענק בגין מספר שנים, ואף הוצאה נגדו פקודת מאסר. בית המשפט נכנס בעובי הקורה, ובירר עד תום את נסיבות העניין. והנה, התברר כי האב היה בעצם סרבן הקשר, ולא ילדיו, וכי אף ידיה של האם היו נקיות. למעשה, האב נישא בשנית, ונולד לו ילד נוסף, והוא היה זה שניתק קשר עם ילדיו מנישואיו הראשונים. האב העתיק את מקום מגוריו, וילדיו היו אלה שניסו לאתרו, ללא הצלחה. האב לא עשה דבר על מנת לחדש את הסדרי הביקורים, אלא רק לאחר שפקודת המאסר הייתה בדרכה אליו.  במהלך הבאת הראיות הוכח מעל לכל ספק כי האב לא רצה כלל בקשר עם ילדיו, וכל אשר עמד לנגד עיניו היה השתמטות מנשיאה בעול מזונותיהם. משכך, התביעה נדחתה, והאב חויב בהוצאות משפט.  

בדרך כלל, ביטול מזונות לא יחול למפרע. על פי רוב בית המשפט נמנע מלהורות על החזרת מזונות שכבר שולמו ו"נאכלו" ע"י הזכאים להם, על מנת שלא לגזור על האם והילדים גזירה שלא יוכלו לעמוד בה. כלומר, ברגיל פסק-דין לביטול מזונות יחול מכאן ולהבא, לעתיד לבוא, אך מה שכבר שולם – לא יושב, וזאת גם אם האב יזכה בתביעתו. לכלל זה חריגים, וישנם תקדימים בהם המזונות דווקא בוטלו לגמרי, רטרואקטיבית, החל מעת הגיע הילדים הסרבנים לגיל מצוות. 


למידע נוסף אודות עו"ד אלטמן
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל