פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד גיל נדל
עו"ד אלון לוי
עו"ד מתן חודורוב
עו"ד רמי בן יוסף
עו"ד דמיטרי אניקין
עו"ד מוטי בן מיכאל
עו"ד יואב תם
עו"ד צבי שני
עו"ד אילן מזרחי
עו"ד דור נחמן
 >>   >> 

ועדות תגמול בחברות ציבוריות וחברות אג"ח ימליצו ויאשרו הסכמי שכר לבכירי החברה

(24/01/2013)
אלי דורון<br />אחר
מאת אלי דורון
אחר

לא מחובר

בתאריך 31.7.12  נדונה הצעת חוק לתיקון לחוק החברות, תיקון שאמור להגביל את השכר לבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג”ח.
הצעת החוק מחייבת את החברות להקים ועדת תגמול, שתמליץ על מדיניות התגמול לבכירים בחברה, כאשר בין שיקוליה לקביעת התגמול יהיו הנושאים הבאים:
1. קידום מטרות החברה, תכניתה ומדיניותה בראיה ארוכת טווח.
2. התחשבות בניהול הסיכונים ובתמריצים הראויים לנושאי המשרה.
3.  גודל החברה ואופי פעילותה.
4. השכלה, כישורים, מומחיות והישגים של נושא המשרה, הסכמי שכר קודמים.
5. היחס בין שכר נושא המשרה לשכר של שאר עובדי החברה ולעובדי קבלן בחברה וכן את השפעת פערי השכר על יחסי העבודה בחברה.

רוב חברי הועדה, יהיו דירקטורים חיצוניים(דחצי"ם), ובראשה יכהן דירקטור חיצוני.
ועדת התגמול תגיש את המלצותיה לדירקטוריון החברה, שיקבע על פיהן את מדיניות התגמול, אישור סופי להחלטות יתקבל באסיפה הכללית של החברה.

החלטות הדירקטוריון בנושא תגמול בחברות ציבוריות, יחויבו לקבל את תמיכתם של הרוב מקרב בעלי מניות המיעוט בחברה. הדירקטוריון יוכל לקבל החלטה על מדיניות תגמול שונה מהמלצת האסיפה הכללית, לאחר ששקל את התנגדות האסיפה הכללית והחליט כי על אף זאת אישור המדיניות הוא לטובת החברה.

החוק ייכנס לתוקף, חודש מיום פרסומו, אך רק לאחר 9 חודשים, תהיה חובה על החברות לקבוע מדיניות תגמול. בתקופת המעבר יאלצו החברות להביא את כל עסקאות השכר עם נושאי המשרה לאישור האסיפה הכללית כאילו הן חורגות ממדיניות התגמול.

מה שהובהר בדיון בועדת החוקה היה שאין כוונה להכתיב לחברות את המדיניות, אלא  לקבוע הנחיה, מהם השיקולים שצריך לשקול ולהתייחס אליהם, למשל,  מנגנון לקביעת תקרת שכר, פער שכר מקסימאלי בין ההנהלה הבכירה והעומד בראשה לבין שאר עובדי החברה לרבות עובדי קבלן, מנגנון קביעת בונוסים, ועוד.

הצעת החוק אושרה פה אחד ותועבר להצבעה סופית(קריאה שניה ושלישית) במליאת הכנסת הקרובה.

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי

רמת גן: רח' בן גוריון 2, (מגדל ב.ס.ר 1)
טל': 03-6127446, פקס: 03-6127449
חיפה: שדרות המגינים 58
טל': 04-8526693 פקס: 04-8555976
רומניה: רח' פרנקלין 7, סקטור 1,  בוקרסט
שאלות לגבי המאמר ניתן להעביר לעורך דין אלי דורון
משרד עורכי דין - דורון, טיקוצקי, צדרבוים, עמיר, מזרחי
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל