פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד קובי רום
עו"ד הראל לפידות
עו"ד אורית פז
מתמחה עדנה אגמי
עו"ד אבי זילברפלד
עו"ד יחיאל זהר
עו"ד אלון וניני
עו"ד גדעון פישר
עו"ד מעין נוטמן
עו"ד רועי נתיב
 >>   >> 

הסכם ממון האם סוף פסוק!!!

(28/01/2013)
יוכי מנקדי<br />עורך דין
מאת יוכי מנקדי
עורך דין

לא מחובר

                                

                     האם הסכם ממון סוף פסוק!!

                                  מאת: יוכבד מנקדי, עו"ד ומגשרת

                  ** אין להתייחס לאמור להלן כאל תחליף לייעוץ משפטי**

 

במאמר זה לא אתייחס לחשיבותו של הסכם ממון אולם לאור העובדה, כי תוכנו של ההסכם הוא קרדינאלי בנוגע לזכויות בני הזוג, חוק יחסי ממון קובע חובה על הגורם המאשר את ההסכם לוודא "שבני הזוג עשו את ההסכם או את השינוי בהסכמה חופשית ובהבינם את משמעויותיו ותוצאותיו".

 

הסכם ממון הינו הסכם משפטי לכל דבר וענין וחשוב מאוד לאשר את ההסכם שנחתם בין הצדדים בבית המשפט על מנת שיהיה לו תוקף של פסק דין כך גם הסכם שנעשה לפני הנישואין אותו ניתן לאשר גם אצל נוטריון או אצל רשם הנישואין. הסכם ממון שלא קיבל תוקף ולא אושר כדין הוא חסר תוקף משפטי כמעט לחלוטין והוא יוכל להעיד רק על כוונה שהייתה לצדדים.

 

הסכם ממון שאושר על ידי בית המשפט כמוהו כפסק דין,  אלא שאין מדובר בפסק דין המבוסס על הכרעה שיפוטית בסכסוך אלא מבוסס על הסכמת הצדדים שבאה לידי ביטוי בהסכם ממון ובתוכנו. לכן אם רוצים לבטל את פסק הדין הזה צריך להצביע על פגם, טעות ותקלה בשני המרכיבים יחד  ז"א גם בפסק הדין וגם בהסכם. בפס"ד גלעדי, קבע בית המשפט "הסכם אשר אושר לפי בקשת הצדדים על ידי בית המשפט, ואשר ניתן לו תוקף של פסק דין, משולבות בו שתי תכונות מצטברות, היינו, הן זו של הסכם והן זו של פסק דין."

ביטול הסכם ממון אינה משימה קלה מאחר והנטייה הבסיסית היא לקיים הסכמים כתובים ובוודאי לקיים פסק דין, אחרת יהפכו הסכמים ופסקי דין לריקים מתוכן. 

 

פסק דין שניתן כהכרעה בסכסוך שבו הכריע בית המשפט, ניתן לערעור, ומשנסתיים הערעור, הוא יהיה שריר וקיים לעולם ועד, ולא ניתן יהיה עוד לבטלו  למעט מקרים חריגים שבעטיים ניתן יהיה אולי להגיש בקשה לביטול פסק דין.

 

לא כן המצב לגבי פסק דין שנתן תוקף להסכם הממון. כאן הסתכם למעשה התפקיד של בית המשפט בפעולה יותר טכנית, פורמלית. העיקר הוא הסכמת הצדדים, ואם נפל פגם בהסכם, שהיווה בסיס להחלטת השופט שאישר אותו, כי אז יהיה קל יותר לבטל את פסק הדין וההסכם עצמו.

 

בעניין זה כתב השופט זוסמן: "אם הצדדים כלל לא הגיעו להסכם, או אם נפגם ההסכם וניתן לביטול, בעטיה של רמאות או טעות, הרי נישמט היסוד מתחת לפסק הדין, והוא נשאר על בלימה. מה שאין כן בפסק דין אחר הנשען על הכרעה שנפלה בפלוגתא, והוא עומד לעולם ועד".

 

לפי המצב המשפטי הקיים ולעניות דעתי, רק אם ניתן יהיה להראות שהסכם הממון שנחתם ואושר בפסק דין הינו פגום באופן מהותי רק אז ניתן יהיה לבטל את ההסכם ואת פסק הדין.

ובמה דברים אמורים: לדוגמא, אם החתימה על ההסכם הושגה כתוצאה מתרמית כאשר צד להסכם הטעה את הצד השני או אם כתוצאה מניצול שניצל צד להסכם את מצוקת הצד האחר להסכם, או אם החתימה על ההסכם הושגה כתוצאה מלחץ איומים או סחיטה.

 

חשוב לדעת כי הסכם ממון שנחתם כשהוא נעדר גמירות הדעת הסופית והמחייבת של אחד הצדדים להתקשר בהסכם. אם יוכח כי נשללה מאחד הצדדים הבחירה החופשית, הרצון הכן, האמיתי והספונטני, הנובע מבחירה צלולה, מיושבת וחופשית, וללא שום לחץ וכפייה מסוג כלשהו, להתקשר בהסכם. בהעדר רצון חופשי כזה, ניתן יהיה לבטל את ההסכם.

 

לא כל מצב יזכה את המבקש בביטול אוטומטי של ההסכם ולא כל הטעיה, לחץ, כפייה וניצול, יהוו כשלעצמם עילה מספקת לביטול. המבקש לבטל את ההסכם יצטרך להוכיח ולשכנע שופט, כי אותה הטעיה או לחץ, אכן היו כבדים, רציניים, והם היו אלו שגרמו לצד המתקשר לחתום על החוזה, ושבלעדיהם הוא לא היה חותם. ביטול הסכם או חזה, הינה תמיד משימה קשה, שכן אופיים של החיים בעידן המודרני והסדר הציבורי מחייב לתת לכל הסכם ולכל פסק דין תוקף משפטי סופי.

 

מעבר לחשיבות לעניינים המשפטיים יש לייחס גם לעניינים הטכניים חשיבות לא מבוטלת שהרי הסכם הממון עליו חתמו הצדדים הוא שיכריע את אופן הגירושין והסכם שנוסח כהלכה "וסגר את כל הפינות"  יבטיח גירושין קלים, מהירים וזולים.

 

הסכם ממון שנעשה בחוסר מיומנות ולא באמצעות עורך דין מומחה בתחום דיני המשפחה עלול להסב נזקים לעלות לכם ביוקר. מומלץ מאוד שלא לחסוך וכדאי להתייעץ עם עורך דין מומחה, על מנת להגיע להסכם ממון מאוזן ומכובד, אשר יגן על האינטרסים של שני הצדדים.

 

                     הכותבת הינה עו"ד העוסקת בתחום דיני  המשפחה

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל