פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רונן דלאל
עו"ד עינת הראל
עו"ד קרן זרקו זמיר
עו"ד עופר הבר
עו"ד אבירם גולדשטיין
עו"ד שחר הכספי
עו"ד רזיאל עמוסי
עו"ד אילן אלמקייס
עו"ד ג'ימי מינאוי
עו"ד ציקי פלדמן
 >>   >> 

מתפטר בדין מפוטר

(10/02/2013)
סיגלית פרץ<br />עורך דין
מאת סיגלית פרץ
עורך דין

לא מחובר

מתפטר בדין מפוטר- באילו מקרים?

 

על-פי הוראותיו של חוק פיצויי פיטורים, התשכ"ג- 1963 (להלן: "החוק"), מי שעבד שנה אחת ברציפות אצל מעביד אחד או במקום עבודה אחד ופוטר, זכאי לקבל ממעבידו פיצויי פיטורים. כמו-כן, כך הדין לגבי עובד שעבר ממקום עבודה למקום עבודה, אצל אותו מעביד, ונתחלפו המעבידים במקום העבודה הנוכחי. מקרה כגון דא, העובד יהא זכאי לקבל פיצויי פיטורים ממעבידו הקודם, בעד תקופת עבודתו אצלו, כאילו הוא פוטר ביום חילופי המעבידים. יחד עם זאת, במידה והמעביד החדש מתחייב, בכתב, לקבל על עצמו את האחריות לתשלום פיצויי הפיטורים, המעביד הקודם יהא פטור מתשלום הפיצויים כאמור.

 

זאת וגם, קובעים, החוק והפסיקה, את המקרים בהם התפטרותו של עובד, אשר נבעה מנסיבות שאינן תלויות בו, תחשב כפיטורים ועל-כן, הוא יהא זכאי לפיצויי פיטורים, כדלקמן:

 

1.    הפסקת עבודה לאור פטירתו של מעביד או פשיטת רגל;

 

2.   התפטרות לרגל מצב בריאותי לקוי של עובד או של בן משפחתו וזאת, בהתבסס על מסמכים רפואיים המעידים על כך שהייתה סיבה מספקת להתפטרות. הלכה למעשה, במקרים כגון דא, בית הדין לעבודה לוקח בחשבון גם את תחושותיו הסובייקטיביות של העובד, עת הוא נדרש לשאלה- האם הממצאים הרפואיים האובייקטיביים מצדיקים את ההתפטרות ממקום העבודה מחמת מצב בריאותי לקוי.   

 

3.   התפטרותה של עובדת תוך 9 חודשים מיום הלידה, על מנת לטפל בילדה. אציין, כי על מנת שהוראה זו תחול גם לגבי עובד, צריך להתקיים אחד מאלה: בת זוגו הועסקה כ-6 חודשים רצופים לפחות עובר ליום התפטרותו; כאשר הילד נמצא בחזקתו או בטיפולו הבלעדי וזאת, בשל נכות או מחלה של בת זוגו; כאשר בת זוגו עבדה כעצמאית 12 חודשים רצופים לפחות, בסמוך לפני יום הלידה.

 

4.   התפטרות עקב שהייה במקלט לנשים מוכות ובלבד, שסמוך לפני התפטרותה של העובדת, היא שהתה במקלט משך תקופה של חודשיים לפחות.

 

5.   התפטרות לרגל העתקת מקום מגורים. על-פי החוק והן, על-פי תקנות פיצויי פיטורים [חישוב הפיצויים והתפטרות שרואים אותה כפיטורים], התשכ"ד- 1964 (להלן: "התקנות"), הכוונה היא- להעתקת מקום מגורים לרגל נישואין, לישוב בישראל בו התגורר בן זוגו וכן, מעבר לישוב חקלאי מישוב שאינו כאמור, או לישוב באזור פיתוח מישוב שאינו באזור פיתוח. זאת וגם, המרחק בין מקום המגורים החדש לבין מקום המגורים הקודם, הינו 40 ק"מ לפחות וכי, מקום המגורים החדש רחוק יותר ממקום עבודתו, מאשר מקום המגורים הקודם. יודגש, כי התנאי הוא "לרגל נישואין" וכי, העובד מסר הודעת התפטרות בהתאם לתנאים המפורטים בתקנות. יתרה מזו, התקנות אף מרחיבות ומוסיפות, כי דין זה יחול גם כאשר המדובר בעובד שהתפטר ממקום עבודתו והעתיק מקום מגוריו עקב ההעברה בתפקיד של בן זוג המשרת בשירות קבע, במשטרת ישראל או בשירות בתי הסוהר ואף, עקב הצטרפותו של עובד לבן זוג היוצא לשליחות בחו"ל בשירות המדינה, לתקופה העולה על 6 חודשים. כמו-כן, במקרה בו עובד התפטר מעבודתו בשל גירושין והוא עבר להתגורר בישוב המרוחק 40 ק"מ לפחות ממקום מגוריו הקודם ובלבד, שהוא התגורר בישוב כאמור, 6 חודשים לפחות.

 

6.   במקרים בהם עובד מועבד על-פי חוזה עבודה לתקופה קצובה ותקופה זו הסתיימה. במקרים כגון דא, כל עוד המעביד לא הציע לעובד לחדש את חוזה העבודה, לפחות 3 חודשים עובר לסיומה של התקופה, יראו את העובד כאילו פוטר. מנגד, במידה והמעביד עשה כן אך העובד סרב להצעתו, ייחשב העובד כמתפטר.

 

7.   התפטרות בשל הרעה מוחשית בתנאי העבודה. למשל- שינוי חד-צדדי בתנאי העבודה; אי תשלום שכר עבודה או גמול שעות נוספות; אי מתן זכויות סוציאליות; התנהגות בלתי הולמת כלפי עובד ועוד'. אציין, כי כאשר המדובר בנסיבות שבידי המעביד לתקנן, על העובד להעמידו על כוונתו להתפטר ולאפשר לו לתקן את המעוות. במידה והמעביד לא יעשה כן, ובהתקיים תנאים נוספים, ייחשב העובד כמתפטר בדין מפוטר ועל-כן, הוא יהא זכאי לפיצויי פיטורים.

 

לאור האמור לעיל, במידה ומתקיים לגביכם אחד מהמקרים שפירטתי לעיל, מומלץ להיעזר בשירותיו של עו"ד מוסמך, עובר לנקיטת פעולה כזו או אחרת.     

 

האמור לעיל, לא בא במקום ייעוץ משפטי ואינו מהווה לו תחליף. ההסתמכות על המידע באחריות המשתמש בלבד.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל