פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד נטלי אל על
עו"ד שרף,אלקיים ושות' , משרד עורכי - דין
עו"ד צבי חיימוביץ
עו"ד שי רודה
עו"ד אורלי הרמן
עו"ד יפתח חנן
עו"ד עו"ד רועי שעיה
עו"ד משה כאהן
עו"ד AF-LAW משרד עורכי דין
עו"ד קרן חביב
 >>   >> 

פסולי חיתון

(03/04/2013)
אביחיל צדוק<br />מומחים וחוות דעת
מאת אביחיל צדוק
מומחים וחוות דעת

לא מחובר

בס''ד

פסולי חיתון

כולם מדברים מדי פעם על הרשימה השחורה בה רשומים אלו שלא יכולים להתחתן עם אנשים מסוימים דווקא.

א.      קודם כל לכל יהודי יש איסור להתחתן עם מישהו למשל יהודי לא יכול להתחתן עם גוי וכמו כן אסור לו להתחתן עם ממזר.

ב.      לכהנים אסור להנשא גם לגרושה וגם לגיורת.

ג.       בנוסף לזה יש איסורי עריות אסור להנשא לאשה נשואה וכן אסור להנשא לכל הקרובות השנויות בתורה כגון אחות, אם, בת, דודה, [אגב דוד לאחיניתו מותר ואפי' זה נחשב מצווה מיוחדת] אחות אשתו לפני מות אשתו, גיסתו אשת אחיו. [אלא אם אחיו מת ללא ילדים שאז מדין התורה היה צריך להנשא לה להקים שם לאחיו].

ד.      מי שמקיים יחסי אישות עם אשה נשואה נאסר עליה גם אחרי שתתגרש.

אגב בכל האיסורים הנישואים תופסים אלא שמחייבים אותם להתגרש ואף כופים עליהם חוץ מאיסורי עריות המנויים בסעיף ג' שבהם הנישואין בכלל לא תופסים. ז''א שאף אם הם יעשו נישואים עם רב ברבנות [אם יתנו להם בטעות] לא יחשבו כלל לנשואים ולא יוצרכו כלל לגט.

יש אפשרות לנסות לפתור את האיסור בחלק מהמקרים ע''י הפקעת קידושין.

הפקעת קידושין

הקידושין צריכים להיות מדעת שני הצדדים וצריכים להיות שני עדים כשרים על פי ההלכה למעשה הקידושין.

עדים אלו הם עדי קיום דהיינו שאם הם חסרים או חסר דבר בעדות שלהם אין קידושין.

למשל. בשונה מזה בעדות על ממון. אם שני עדים מעידים שהייתה הלוואה יש חייב ומחייבים אותו גם אם אין עדים אם שני בעלי הדין מודים שהייתה הלוואה אז גם בלי עדים יש הלוואה ויש חייב.

לעומת זאת בקידושין אף אם בני הזוג מודים שעשו מעשה קידושין אם אין עדים שראו את מעשה הקידושין אין קידושין.

גם אם יש עד אחד שראה את מעשה הקידושין יש מחלוקת האם זה מועיל ובמקרה של חשש ממזרות או פסולי חיתון יש בתי דין שיתירו ויאמרו שלא היה קידושין. דהיינו הגרושה לכהן אינה גרושה כי מראש לא הייתה נשואה.

בתי הדין לא ממהרים להשתמש בזה אלא רק בשעת הדחק. הגדרת שעת הדחק ארוכה ואינה מקום לענייננו.

כאמור שני העדים צריכים להיות כשרים. דהיינו ''שומרי מצוות'' ולא קרובים לא של החתן ולא של הכלה.

שני העדים צריכים לראות את מעשה הקידושין, את נתינת הטבעת, ואם  בזמן הזה שנתן הבעל טבעת אחד העדים לא ראה זה סיבה לבטל קידושין.

גם בני הזוג צריכים לדעת שיש עדים שרואים את מעשה הקידושין. כך שאף אם ראו עדים, אם בני הזוג לא ידעו שרואים עדים או שחשבו שאין העדים יודעים שהם עושים מעשה קידושין אין קידושין.

וממילא בנישואים כאלה אם האשה בגדה וילדה ילד הילד לא ממזר. כי היא לא הייתה נשואה מעולם.

אפילו אם היא קבלה גט מבעלה אח''כ.

[לעתים זו דרך לבדיקת אבהות. כלומר ביהמ''ש לא יאשר ביצוע בדיקת רקמות במקרים של חשש ממזרות לילד כגון שהבדיקה תברר שהבעל לא אביו וממילא הוא ממזר. [טובת הילד מעל הכל] אבל אם בית הדין יאמר שאין חשש ממזרות משום שהאשה לא הייתה נשואה מעולם לבעל אז ביהמ''ש כן יאשר בדיקת רקמות משום שאין חשש פגיעה בילד.]

וכן אשה זו לא תאסר על בועלה כיון שהיא לא הייתה נשואה.

כמו כן אשה זו תהיה מותרת לכהן כיון שאינה גרושה כיון שלא הייתה נשואה.

בכהן יש עוד דברים לבדוק האם הוא כהן וודאי. [הרבה מהכהנים בזמננו הם כהנים רק מספק] והאם אמו לא נאסרה לאביו לפני לידתו שאז אינו כהן כשר אלא כהן חלל שמותר בגרושה.

לעומת זאת יש חומרא בגרוש וגרושה שחוזרים לגור ביחד ואפילו ללילה אחד בית הדין יחייבו אותם בגט נוסף לחומרא.

 







תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל