פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד שוק-שקד, נחמן משרד עורכי דין
מתמחה אלון חן
עו"ד גיל קראוס
עו"ד אהרון שמלה
עו"ד אריק ארביב
עו"ד גיא כהן
עו"ד עמית ורד
עו"ד שאול אמרני
עו"ד כוכבה זכות
עו"ד רהב עוז
 >>   >> 

עילות גירושין

(03/04/2013)
אביחיל צדוק<br />מומחים וחוות דעת
מאת אביחיל צדוק
מומחים וחוות דעת

לא מחובר

בס''ד

עילות גירושין

בתורה כתוב ''והיה אם לא תמצא חן בעיניו כי מצא בה ערות דבר וכתב לה ספר כריתות ושלחה מביתו.''

משנה מסכת גיטין פרק ט

משנה י

[י] בית שמאי אומרים לא יגרש אדם את אשתו אלא אם כן מצא בה דבר ערוה שנאמר (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות דבר ובית הלל אומרים אפילו הקדיחה תבשילו שנאמר (דברים כ"ד) כי מצא בה ערות דבר רבי עקיבא אומר אפילו מצא אחרת נאה הימנה שנאמר (שם) והיה אם לא תמצא חן בעיניו:

הלכה נפסקה כבית הלל שאם פשעה לו או בערוה או בדבר יגרש.

טור אבן העזר הלכות גיטין סימן קיט

במה דברים אמורים בזיווג שני אבל בזיווג ראשון אין למהר לגרשה דאמר רבי אלעזר כל המגרש אשתו ראשונה מזבח מוריד עליו דמעות לפיכך אין לו לגרשה בשביל שפשעה כנגדו אבל אם מצא בה ערות דבר או פריצות מצוה לגרשה דכתיב גרש לץ ויצא מדון.

חז''ל פירטו את מעשה הפריצות לכמה דרגות.

המזנה עם אחר אסורה על בעלה ובועלה וחייב לגרשה.

העושה מעשה כיעור שיש רגלים לדבר לזנות אבל אין עדים למעשה הזנות עצמו אין חיוב על הבעל לגרש אבל אם הוא רוצה לגרשה מגרשה בעל כרחה.

דרגה ג' היא העוברת על דת יהודית וזו מתחלקת לשני סוגים.

א.      גורמת לבעלה לעבור איסורים.

ב.      הולכת ומתנהגת בצורה לא צנועה.

לאלו יכול הבעל אם רוצה להוציאן ללא כתובה אם התרה בהן בפני עדים. וגם כאן יכול הבעל להשאירה. אבל אומרים לו שמצווה עליו להוציאה.

יש עוד עילות גירושין מחלות שגורמות למאיסות.

ומאיסות מצד עצמה.

מורדת כנגד הבעל שאינה מקיימת אתו יחסי אישות.

דעת ר' ירוחם לאחר יח' חודש של פירוד כופין לגרש.

יש כמה דרגות של פסיקת גירושין בבתי הדין.

כופין לגרש זה במקרים מאד נדירים. בכל דבר שיש בו מחלוקת אין כופין לגרש כיון שיש דין שהאיש צריך לגרש רק לרצונו ואם כופין אותו במקום שיש מחלוקת אם מותר לכפות הגט נקרא גט מעושה דהיינו גט פסול והאשה שעדיין נשואה תלך ותנשא לאחר  וילדיה יהיו ממזרים.

חיוב לגרש

מצווה לגרש

מומלץ להתגרש.

אשמה בגירושין.

עילות גירושין של האשה כנגד הבעל.

עובר על דת.

מכה את אשתו.

רועה זונות. [לא סרסור אלא הולך עם אחרת/ות].

מחלות שגורמות למאיסות.

עבודה מסריחה שגורמת למאיסות.

מאיסות בלי מחלות.

מורד, נמנע מיחסי אישות.

לא זן ולא מפרנס.

מי שמגיע לבית הדין ללא עילת גירושין והצד השני מתנגד לגירושין בית הדין לא יפסקו בענינו וישאירו את הזוג כך.תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל