פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד יבגני קופפר
עו"ד חן שקד
עו"ד גיל איכבום
עו"ד תומר חיל
עו"ד גיא אורן, נוטריון
עו"ד אלון אופנר
עו"ד שמעון אמיר
עו"ד שדלצקי-מרידור עו"ד תעבורה
עו"ד ישגב אבידר
עו"ד לירן פרץ
 >>   >> 

ירושה על פי דין

(27/05/2013)
מיה  לוי<br />עורך דין
מאת מיה לוי
עורך דין

לא מחובר

ירושה על פי דין

מאת: עו"ד מיה לוי

 

ירושה על פי דין, משמעה ירושה במקרה בו מוריש לא השאיר אחריו צוואה, שאז הנכסים שהותיר אחריו, דהיינו עזבונו, עובר ליורשים על פי דין,בהתאםלהוראות חוק הירושה התשכ"ה - 1965.

 

מיהם היורשים על פי דין?

 

סעיף 10 לחוק הירושה קובע כי מקום בו המוריש לא הותיר אחריו צוואה, יהיו יורשיו מבני משפחתו:

 

·         מי שהיה במות המוריש בן זוגו.

·         ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם.

 

חוק הירושה קובע סדרי עדיפויות בין קרובי המשפחה של המוריש, ככל שלא הניח אחריו המוריש קרובים מדרגה ראשונה, ירשו אותו קרוביו מדרגה שניה, וככל לא הניח אחריו המוריש קרובים מדרגה שניה ירשו אותו קרוביו מדרגה שלישית, כדלקמן:

 

·         דרגה ראשונה: בן הזוג של המוריש, ילדי המוריש, נכדיו וניניו.

·         דרגה שניה: הורי המוריש, אחיו ואחיותיו.

·         דרגה שלישית: לסביו/סבתותיו של המוריש, דודיו ובני דודיו.

 

יובהר, כי ילד מאומץ וצאצאיו יורשים את המוריש כילד ביולוגי לכל דבר ועניין. 

 

החלקים בעיזבון

 

·         ככלל, יורשי המנוח השייכים לאותה דרגת קירבה, יירשו אותו בחלקים שווים.

·         חוק הירושה קובע כי בן זוגו של המוריש נוטל מן העיזבון את המיטלטלין, כולל מכונית נוסעים השייכים, לפי המקובל ולפי הנסיבות, למשק הבית המשותף.

·         אם הותיר אחריו המוריש ילדים, נכדים או הורים, יורש בן הזוג חצי מן העיזבון.

·         אם הותיר אחריו המוריש אחים או סבים וסבתות - יורש בן הזוג שני שלישים מן העיזבון.

·         אם ערב מותו של המוריש היה בןהזוג נשוי לו שלוש שנים או יותר וגר עמו אותה שעה בדירה הכלולה, כולה או חלקה, בעיזבון,יירש בןהזוג את כל חלקו של המוריש בדירה האמורה, ושני שלישים מהנותר משאר העיזבון.

·         החלקים הנותרים לאחר שירש בן הזוג את חלקו לפי העניין, יתחלקו בין שאר היורשים שווה בשווה.

·         אם לא הניח המוריש קרוב מן המנויים לעיל, יורש בן הזוג את העיזבון כולו.

 

מוריש שלא הותיר אחריו יורשים

 

מקום בו לא הותיר אחריו המוריש קרובים מכל דרגה שהיא, תירש אותו המדינה כיורשת על פי דין. חוק הירושה עוד קובע כי מה שירשה המדינה ישמש למטרות חינוך, מדע, בריאות וסעד. שר האוצר רשאי להעניק מנכסי העיזבון או לשלם, בתחום שוויים של נכסי העיזבון שהגיעו לידי המדינה אחרי סילוק חובות העיזבון, תשלום חד-פעמי או תשלומים חוזרים למנויים להלן:

 

·         לאדם שערב מות המוריש היו מחסורו של המוריש.

·         לאדם או לתאגיד שערב מות המוריש היה מחסורו של המוריש עליו.

·         לבן-משפחתו של המוריש או של בןזוגו שאינו מיורשיו על פי דין.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל