פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אלי שרביט
עו"ד אלי ביבי
עו"ד אלון לוי
עו"ד הישראלי-רוטשטיין משרד עו"ד
עו"ד מירית רייף
עו"ד yaron zuker
עו"ד אלה פילוסוף
עו"ד אילן שרן
עו"ד ניצה מלרן
עו"ד שי רודה
 >>   >> 

דמי מחלה

(27/05/2013)
מיה  לוי<br />עורך דין
מאת מיה לוי
עורך דין

לא מחובר

דמי מחלה

מאת: עו"ד מיה לוי

חוק דמי מחלה התשל"ו - 1976 מסדיר את הסוגיה של עובד/תהנאלצים להיעדר ממקום העבודה בשל מחלה, בעוד המטרה העיקרית הינה לאפשר להם להתפרנס אף בימים אלו. בחודש מרץ השנה (2011) תוקן חוק דמי מחלה בשני היבטים עיקריים, האחד נוגע לאופן צבירת ימי המחלה ואילו השני נוגע לגובה דמי המחלה המשולמים לעובד על ידי המעסיק.

 

לעניין צבירת ימי מחלהקובע החוק כי כל עובד/ת יהיו זכאים ל  - 1.5 ימי מחלה בעבור כל חודש עבודה מלא (עד 18 ימים בשנה), ולכל היותר עד 90 ימי זכאות, בניכוי התקופה בעבורה קיבלו העובד/ת דמי מחלה.עוד קובע חוק דמי מחלה קובע כי חודש עבודה ייחשב ככזה בו עבדו העובד/ת 25 ימים לפחות. ככל שעבדו הללו פחות מכך, ייצברו ימי המחלה באופן יחסי למספר ימי העבודה באותו חודש. לפי התיקון, במקום עבודה בו נהוג שבוע עבודה בן חמישה ימים, ייחשב חודש עבודה לא ככזה בו עבדו העובד/ת 21 ו - 2/3 ימים, וככל שעבדו פחות מכך, שוב, ייצברו ימי המחלה באופן יחסי לימי העבודה באותו חודש.

 

לעניין גובה דמי המחלה המשולמים קובע התיקון כדלקמן:

 

יום המחלה

דמי המחלה המשולמים לאחר התיקון

ראשון

אין תשלום

שני

50% מהשכר היומי (לפני התיקון - 37.5%)

שלישי

50% מהשכר היומי (לפני התיקון - 37.5%)

רביעי ואילך

100% שכר יומי (לפני התיקון - 75%)

 

 תיקון זה נכנס לתוקפו החל מיום 01.04.2011.

 

חשוב לדעת!

·         על עובד/ת הנעדרים מעבודתם עקב מחלה, להודיע למעסיקם על היעדרות זו בתוך שלושה ימים מיום ההיעדרות הראשון.

·         על העובד/ת להודיע למעסיקם על התקופה המשוערת בה לא יהיו מסוגלים לעבוד.

·         על העובד/ת להמציא למעסיקם את תעודת המחלה שקיבלו מאת הרופא המטפל.

·         את תשלום דמי המחלה לעובד/ת על המעסיק לשלם במועד בו משולם לעובד שכר עבודתו, זאת מקום בו הומצאה תעודת המחלה למעביד לכל הפחות 7 ימים קודם לכן. ככל שלא נעשה כן, ישולמו דמי המחלה עם תשלום שכר העבודה שלאחריו.

 

 
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל