פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד שמעון בר לב
מתמחה גיל מליחי
עו"ד פנינה זיידנברג
עו"ד שיר וינברג
עו"ד יעקב כשדי
עו"ד אלון מור יוסף
עו"ד אבישי שמואלי
עו"ד אהרון שמלה
עו"ד ישראל מ. ילון
עו"ד ירון בארי
 >>   >> 

האם עו"ד שערך צוואה יכול לייצג צד בדיון על קיום הצוואה?

(07/08/2013)
ניצה מלרן<br />עורך דין
מאת ניצה מלרן
עורך דין

לא מחובר

לבית-המשפט לענייני משפחה בנצרת הוגשה בקשת התנגדות לצוואה, בה ייצג עורך-הדין שערך את הצוואה את המשיבה. מצב זה, שאינו תקין מבחינה אתית, הוכרע ע"י השופט, שפסל – באופן תקדימי – את עורך-הדין מלייצג את המשיבה.

במרכזה של הבקשה שהוגשה לבית-המשפט לענייני משפחה בנצרת עומדות שתי צוואות, השנייה שונה מן הראשונה. בצוואה השנייה הדירה המנוחה את אחד המוטבים מהצוואה הראשונה, כך שלא יירש דבר מעיזבונה. על כן הוגשה בקשת ההתנגדות לקיום הצוואה.

למרבה התמיהה, עורך-הדין שנשכר לייצג את המשיבה הוא זה שערך את שתי הצוואות ועל כן הגיש המבקש בקשה להפסקת ייצוג המשיבה ע"י בא-כוחה.

מלבד הטענה הברורה, כי עורך-הדין  אינו יכול לייצג צד כלשהו הקשור לצוואות שהוא עצמו ערך, הוסיף המבקש וציין, כי קיימת סבירות גבוהה כי עורך-הדין  יידרש לעלות על דוכן העדים. כידוע, עורך-דין אינו יכול לייצג ולהעיד באותו הליך משפטי (למעט מקרים חריגים ביותר).

המבקש טען גם, שהמנוחה לא היתה כשירה בעת כתיבת הצוואה האחרונה ולכן הצוואה נכתבה בהשפעה בלתי הוגנת. המבקש אף טען להשפעה בלתי הוגנת על המנוחה בעת בעריכת הצוואה.

עורך-הדין שערך את הצוואות וייצג את המשיבה טען מנגד כי הוא מתנגד לבקשה, ולטענתו ישקול הפסקת הייצוג רק לאחר שיקבל חוות דעת של מומחה רפואי: או אז יתכן שיתייתר כלל הליך ההוכחות ולא ידרש ממנו להעיד.

ביהמ"ש, כבר בפתיח להחלטתו, קבע כי אין לאפשר לעור-הדין לייצג את המשיבה. אלא שכאן עלתה הסוגיה המשנית אך החשובה: האם בסמכותו של ביהמ"ש להורות על הפסקת הייצוג?

אחת הטענות העיקריות עליהן מבוססת ההתנגדות לצוואה היא השפעה בלתי הוגנת, קרי: הצוואה אינה משקפת את כוונתו האמיתית או העיקרית של המצווה, והוא הושפע על ידי אדם אחר. מכאן, שיש לפסול הצוואה – כולה או חלקה.

בעקבות זאת עולה השאלה, כיצד יכול עורך-דין להגיש התנגדות מטעם צד כלשהו, כאשר קיימת סבירות גבוהה שהוא עצמו יידרש להעיד לגבי קיומה או שלילתה של השפעה בלתי הוגנת?

בית-המשפט מזכיר לנו, כי זכותו של בעל דין להיות מיוצג ע"י עורך-דין שהוא בוחר באופן חופשי היא זכות חוקתית. יחד עם זאת, כאשר עומדת מנגד אפשרות של שיבוש הניהול התקין של ההליך ואף פגיעה ביכולת בית-המשפט להגיע לחקר האמת ולעשיית צדק, הרי שאין להתיר פגיעות אלו.

כב' השופט אסף זגורי ציין בקביעתו את אחד מכללי האתיקה המקצועית של לשכת עורכי הדין, כנורמה המשפטית החלה על המקרה בבקשה דנן. על פי הכלל, עורך-דין לא ייצג בעל דין באם הוא סבור כי יידרש בעתיד להעיד מטעמו.

עוד ציין השופט, כי הפסיקה אף היא מחמירה לגבי נושא הצוואות, וכי בפסק-דין קודם שניתן ע"י השופט שאול שוחט בבית המשפט לענייני משפחה מחוז ת"א נקבע, כי כאשר מועלות טענות להשפעה בלתי הוגנת בהליך התנגדות לצוואה, בה סביר כי ייקרא עורך-הדין שערך את הצוואה להעיד, לא יוכל מראש אותו עורך-דין לייצג צד כלשהו הנוגע לאותה צוואה שערך.

בהמשך החלטתו הוסיף השופט, כי כאשר קיימת התנגשות בין חובתו של עורך-הדין כלפי מרשו לבין חובתו כלפי בית-המשפט, חובתו של עורך-הדין כלפי בית-המשפט גוברת, מכיוון שעדותו, במקרה שהוא מייצג את אחד הצדדים,  תהיה חסרת משקל ותחבל באפשרות של בית המשפט להגיע לחקר האמת ולעשות משפט צדק.

בית-המשפט, על כן, הוציא תחת ידו החלטה ראויה ומנומקת, וניתן לראות בה הנחייה לעורכי-הדין המתמחים בדיני משפחה וירושה להימנע ככל יכולתם מלייצג צד כלשהו הנוגע לצוואה אותה ערכו וניסחו, וככל הנראה אף ייעצו למצווה בעצמם.

חשוב לציבור לדעת, כי כל עורך צוואה יכול לשתף בלבטיו את עורך-הדין המכין ומנסח עבורו את צוואתו, וזאת ללא חשש ובביטחון מלא כי רצונו יבוצע במלואו כאשר יגיע זמנו. על כן, על עורכי-הדין העורכים צוואות לתת את מלוא תשומת הלב, הזמן, שיקול הדעת, והחשיבה לנוסח הצוואה.

יחד עם זאת, באם בכל זאת תוגש התנגדות לצוואה, מוטב לו לעורך-הדין להעדיף את טובת ההליך המשפטי ולא לנסות לייצג את אחד הצדדים בדיון, על מנת שיוכל להעיד באופן חופשי וללא כל סייגים והסתייגויות באשר לאופן עריכת הצוואה.

© כל הזכויות שמורות.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל