פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד אייל אשכנזי
מתמחה גיל מליחי
עו"ד עו"ד רועי שעיה
עו"ד עינת הראל
עו"ד גיא כהן
עו"ד יהודה (יעקב) כהן
עו"ד yaron zuker
עו"ד גליה אליהו
עו"ד איילת סבג
עו"ד סער זיו
 >>   >> 

הכל על חזקת שיתוף

(02/09/2013)
רוני אילן<br />עורך דין
מאת רוני אילן
עורך דין

לא מחובר


הלכת שיתוף, המכונה גם "חזקת שיתוף", מתייחסת להלכה משפטית מקובלת שאינה מעוגנת בחוק, הנוגעת לאופן חלוקת רכוש בעת הליכי גירושין. הלכה זו רלוונטית עבור זוגות שהתחתנו לפני שנת 1974, או לזוגות ידועים בציבור.

הלכת השיתוף קובעת כי כל רכוש משותף שנרכש ונצבר במהלך שנות הנישואים או חייהם המשותפים של בני הזוג, יש לחלק בערך שווה בין בני הזוג. ההלכה ניתנת ליישום על ידי כל אחד מבני הזוג בכל עת בהתאם להחלטתו של בית המשפט.

עיקרי הלכת שיתוף

הלכת שיתוף מסדירה את חלוקת הרכוש בין בני זוג המתגרשים, מתוך תפיסה כי הרכוש שנצבר במהלך נישואיהם הינו משותף, ולכן יש לחלקו באופן מאוזן ושווה. הדברים אמורים בכל נכס, זכות סוציאלית, רכוש או זכות בעסק שנצבר או נרכש על ידי בני הזוג.
וזאת, כל עוד הם התגוררו תחת קורת גג אחת, ומתוך כוונה לשימוש משותף. אם רכוש מוגדר כלא משותף, אלא כרכושו פרטי של אחד מבני הזוג, יש צורך להוכיח את כוונת בני הזוג להפרדת נכסים עבורו.

מאידך, רכוש שהתקבל, נרכש או נצבר לפני תקופת הנישואין הינו רכושו הבלעדי של בן הזוג ואינו נדרש לחלוקה, אלא אם כן סוכם אחרת בין בני הזוג. יש לציין כי הלכת שיתוף איננה תלויה ברישום של בעלות על הנכס. לדוגמא, אם דירה, רכב או עסק רשומים רק על שם אחד מבני הזוג, עדיין מחייבת הלכת שיתוף את חלוקתו באופן שווה ומאוזן בין שני הצדדים.

תחת קורת גג אחת

הלכת שיתוף קובעת כי כל עוד גרו בני הזוג תחת קורת גג אחת, די בכך להוכיח חיים משותפים, וזאת אף אם יחסיהם לא היו תקניים. עצם החיים יחדיו כתא משפחתי כוללים מלבד היבט הכלכלי גם גידול וטיפול בילדים, תחזוקת משק בית וגורמים רבים נוספים, ולכן מהווים סיבה מספקת לחלוקה שווה ומאוזנת של כל רכושם המשותף אשר נרכש או נצבר במהלך שנים אלו.

למה רק עד שנת 1974?

כאמור, הלכת השיתוף רלוונטית רק לזוגות שהתחתנו עד לשנת 1974, מכיוון שמאותה שנה הוחל בישראל חוק יחסי ממון אשר החליף בהתאמה את הלכת השיתוף עבור בני זוג שהתחתנו לאחר מועד זה.

זאת ועוד, יצוין כי, חוק יחסי ממון אינו תקף עבור ידועים בציבור ועבור בני זוג שערכו הסכם ממון, ושציינו בו במפורש שההסכם מבטל את דרישות החוק.

לגבי בני זוג שנישאו לאחר שנת 1974

חוק יחסי ממון בין בני זוג קובע שתי אפשרויות להסדרת יחסי ממון בין בני זוג: הסכם ממון שייערך בהתאם להוראות חוק יחסי ממון או הסדר איזון משאבים שיחול על בני זוג שלא ערכו ביניהם הסכם ממון המתנה על הסדר איזון המשאבים.

הסדר איזון המשאבים

על פי הסדר איזון המשאבים, במהלך חיי הנישואין נשמרות זכויותיו של כל אחד מבני הזוג על רכושו, ואין האחד רוכש זכויות בנכסיו של השני.

עם פקיעת הנישואין בשל גירושין או עקב מוות , זכאי כל אחד מהם למחצית שווים של כלל נכסי בני הזוג, למעט נכס שהיה לאחד מבני הזוג טרם הנישואין, מתנה שקיבל אחד מבני הזוג ירושה שקיבל אחד מבני הזוג, במהלך הנישואין, גמלה המשתלמת לאחד מבני הזוג על ידי המוסד לביטוח לאומי, גימלה או פיצוי שנקבעו או המגיעים על-פי חיקוק לאחד מבני הזוג בשל נזק גוף או מוות ונכסים שבני הזוג הסכימו בכתב שלא יכללו באיזון. ממחצית שווים של הנכסים, להם זכאי כל אחד מבני הזוג, יש לנכות את סכום החובות המגיעים ממנו בגין נכסים אלה.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל