פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רפי שדמי
עו"ד משרד פדרו-מרקוס צ'רטקוב
עו"ד אילנה לייטמן
עו"ד ענבר בכר לוי
עו"ד מירית רייף
עו"ד אבנר שטמר
עו"ד משה אליק
עו"ד שיר וינברג
עו"ד עוז חיים
עו"ד ליאור כספי
 >>   >> 

התפקידים של רשם החברות

(09/09/2013)
רוני אילן<br />עורך דין
מאת רוני אילן
עורך דין

לא מחובר


רשם החברות הינה יחידה אירגונית ברשות התאגידים השייכת למשרד המשפטים, העוסקת במספר הליכים שונים הקשורים להתנהלותן של חברות ושותפויות שונות בארץ, ופועלת בהתאם לחוק החברות משנת 1999.


 רשם החברות הוקם על מנת לאפשר את מימושן של זכויות ההתאגדות על ידי הציבור הרחב ולוודא כי אלה מתנהלות כראוי. בראשו של אגף רשם החברות עומד הרשם עצמו, הממונה על ידי שר המשפטים.

ארבעת תפקידיו המרכזיים של רשם החברות

במסגרת תפקידו אחראי רשם החברות על רישומן של חברות חדשות. כל התאגדות שהיא, קבוצה של אנשים (או אפילו אדם אחד), המעוניינים בהקמתה של חברה חדשה, פונה ישירות אל רשם החברות לצורך רישומם כחברה. הבקשה לרישום חברה כרוכה בהגשת מספר טפסים שונים, עמידה בתנאים הנדרשים וכמובן גם בתשלום אגרת רשם החברות.
בכל הקשור לשעבודן של חברות, אחראי רשם החברות על רישומם של שעבודים אלה, בין אם מדובר בשעבודים חדשים, בעדכונם של שעבודים קיימים או בסילוקם של השעבודים.
רשם החברות אחראי על כל הטיפול הקשור בפירוקן של חברות, בין אם מדובר בהליך פירוק מקוצר הנמשך מספר חודשים בלבד או בהליך רגיל, העשוי להימשך תקופה ארוכה יותר.
במסגרת תפקידו מטפל רשם החברות גם בהגדלת הונן של החברות ובטיפול בכך, אם הן מבקשות לעשות זאת.
מידע חשוב נוסף

לצד כל זה, ובמסגרת תפקידו, יכול רשם החברות גם לשנות את שם החברה, אם הוא גילה כי קיים שם אחר דומה או כי מדובר בשם בעייתי או מטעה. הוא יכול גם לדרוש מחברות שונות לספק לו מידע באשר להתנהלותן וכן להפעיל סנקציות שונות על החברות בעת הצורך. מימונו של אגף רשם החברות נעשה באמצעות אגרה מיוחדת, אותה משלמת כל חברה והוא עומד לרשותו של הציבור הרחב כולו שיכול לפנות אליו גם לצורך קבלת מידע על חברות מסוימות: כתובתן, מי הם מנהליה של החברה ובעלי מניותיה ומידע נוסף הקשור בה.

את הפנייה לרשם החברות מבצעים במסגרת הגשת הבקשה הרלוונטית, תשלום האגרה על ידי שובר מיוחד וכל זאת באחת מלשכות רשם החברות הפזורות בחרבי הארץ וממוקמות בלשכות רשם המשכונות
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל