פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד משה קלברינו
עו"ד יהודה טיטלבוים
עו"ד רונן דוד
עו"ד דוד פייל
עו"ד יצחק טאוסי
עו"ד הדר פלד-טל
עו"ד עמירם טפירו
עו"ד דיקלה ברנס
עו"ד אופיר בוטבול
עו"ד יבגני קופפר
 >>   >> 

האם מתקיימים יחסי עובד מעביד בין בעל מניות או דירקטורים לחברה?

(14/10/2013)
משה וקרט<br />עורך דין
מאת משה וקרט
עורך דין

לא מחובר

 

בעלי מניות ודירקטורים אינם עובדים בחברה אלא בעלי מעמד או ממלאי תפקיד בה.

 

אף שדירקטור מקבל שכר דירקטורים לא מתקיימים יחסי עובד מעביד בינו לבין החברה.

 

מכאן, שנקודת המוצא היא שלא מתקיימים יחסי עבודה בין בעל מניות ודירקטור לבין החברה.

 

עם זאת, בפסיקה נקבע שאין מניעה שבעלי תפקידים כאמור ישבו בשני כובעים, אחד של בעלי מניות ודירקטור והשני של עובד, וזאת במידה ומתקיימים המבחנים והתנאים לקיומם של יחסי עבודה[1].

 

כך למשל, דירקטור יכול להיחשב כעובד אם הוא ממלא בנוסף לתפקידו זה תפקיד של מנהל כללי או מנהל שיווק. ביחס לתפקידים האחרונים הוא יחשב כעובד.

 

דוגמא בולטת לכך הוא פסק דין בעניין LEE. באותו מקרה בעל מניות ושליטה שימש בנוסף למעמדו  כאמור בחברה, כטייס של החברה. אותו אדם נהרג במסגרת עבודתו כטיס בחברה ובית המשפט התבקש להכיר בו כעובד של החברה. נקבע שהחברה הינה אישיות משפטית שונה ונפרדת מבעליה ואין מניעה שבעל מניות ושליטה בה ישמש גם במקביל עובד שלה.

 

בפסיקה של בתי הדין ובית המשפט עליון נקבעו מבחנים שונים למתן מענה לסוגיה זו, ובכללם, בין היתר, האם ההתקשרות הנוספת כעובד הינה אותנטית; האם ניתן לבצע הפרדה בין מילוי תפקידו כדירקטור בחברה לבין עבודתו כעובד של החברה; האם שכר שמקבל הדירקטור או בעל מניות הינם מידתיים להיקף העבודה שמבוצעת על ידם כעובדים; מהי כוונת והתנהגות הצדדים; האם הדירקטור סר למרותם של אורגנים אחרים בחברה בחובשו כובע של עובד וכו'.

 

עוד נפסק שאדם שעיקר עבודתו מתמצית בהשתתפות בישיבות דירקטוריון אינו יכול להיחשב כעובד.

 

בפסקי הדין קמחי וגרוסקופף נקבעו כללים להכרה בדירקטור ובעל שליטה בחברה כעובדים של החברה, בנוסף או במקביל למעמד כאמור, לצורך קבלת דמי אבטלה. נקבע שם, שכלל דירקטור אינו נחשב לעובד החברה גם אם הוא מקבל שכר. יחד עם זאת, אין מניעה שדירקטור ימלא גם תפקיד נוסף כעובד. הנטל להוכיח כי דירקטור משמש גם כעובד של החברה מוטל על כתפו של הטוען לכך, כאשר בגיבוש הכרעה יעשה בית הדין שימוש בכוונת הצדדים ומבחנים שונים.

 

לסיכום - נקודת המוצא היא שלא מתקיימים יחסי עבודה בין החברה לבין דירקטור ובעל מניות שלה. עם זאת, אין לשלול קיומם של יחסים כפולים כבעלי מעמד בחברה מחד, וכעובדים מחד, בהתאם למבחנים והתנאים שנקבעו בפסיקה בעניין זה, כאשר הנטל להוכיח קיומם של יחסי העבודה וסטייה מהכלל מוטל על שכמו של בעל המניות והדירקטור.

 

משה וקרט, עו"ד
מומחה בתחום דיני עבודה
רוצה לדעת האם נפגעו הזכויות שלך כעובד או כמעסיק?
הורד בחינם מדריך בדיני עבודה
vakrat.co.il/1448-2

 

 [1]
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל