פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד שלמה אסרף נוטריון
עו"ד בנימין קוזניץ
עו"ד אביבה חורי עו"ד ונוטריון
עו"ד רפי שדמי
עו"ד טוען רבני
עו"ד מאי מרקוביץ
עו"ד שירי רובינס גולן
עו"ד שרון נהרי
עו"ד דמיטרי אניקין
עו"ד ערן וגנר
 >>   >> 

בדיקת אוטנטיות של חתימה ומסמך - צוואה

(16/10/2013)
טל  חגג-רוקח<br />מומחים וחוות דעת
מאת טל חגג-רוקח
מומחים וחוות דעת

לא מחובר

1)תמצית של פסק הדין המלא המופיע בהמשך:

פסק דין – שופטת שפרה גליק-בית משפט לעניני משפחה.

 

חזר וטען ב"כ הנתבעת כי הצוואה מזוייפת, נוכח טענה זו הוגשה ע"י התובעים בקשה למינוי גרפולוג, ומונתה על ידי הגרפולוגית טל חגג רוקח, אשר הגישה חוות דעת לבית המשפט.

האם צוואת המנוח הינה צוואה אותנטית אם לאו.

בחוות דעתה של המומחית מיום 17.6.2011 היא מגיעה למסקנה שהצוואה שהוגשה לקיום בבית

 המשפט אינה אותנטית.

 השוואת ראשי התיבות – בבדיקה שערכה המומחית בין ראשי התיבות המופיעים ע"ג הצוואה שהופקדה בית המשפט (נספח א'1) וכן בשתי הצוואות הנוספות (נספחים א'2-א'3), היא מצאה וריאציות טבעיות ועקביות, ללא חריגים. ואולם, בהשוואה בין ראשי התיבות המופיעים על גבי 3 הצוואות לבין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח, קבעה המומחית כי קיימים "ניגודים בולטים" בין ראשי התיבות. המומחית אף ציינה כי חרף כך שמדובר בפער של 10 שנים בין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח לבין ראשי התיבות ב- 3 עותקי הצוואה, המדובר ב-"ניגודים בולטים המתבטאים גם בסיומים בשלושת הצוואות, המהווים מבנה רוכסני, דבר שלא קיים כלל בדוגמאות".

               השוואת החתימות – המומחית קבעה כי, בהשוואה להסכמים עליהם חתום המנוח, קיימים ניגודים בין 3 החתימות המופיעות על גבי הצוואות לבין חתימותיו של המנוח בדוגמאות שסומנו ב'3-ב'5, ב'10-ב'12 לחוות הדעת.

המומחית אף ציינה כי המוטוריקה הקווית (מהירות קו הכתיבה) לא מתאימה לאדם חולה במצב אנוש, ו- 3 החתימות בצוואות שומרות על מיקום ונטיה זהה, כאשר אלו תכונות ייחודיות לאדם שכותב בצורה שוטפת וטבעית, ולא לאדם חולה אנוש.

             בדיקת סיכות החיבור – בעמודים 1, 2 ו- 4 לצוואה ישנם סימנים לסיכות המורכבים משני חירורים ואילו בדף 3 לצוואה ישנם סימני סיכות אחידים המורכבים מחירור אחד.

המומחית נחקרה חקירה נגדית בבית המשפט.

אין לי ספק, לאחר החקירה הארוכה של המומחית, כי הצוואה אינה צוואה אותנטית והצוואה שהתבקשתי לקיימה אינה צוואה שנחתמה על ידי המנוח. בנסיבות אלה, אין לי אלא להורות על ביטולה של הצוואה ועל קבלת ההתנגדות.

למעשה נוכח מסקנותיה של המומחית (אותן אימצתי כאמור לעיל) עבר נטל הראיה

 להוכחת אמיתות הצוואה אל התובעים, מבקשי ביצוע הצוואה, והם לא הצליחו להרים

 נטל זה.

 אוסיף ואומר כי המומחית מונתה על ידי בית המשפט, ובמובן זה היא "זרועו הארוכה"

 של בית המשפט. המומחית היא מומחית מקצועית, מיומנת ומקובלת עלי, ומכל מקום,

 בניגוד לטענת ב"כ התובעים בסיכומיה, לא מצאתי כי חוות דעת המומחית לוקה

 בשגיאה גסה, ולפיכך אני מאמצת את חוות דעתה.

 

סיכומו של דבר – התביעה נדחית.2)פסק הדין המלא:

פסק דין – שופטת שפרה גליק-בית משפט לעניני משפחה.

הרקע ותמצית טענות הצדדים

 

1.            המנוח נפטר ביום 21.1.2010. במותו הניח אחריו המנוח צוואה בעדים מיום 23.12.09. צוואה זו היא סלע המחלוקת בתיק שבפני.

2.            בצוואתו ציווה המנוח את כספיו בבנק לארבעת ילדיו ולבת זוגו בחלקים שווים (כל אחד 20%), ואילו את זכויותיו בדירה ברח' ....., לילדיו ב.ש. וט. ובת זוגו בחלקים שווים  (כל אחד 25%), ואת הזכויות בדירה ברח' ..... לבנו א..

עוד ציווה המנוח כי בת זוגו תוכל להתגורר בדירה ללא תמורה למשך שנה ותהיה לה זכות ראשונים לרכוש מילדיו את הזכויות בדירה (ראה הצוואה שסומנה על ידי בימ"ש/3).

3.            הנתבעת טענה בהתנגדותה כי חתימת המנוח על גבי הצוואה אינה חתימתו הרגילה של המנוח. כמו כן טענה הנתבעת כי ביום חתימת המסמך המתיימר להיות צוואה, 23.12.09, הוא יום שחרורו של המנוח מבית החולים ל"הוספיס בית", וכי המנוח היה באותה עת תחת השפעתן של תרופות אנטיביוטיות חריפות למניעת הזיהום בו לקה, ותרופות נרקוטיות במינון גבוה לשיכוך כאביו ועקב כך הוא לא ידע להבחין בטיבה של צוואה.

4.            עוד טענה הנתבעת בהתנגדותה כי התובעת 1, הגברת מ.ב., נטלה חלק פעיל בעריכת הצוואה "ועוד במהלך חייהם המשותפים הכתיבה למנוח את תוכנה...". כן הוסיפה וטענה הנתבעת כי התובעת 1 השפיעה על המנוח השפעה בלתי הוגנת, וכי הצוואה אינה משקפת את רצונו האמיתי של המנוח ואת גמירות דעתו, ועל כן יש לבטלה.

5.            להשלמת הרקע אוסיף כי בישיבת 16.11.2010 חזר וטען ב"כ הנתבעת כי הצוואה מזוייפת (ראה עמ' 1-2 לפרוטוקול). נוכח טענה זו הוגשה ע"י התובעים בקשה למינוי גרפולוג, ומונתה על ידי הגרפולוגית טל חגג רוקח, אשר הגישה חוות דעת לבית המשפט (ראה החלטתי מיום 5.6.2011 בבקשה מס' 7).

6.            בישיבת 16.11.2010 נקבע התיק להוכחות, תוך קביעת "מסלול מסודר" לשמיעת ההוכחות, ולאחר שתמו הראיות וב"כ הצדדים סיכמו טענותיהם בכתב, ניתן עתה פסק דיני.

דיון

7.            מדרך הטבע אדון בראש ובראשונה בשאלה האם צוואת המנוח הינה צוואה אותנטית אם לאו.

               אקדים ואומר כי נוכח טענת הזיוף שהעלתה הנתבעת מיניתי כמומחית מטעם בית המשפט את הגרפולוגית טל חגג-רוקח. עוד יצוין כי המומחית בדקה 3 צוואות שונות של המנוח – צוואה אחת שסומנה נספח א'1 לחוות הדעת, זו הצוואה שהופקדה בבית המשפט, ושתי צוואות נוספות שהועברו למומחית ע"י ב"כ הנתבעת, סומנו נספחים א'2-א'3 לחוות הדעת, אשר כביכול הן עותקים של אותה צוואה.

8.            בחוות דעתה של המומחית מיום 17.6.2011 היא מגיעה למסקנה שהצוואה שהוגשה לקיום בבית המשפט אינה אותנטית, וזאת, בין היתר, כדלקמן:

 

8.1         השוואת ראשי התיבות – בבדיקה שערכה המומחית בין ראשי התיבות המופיעים ע"ג הצוואה שהופקדה בית המשפט (נספח א'1) וכן בשתי הצוואות הנוספות (נספחים א'2-א'3), היא מצאה וריאציות טבעיות ועקביות, ללא חריגים. ואולם, בהשוואה בין ראשי התיבות המופיעים על גבי 3 הצוואות לבין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח, קבעה המומחית כי קיימים "ניגודים בולטים" בין ראשי התיבות. המומחית אף ציינה כי חרף כך שמדובר בפער של 10 שנים בין ראשי התיבות המופיעים בהסכמים עליהם חתם המנוח לבין ראשי התיבות ב- 3 עותקי הצוואה, המדובר ב-"ניגודים בולטים המתבטאים גם בסיומים בשלושת הצוואות, המהווים מבנה רוכסני, דבר שלא קיים כלל בדוגמאות".

8.2         השוואת החתימות – המומחית קבעה כי, בהשוואה להסכמים עליהם חתום המנוח, קיימים ניגודים בין 3 החתימות המופיעות על גבי הצוואות לבין חתימותיו של המנוח בדוגמאות שסומנו ב'3-ב'5, ב'10-ב'12 לחוות הדעת.

                              "... מצאתי גם ניגודים בין שלושת החתימות במחלוקת שבשלושת הצוואות לדוגמאות, ואלה הן:

                              -             הקווים ההתחלתיים.

                              -             קווי החיבור.

-             קו הסיום באותיות "ב-ס", בדוגמאות האות "ס" הסופית הקו מסתיים מלמטה ומתעגל כלפי מעלה, ולעומת זאת בחתימות שבמחלוקת המגמה היא בדיוק הפוכה.

-             בשלושת החתימות שבמחלוקת קו הסיום של החתימה, קיים ניגוד בולט ומאוד ייחודי בקו המסיים שמתחת לחתימה בין החתימות שבמחלוקת בשלושת הצוואות לדוגמאות.

-             ניגוד נוסף ייחודי זאת תנועת הנטיה האלכסונית של שלושת החתימות שבמחלוקת בשלושת הצוואות, בניגוד לנטיה של דוגמאות החתימה שהינה יותר לכיוון מישורי".

המומחית אף ציינה כי המוטוריקה הקווית (מהירות קו הכתיבה) לא מתאימה לאדם חולה במצב אנוש, ו- 3 החתימות בצוואות שומרות על מיקום ונטיה זהה, כאשר אלו תכונות ייחודיות לאדם שכותב בצורה שוטפת וטבעית, ולא לאדם חולה אנוש.

8.3         בדיקת סיכות החיבור – בעמודים 1, 2 ו- 4 לצוואה ישנם סימנים לסיכות המורכבים משני חירורים ואילו בדף 3 לצוואה ישנם סימני סיכות אחידים המורכבים מחירור אחד. עוד נמצאו הבדלים כדלקמן:

"בעמוד הראשון של הצוואה הנ"ל, בסיכה השלישית התחתונה, נראה בצורה ברורה שישנם סימנים המצביעים שהיתה סיכה קודמת בצדה השמאלי. ההבדלים שפורטו לעיל בהחלט עשויים להצביע שארבעת הדפים בצוואה אינם אותנטיים ולא חוברו כולם יחד במעמד ראשוני אחד".

               גם בדיקת הצוואה שאליה מחובר כרטיס הביקור של עו"ד מ.צ. (סומן נספח א'3) העלתה ממצאים מחשידים:

                              "... בדף מס' 3 ישנם סימני סיכות אחידים המורכבים משני חיבורים – חירור אחד, לעומת זאת בדף 1,2,4 – מצאתי סימנים שם מופיעים שני חירורים צמודים בחלק העליון ובחלק התחתון. זה כמובן נוגד את עמוד מס' 3, שם מופיע חירור אחד בלבד. גם ההדפסה בעמוד 3 הרבה יותר בהירה מאשר בשלושת דפי הצוואה האחרים, שם כהה יותר, ומכאן המסקנה שבהחלט יכול להיות שעמוד 3 לצוואה הנ"ל אינו דף מקורי המתאים לשלושת דפי הצוואה האחרים...".

               8.4         בדיקת הפונטים  הראתה לכאורה דמיון בין הצוואות השונות.

9.            את מסקנת המומחית אביא כלשונה, מתוך חוות דעתה, ולהלן:

"מסקנה

לאור הממצאים שפורטו לעיל והמתייחסים לראשי תיבות, לחתימות, לפונטים ולחירורי הסיכות, כל אלה הביאו אותי למסקנה שקיימת סבירות גבוהה שהצוואה שהופקדה בבית המשפט הנכבד אינה אותנטית, וכך גם שתי הצוואות הנוספות שקיבלתי, א'2
ו- א'3
".

10.         המומחית נחקרה בבית המשפט בחקירה נגדית, אולם לא מצאתי שמסקנותיה עורערו באיזה שהוא אופן.

               המומחית נשאלה למה כוונתה במסקנתה שיש סבירות גבוהה לכך שהצוואה אינה אותנטית, וענתה בעמ' 27 לפרוטוקול:

"ת.        בכל חוות דעת שאני מגיעה לממצאים אני מגיעה לדרגות, אין דרגה מוחלטת. סבירות גבוהה, זו הדרגה הגבוהה ביותר. אלה דרגות הזיהוי שלדעתי גם משתמשים בהן במשטרה...".

11.         באשר לרכיבים השונים בחוות דעתה ענתה המומחית (עמ' 27-28 לפרוטוקול):

"ש.        האם הנושא של ראשי תבות, שאת אומרת שבראשי התבות בצוואות קיים שוני ביניהן לבין ראשי התבות שמודגשים, האם יתכן שהמנוח מתח קו מתחת לראשי התבות, כדי להדגיש אותם?

ת.           לא מדובר בקו, אלא ממש בקו רוכסני, זיגזג. לעומת כל הדוגמאות, אני לא רואה דבר כזה בדוגמאות.

ש.          בסעיף 1ד' לחוות דעתך את כותבת שערכת בדיקה והגדלה מיקרוסקופית לכל 3 הצוואות.

ת.           נכון.

ש.          האם גם יתר החתימות היו בבדיקה מיקרוסקופית.

ת.           כן. אני בודקת הכל בהגדלה מיקרוסקופית".

12.         אין לי ספק, לאחר החקירה הארוכה של המומחית, כי הצוואה אינה צוואה אותנטית והצוואה שהתבקשתי לקיימה אינה צוואה שנחתמה על ידי המנוח. בנסיבות אלה, אין לי אלא להורות על ביטולה של הצוואה ועל קבלת ההתנגדות.

13.         למעשה נוכח מסקנותיה של המומחית (אותן אימצתי כאמור לעיל) עבר נטל הראיה להוכחת אמיתות הצוואה אל התובעים, מבקשי ביצוע הצוואה, והם לא הצליחו להרים נטל זה.

               ראה בענין היפוך הנטל הראייתי דבריו של פרופ' שילה בספרו "פירוש לחוק הירושה תשכ"ה-1965", הוצאת נבו, בעמ' 232:

                              "הלכה פסוקה וקבועה היא כשלפנינו צוואה שעל פניה נתמלאו בה כל הדרישות הצורניות, חזקה שהיא תקפה ועל הטוען לפסלותה הראיה, ואולם, אם הצוואה פגומה בפגם זה או אחר, חובת הראיה מתהפכת ועל הטוען לקיומה נטל ההוכחה שאמנם לפנינו צוואה שאין ספק באמיתותה, כולל החובה להוכיח את צלילות דעתו של המצווה, ושלא הופעלה על המצווה השפעה בלתי הוגנת וכדומה...".

               ראה גם: ע"א 2098/97 בוסקילה נ' בוסקילה, פ"ד נח(3) 837; ע"א 130/77 עוזרי נ' עוזרי, פ"ד לג(2) 346.

 

נראה איפוא כי ריבוי הגרסאות והעובדה שהצוואות לא נשמרו באופן בטוח במקום אחד
תומכת במסקנת המומחית שהצוואה שאת קיומה ביקשו התובעים אינה אותנטית.

אין בידי לקבל את טענות התובעים בסיכומיהם כי צוואת המנוח וחתימתו היא אותנטית, וזאת בין היתר באשר:

קביעת המומחית ביחס לסבירות הגבוהה היא הגיונית בעיני, ולא בלתי הגיונית כפי שנטען בסיכומים. גם ה"כימות" של הסבירות (לשאלתי) ל- 80% הוא הגיוני.

מכל מקום וכפי שהראיתי לעיל, יש במסקנות חוות הדעת כדי לגרום להיפוך הנטל הראייתי, נטל שהתובעים לא הרימו.

כאמור, התובעים לא הצליחו להרים את הנטל הראייתי באשר לאופן בו נחתמה הצוואה.

 

אוסיף ואומר כי המומחית מונתה על ידי בית המשפט, ובמובן זה היא "זרועו הארוכה" של בית המשפט. המומחית היא מומחית מקצועית, מיומנת ומקובלת עלי, ומכל מקום, בניגוד לטענת ב"כ התובעים בסיכומיה, לא מצאתי כי חוות דעת המומחית לוקה בשגיאה גסה, ולפיכך אני מאמצת את חוות דעתה.

               ראה בענין זה: ע"א 1188/92 הועדה המקומית נ' ברעלי, פ"ד מט(1) 478.

 

סיכומו של דבר

 

               התביעה נדחית.

 

 


תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל