פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד 0.0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד קובי רום
עו"ד שולמית קהלת-אורן
עו"ד יוסי פאר
עו"ד משה ישראל
עו"ד יוסי כהן
עו"ד סאלח מרזוק
עו"ד sss sss
עו"ד גבריאל הנר
עו"ד דוד משה-חי
עו"ד תמר בן אלי
 >>   >> 

היתרונות העיקריים של חברה בע"מ - רוני אילן

(21/11/2013)
רוני אילן<br />עורך דין
מאת רוני אילן
עורך דין

לא מחובר


חברה בע"מ משמעה חברה בעירבון מוגבל (בע"מ), המהווה מתוקף חוק החברות ישות משפטית נפרדת מבעליה, בין אם הם אדם בודד או קבוצה, ומטרתה היא הפקת רווחים באופן חוקי.

המונח עירבון מוגבל רוני אילן מסביר, מתייחס לחבות בעלי המניות במקרה של "נפילה כלכלית" של החברה בסכום של עד הון המניות הבלתי נפרע שבידיהם. חברה בע"מ מוכרת מרגע ההרשמה כחוק בפנקס רשם החברות, ועשוי להיות לה בעל מניות אחד הרשאי להעבירן או למוכרן לבני אדם אחרים.

כמו כן, רוני אילן מציין, כי כל חברה בע"מ מחויבת בתקנון הכולל בין היתר את שם החברה, ייעודה, אופי ניהולה, הון מניות, וכן זכויות, חובות והגבל אחריות של בעלי המניות. ההתאגדות כחברה בע"מ מספקת לבעליה יתרונות מרובים כמפורט להלן.

היתרונות העיקריים של חברה בע"מ

בעת הקמתו של עסק נדרשים הבעלים להחליט על אופן ניהולו והגדרתו, בין אם כעוסק מורשה או כחברה בע"מ, ורבים בוחרים באפשרות השנייה בזכות מספר יתרונות משמעותיים.

פתיחתו וניהולו של עסק עצמאי טומנים בחובם סיכונים רבים ושונים, כמו:

מחסור בתזרים מזומנים
תביעות חוזיות
בעיות מיסוי
היעדר ביקוש למוצרי החברה
אי יכולות לעמוד בתנאי השוק
עקב קשיים אלו ואחרים מקנה חברה בע"מ יתרון משמעותי בהיותה גוף משפטי נפרד מבעליו.

באמצעות רישום כחברה בע"מ מפחיתים מקימיה במידה רבה את רמת הסיכון של הונם האישי במקרים של חובות, קשיים כלכליים או פשיטת רגל. יחד עם זאת, רוני אילן מסביר כי חשוב לציין שבמקרי התנהלות חריגה בניהול החברה ובעיקר עקב ניהול שלא כדין ו/או לקיחת סיכונים מתוך מטרות זרות לטובת החברה, יכול בית המשפט לתבוע את החובות באופן אישי מבעלי החברה ומבעלי המניות.

שיעור המס המוטל על עוסק מורשה משתנה על פי מדרגות ידועות ויכול להגיע אף ל-49 אחוזים. מאידך, על פי מדיניות מס החברות בישראל, המיסוי על חברות בע"מ אינו מדורג ועומד על 25 אחוזים בכל סוג והיקף של עסק. כמו כן, ניתן להפחית באופן חוקי משיעורו של מס זה באמצעים שונים.

שלא כמו עוסק מורשה, חברה בע"מ אינה מחויבת בתשלום ביטוח לאומי וביטוח בריאות עבור רווחים שאינם קשורים למשכורות. חברה בע"מ משדרת לציבור הרחב והמגזר העסקי תדמית מכובדת, רצינית ויציבה, המשפיעה על הצלחתה המסחרית והכלכלית.

יציבותה של חברה בע"מ

היציבות מתבטאת בין היתר בהפרדה ובחוסר השפעה ישירה של שינויים וקשיים אישיים של מנהליה על התנהלותה התקינה. זאת בזמן שעוסק מורשה מושפע ישירות מכל שינוי במצב האישי של בעלי העסק כמו מחלה, פטירה או קושי כלכלי.

היות החברה בערבון מוגבל מייצרת חומה סינית שמפרידה באופן מוחלט בין החברה לבין האורגן, שיכול להיות בעל מניות, ויכול גם שלא להיות בעל מניות.

כל עוד האורגן פועל על פי דין יש חומה שמפרידה בינו לבין חובות החברה. אם הוא פועל שלא על פי החוק והחברה מפסידה כספים, הוא יכול להיתבע באופן אישי על כך.

רבים אינם מודעים לאפשרות, שבמקביל ובמנותק מדוקטרינת "הרמת מסך", ירחיב לעתים בית המשפט את מעגל החייבים, על ידי הטלת אחריות אישית על אורגן, הפועל בשם החברה, בגין הפרות חוזיות ועוולות נזיקיות שנעשו על ידו במסגרת תפקידו בחברה.

בית המשפט העליון דן לאחרונה בסוגיית החבות האישית של מנהל ובעל מניות בחברה, במקרה של הפרת חוזה על-ידה, בפסק-דין א. ברזני שירותים ועסקאות בע"מ נגד אחים בן רחמים (צפון) בע"מ (ע"א 10362/03).

אחריות אישית

כשבאים לעסוק בסוגיה של הטלת אחריות אישית על אורגנים בתאגיד ראוי להבחין בין הטלת אחריות אישית לבין הרמת מסך. מטבע הדברים, אחריות המוטלת מכוח הרמת מסך כרוכה בפגיעה בעיקרון האישיות המשפטית הנפרדת. לעומת זאת, הטלת אחריות אישית במסגרת דיני הנזיקין איננה נוגעת לתורת האורגנים והיותו של האדם שבו עוסקים אורגן, גם היא לא. אחריותו של האורגן בנזיקין תיקבע בהתאם לכללים השגורים בנזיקין – על פי מעשיו ומחדליו שלו, ולא מכוח היותו אורגן.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל