פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד 0.0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רמי בן יוסף
עו"ד ויצמן, מנחם ושות' משרד עורכי דין
עו"ד yaron zuker
עו"ד ירון חנין
עו"ד אמיר לוי
עו"ד אלדד פלד - משפט צבאי
עו"ד נטע כהן-סלמן
עו"ד סיון אדרי
עו"ד ירימי נתנאל
עו"ד יסמין דדוש
 >>   >> 

אתר בנייה בטוח הוא אתר בנייה יעיל

(04/07/2017)
ירון  לביא<br />סטודנט למשפטים
מאת ירון לביא
סטודנט למשפטים

לא מחובר

סגירת אתרי בנייה הפכה לדבר שבשגרה בישראל, וכיום ניתן לראות אינספור אתרים נסגרים כתוצאה מהפרה של שלל חוקים ותקנים, החל מהפרה של נהלי בטיחות אשר גורמים לתאונות קטלניות ועד העסקת שוהים בלתי חוקיים. הנזק הנגרם בעקבות סגירת אתרי הבנייה ובעקבות התאונות שפעמים כה רבות מהוות בסיס לסגירה זו הוא גדול מימדים, והוא מתבטא הן בחיי אדם והן בפגיעה פיננסית בקבלנים, בעובדים ובמשקיעים. מאמר זה בא לחדד את הנהלים העיקריים שהפרה חוזרת ונשנית שלהם גורמת לתאונות קטלניות ולסגירת אתרי בנייה.העסקת שב"חים


העסקת שב"חים (שוהים בלתי חוקיים) באתרי בנייה מהווה בסיס למקרים רבים של סגירת אתרי בנייה. העבירה כשלעצמה אמנם אינה גוררת תאונות קטלניות, אשר נפוצות הרבה יותר באתרים בהם נהלי הבטיחות מופרים, אך סגירת אתר הבנייה המתבצעת כענישה מהווה נזק כלכלי משמעותי הן הקבלנים והמשקיעים סופגים הפסדים ונזק כלכלי קשה כתוצאה מסגירת אתר הבנייה, ואף העובדים באתר הבנייה מפסידים ימי עבודה יקרי ערך וכך מאבדים חלק מההכנסה שלהם.


סגירת אתר הבנייה כתוצאה מהעסקת או הלנת שב"חים תקפה ל-30 יום בהתאם לסעיף 78 לפקודת המשטרה. למעשה, הסעיף נועד לטפל במקומות ציבוריים כמו אולמות, מסעדות וכדומה, ולשם כך הוא משתמש בהגדרה "מקום שיש לציבור גישה אליו". למרבה הצער, התיאור המעורפל מצליח להתאים גם לאתרי בנייה, שכן מכיוון שאנשי שירות ולקוחות עשויים לבקר את האתר כדי לראות ולדון בדירות העתידיות שיציע, ניתן לומר ש"יש לציבור גישה אליו".


סגירת אתרי בנייה כתוצאה מניסוח מעורפל היא שנויה במחלוקת ואכן קיימים מקרה בהם בית המשפט פסק לביטול צו הסגירה המנהלתי. עם זאת, במרבית המקרים בית המשפט מבקש שלא להתערב ולערער על צו המשטרה המנהלתי וכך בעלי העניין באתר הבנייה נאלצים לספוג את הנזק הכלכלי. לפיכך, במצב הנוכחי כיום ועד שיוצג תיקון לחוק שיגן על אתרי הבנייה, הדרך היחידה של הקבלן להימנע לחלוטין מסגירת אתר הבנייה כתוצאה מהעסקת או הלנת שב"חים היא פשוט מניעה מהעסקה או מהלנה של שב"חים.עגורן צריח


מקרים של תאונות הקשורות לעגורן צריח כתוצאה מהיעדר עמידה בתקנים הקבועים בחוק התרחשו כבר מספר פעמים בשנים האחרונות ולאחרונה משרד הכלכלה והתעסוקה טרח והטיל הגבלים שונים על שלל אתרים שאינם עמדו בתקנים. ההגבלים התבטאו בדרגות חומרה שונות, החל מהשבתה של העגורן ועד סגירת אתר הבנייה לחלוטין. כדי להימנע ממקרים שכאלה, כדאי לעקוב בבירור אחר התקנים ולוודא שעגורני הצריח עומדים בהם:

1. בדיקת בל"ה: בדיקת בל"ה נדרשת להיעשות לעגורני הצריח לאחר ההקמה ובהתאם לנוהל. בנוסף, יש להמציא אישור בל"ה לאחר הגבהה של עגורן הצריח עבור החוליות שנוספו.

2. אישור ביסוס לאחר הקמה: לאחר ההקמה, יש להמציא אישור תכנון לפי הוראות היצרן ע"י מהנדס קרקע או מהנדס מבנים, לפי עניין העגורן. בנוסף, יש להמציא אישור ביצוע של הביסוס על פי התכנון.

3. אישור ביסוס לאחר הגבהה: לאחר הגבהה של עגורן יש להמציא שלושה אישורים בעניינו. האישור הראשון הוא להתאמת הביסוס לעומס הנוסף. האישור השני הוא תכנון הקשירה ע"י מתכנן הקשירה ובהתאם להוראות היצרן. האישור השלישי הוא אישור הקונסטרוקטור לגבי חוזק המבנה בנקודות הקשירה.

4. בדיקת חשמל: יש לבצע בדיקת חשמל עבור החיבור של העגורן להזנת החשמל. הבדיקה חייבת להבצע על ידי בודק חשמל מוסמך ועליה להתייחס לתקינות המפסק הראשי של העגורן, תקינות ההארקה וכל הזנה אחרת המחוברת לעגורן.

5. החלפת ברגי זר: ככל הנדרש, יש להמציא דו"ח החלפת ברגי זר.

6. בדיקת העגורן על ידי בודק מוסמך: רק במידה וכל התנאים הנ"ל נענו, תתבצע בדיקה של העגורן על ידי בודק מוסמך שיוכל לאשר את פעילותו.

7. עגורני צריח בעלי תחומי פעולה חופפים: ככל שהדבר מן האפשר, יש להימנע בחפיפת תחומי הפעולה של עגורני הצריח השונים. במידה והדבר בלתי נמנע, יש לעמוד בכל התקנות המפורטות ומבטיחות עבודה בטוחה ונטולת תאונות.

8. עגורני צריח בעלי תחום פעולה החורגים משטח אתר הבנייה: ככל שהדבר מן האפשר, יש להימנע מתחומי פעולה אשר חורגים משטח אתר הבנייה. באם הדבר בלתי נמנע, יש לעמוד בכל התקנים הקבועים בחוק כדי להימנע מתאונות, אשר כבר התרחשו לאחרונה.

9. אנטנות סלולאריות: התקנת אנטנות סלולאריות על גבי עגורני צריח אסורה בהחלט.

10. שלטי פרסומת: התקנת שלטי פרסומת על גבי עגורני צריח תבוצע רק בהתאם להוראות היצרן, ואחרת תוסר לאלתר.


מנהל העבודה


מינוי מנהל עבודה עבור אתר הבנייה נדרש על פי חוק, והוא גם קשור קשר בל יינתק לתקני הבטיחות באתר. שוב ושוב נראה הקשר בין היעדרות של מנהל עבודה מאתר בנייה לבין ליקויי בטיחות. לפיכך יש להסיק שמינוי מנהל העבודה אינו דבר הנדרש רק עבור עמידה בתקנים ומניעה מסגירת אתר הבנייה, אלא גם הוא היבט חשוב לתודעה הבטיחותית באתר וגורם למזעור ליקויי בטיחות ותאונות.. מינוי מנהל העבודה צריך להיעשות בהתאם לתקנות הקבועות בחוק:

1. מנהל העבודה: מנהל העבודה חייב לעמוד באחד מן התנאים הבאים:

יש בידו תעודה מטעם האגף להכשרה ופיתוח כוח אדם במשרד העבודה והרווחה המאשרת שסיים בהצלחה קורס מנהלי עבודה מוסמכים לענף הבנייה.

הוא מהנדס אזרחי, הנדסאי אזרחי או טכנאי אזרחי שצבר ניסיון של שנתיים או יותר בבנייה, לאחר שהשלים את לימודיו ועמד בהצלחה במבחן בטיחות עבודות בנייה בפני ועדה שמונתה על ידי מפקח העבודה הראשי ושנערך לפי התכנית שאישר.

התמנה למנהל עבודה בעבודות בנייה לפני התאריך 01.07.1977 לפי תקנות הבטיחות בעבודה התשט"ו-1955.

עבור בנייה הנדסית, מי ששימש כמנהל עבודה בעבודות בנייה הנדסית לפני התאריך 01.04.1989 והוא בעל שבע שנות ניסיון בעבודות אלו.

2. מינוי מנהל העבודה: מינוי מנהל העבודה, או החלפה של מנהל העבודה, היא באחריותו של מבצע הבנייה והוא מחויב לדווח למפקח הבנייה האזורי את פרטיו המלאים של מנהל העבודה הממונה (שם, גיל, השכלה וניסיון). מפקח העבודה האזורי רשאי שלא לאשר את מינוי מנהל העבודה.

3. פסילה של מנהל העבודה: באם מפקח הבנייה האזורי החליט לפסול את מנהל העבודה, על מבצע הבנייה למנות מנהל עבודה חדש או להגיש ערעור על ההחלטה.

4. אחריות: מנהל העבודה אחראי לביצוע כל תקנות העבודה ותקנות הבטיחות. כחלק מכך, עמידה בתקנות הבטיחות מצד עובדי האתר נמצאת באחריות מנהל העבודה גם היא.

מפגעים סביבתיים

אתרי בנייה לרוב מצויים בלב אזורים ציבוריים ואזורי מגורים ובכך עלולים להוות אוסף של מפגעים סביבתיים אשר יטרידו את הסובבים. לפיכך, אתר הבניה מחויב למזער את הנזקים הנגרמים כתוצאה ממפגעים סביבתיים אלה וכך לאפשר איכות חיים סבירה עבור הסובבים. התקנים הנוגעים למפגעים סביבתיים הם מחויבים על פי חוק, והפרה של אחד או יותר מהם עשויה לגרור צו הפסקת עבודה מנהלתי.

1. רעש: למניעת רעש, שעות העבודה המותרות הן 06:00-19:00. התקשורת בין העובדים תתבצע באמצעות מכשירי קשר ולא יעשה שימוש במערכת הכריזה פרט למצבי חירום. מכונות רועשות ימוקמו כך שתהיינה להן השפעה מינימאלית על שימושי קרקע סמוכים, מכשירי קידוח והלימה יכוסו בכיסוי בולע רעש ומדחסים יצוידו במשתיקי קול ויוקפו בתא אקוסטי. כל הציוד באתר יעבוד בהתאם לדרישות האקוסטיות הסביבתיות על פי התקנות למניעת מפגעים (התש"ן-1990) והתקנות למניעת מפגעים (התשל"ט-1979). האתר יגודר עם חומר בעל איכות אקוסטית.

2. אבק: שבילי נסיעות כלי רכב בתחום האתר ובדרכי הגישה אליו יורטבו בטכנולוגיה למזעור אבק המאושרת על ידי המחלקה לאיכות הסביבה.

3. פסולת: פסולת האתר תרוכז במכולות מתכת עד לפינוי שלה, כאשר מיקום המכולות ייעשה על פי הוראות מפקח מטעם אגף שפ"ע. בהתאם לכך, יותקנו שרוולים מודולאריים המנותבים למכולות עבור פינוי הפסולת מהקומות העליונות. מפעיל אתר הבנייה אחראי לפינוי פסולת הבניין לאתר פסולת גושית "ברקת". קבלת טופס 4 יותנה בהצגת קבלות על שפיכת הפסולת.

4. ניקוז: שפכים מהאתר לא יוזרמו אלא ינוקזו. באם השפכים מעורבים בחומרי בניין, יש לפנות אותם לאתר פסולת גושית מאושר בהתאם לסעיף הפסולת.

5. גידור: גדר בטיחותית תוצב בכל גבולות אתר הבנייה בגובה 2 מטרים לפחות, כאשר הגדר תהיה עשויה לוחות פח מכופף בגובה אחיד וישר ותוך שימוש בפרופילי סגר של הפח לחיפוי רווחים בפינות ובין שני לוחות. במידה וקיימת נגיסה של האתר במדרכה, יותקנו מעקפים מוגנים ומקורים עבור הולכי הרגל.

6. ניקיון ותברואה: מפעיל האתר הוא האחראי לניקיון סביבת האתר ועל דרכי הגישה במרחק 200 מטרים מגבול האתר. בנוסף, באתר יותקנו שירותים כימיים ניידים שיהיו זמינים לכל העובדים.

7. פרסום ההנחיות: פרסום הנחיות אלה עבור הציבור הוא בתחום אחריותו של הקבלן. עליו להדביק כרזה המפרטת את ההנחיות במקום בולט לעין השכנים והציבור בטרם תחילת העבודות.


תקני בטיחות נוספים


תקני הבטיחות באתר הבנייה הם רבים ומגוונים והם רבים מכדי לחלוש על כולם במאמר זה. כדי להבטיח עמידה מלאה בכלל התקנים, הימנעות מליקויי בטיחות אשר עשויים להביא לסגירת האתר ומזעור האפשרות לתאונות מצערות, יש לעקוב אחר כל הכללים בבירור ולהבטיח סביבת עבודה בטוחה. התקנים הנוספים הרבים, עוסקים ברובם בנושאים הבאים:


1. בטחון הציבור: מבחינת גידור האתר, הכשרת משטחים ומשטחי מעבר, אמצעים מיוחדים להגנה על העוברים והשבים בסביבת האתר, הרחקת מכשולים ויידוע הציבור על עבודות הבנייה באמצעות שילוט.

2. פיגומים: מבחינת התנאים הדורשים פיגומים, סוגי הפיגומים השונים והשימוש בהם, היתרים לשימושים שונים בפיגומים, חומרי הפיגום ואופני ההתקנה וההסרה של הפיגומים.

3. סולמות: מבחינת התנאים הדורשים שימוש בסולמות, סוגי הסולמות וחומרי הגלם המרכיבים אותם, תקני בטיחות הנוגעים למבנה הסולם.

4. פתחים: פתחים בקירות את בקרקע בתוך האתר ומחוצה לו הדורשים הגנה בפני נפילה, לרבות פירוט על תקני הבטיחות הנדרשים עבור פתחים אלה.

5. טפסות: מבחינת התנאים הדורשים שימוש בטפסות, סוגי טפסות שונים, הוראות ותקני ההרכבה של הטפסות ועוד.

6. תקנות בנייה טרומית: מבחינת הפריקה של הרכיבים והאחסון שלהם, הבנייה הטרומית והתנאים המתירים אותה והדרישות מתוצרי הבנייה הטרומית.

7. מבני מתכת: מבחינת התכנון והבטיחות של מבני המתכת, הדרישות לשימוש בהם ונהלי העבודה סביבם.

8. חפירות: שלל התנאים והתקנים לחפירות ולעבודות אפר, לרבות גידור, מניעת התמוטטות, סוגי עבודה שונים ועוד.

9. מכונות: תקני העבודה עם מכונות שונות.

10. חשמל: תקני הבטיחות לעבודה בסביבת חשמל ואופן הפריסה התקין של קווי החשמל.


סגירת אתרי בנייה לאחר תאונות


בעקבות התאונות הרבות שהתרחשו בבנייה, ובעיקר הגידול המשמעותי בתאונות בתחילת 2016, התקבל תיקון 10 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה התשי"ד-1945. התיקון, שהתקבל באוגוסט 2016, מקנה למפקחים על הבטיחות באתרי בנייה את הסמכות להורות על מתן צו להפסקת עבודה באתר בנייה באם אירעה בו תאונת עבודה קשה.


בימיו הראשונים של החוק הוא נתקל בקשיים ונראה שלא נערכה אכיפה מלאה שלו, אך עם הזמן האכיפה התרחבה והפכה לנוכחת הרבה יותר. בכך, התיקון מחזק את המוטיבציה של מבצעי הבנייה ומנהלי העבודה לשמירה על נהלי הבטיחות בכך שהוא מאפשר סגירה לאלתר של אתר הבנייה במקרה של תאונה.


תיקון זה מאפשר התפתחות של ענף הבנייה בשני כיוונים מנוגדים. בראשון, התאונות ומקרי המוות בענף הבנייה יצטמצמו משמעותית וכך תתקבל תרבות בנייה איכותית ובטוחה יותר בישראל. בשני, ליקויי הבטיחות יישארו בעינם ונראה יותר ויותר אתרי בנייה נסגרים. הכיוון הראשון הוא המועדף על כולם והוא יטיב הן עם הלקוחות ושוק הדירות הישראלי, והן עם כל סגל העבודה בענף הבנייה, החלק מן המשקיעים ומבצעי הבנייה ועד לעובדים הפשוטים ששכרם תלוי בפעילותו של האתר.


כדי לממש זאת, יש להקדיש את מלוא תשומת הלב לתקני הבנייה הקבועים בחוק ונהלי הבטיחות ששומרים על חייהם ובריאותם של העובדים באתר. באמצעות עקיבה ברורה אחר התקנים, ניתן לקיים בנייה בטוחה אשר יש בה ערך כלכלי רב כמו גם שמירה יקרת ערך על חיי אדם.


תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
| 2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל