פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד ניצה מלרן
עו"ד עידית רייכרט
עו"ד אסף גואטה
עו"ד יגאל בן בנימין
עו"ד שרון סגל
עו"ד ספיר בן צוק
עו"ד תקלה בכרטיס
עו"ד תומר חיל
עו"ד משה קלברינו
עו"ד אודליה אלטמן
 >>   >> 

בעלי יאכטות הרשומות במדינה זרה עשויים לשלם מסים

(10/07/2017)
גיל נדל<br />עורך דין
מאת גיל נדל
עורך דין

לא מחובר

רקע

כל מדינה מנהלת את אופן רישום כלי השייט באופן הקבוע בחוקיה ותקנותיה, ותשלום המסים נקבע לפי מקום הרישום של כלי השייט. ישנה הסכמה בדינים בינלאומיים לפיה כלי שייט אינם יכולים להחזיק ברישום כפול, דהיינו כל כלי שייט יהיה רשום במדינה אחת ויהיה כפוף לדינים של אותו לאום. כלי שייט הנושא דגל של לאום מסוים, מצביע על רישומו באותה המדינה, גם אם ההשתייכות של בעליו לאותו הלאום היא שונה. שיקולים רבים משפיעים על הבחירה במקום רישום כלי השייט, ביניהם שיקולי מס.

מיסי היבוא על כלי שייט זרים בישראל

ישראל אישרה את ההסכמה בדבר איסור החזקת רישום כפול בחוק הספנות (כלי שייט), התש"ך-1960, לפיו כל כלי שייט בבעלות אזרח ישראלי או בבעלות חברה הרשומה בישראל או בבעלות חברה זרה, שיותר מ-50% ממניותיה בבעלות אזרח ישראלי השוהה בישראל, חייבת להירשם במרשם כלי השייט.

ישראלים רבים רושמים את כלי השייט שבבעלותם במדינה זרה, על מנת לחסות תחת חוקי המס המקלים של אותה מדינה. אותם ישראלים אינם מודעים לכך, שרישום כלי השייט במדינה זרה אינו משחרר אותם מדיווח לרשויות המס ותשלום מסים בגין יבוא בפועל של כלי השייט. כלי שייט בעל רישום זר יכול לשהות בתחומי מדינת ישראל לתקופה של שלושה חודשים, חזקה היא שכלי שייט השוהה לתקופה ארוכה מזו, יובא לישראל ויהא עליו לשלם מיסי יבוא כחוק (מע"מ, מכס ו/או מס קניה). מכאן, שמס על יבוא כלי שייט בישראל יוטל גם על כלי שייט הרשומים במדינה זרה.

ההתפתחויות האחרונות

בשבועות האחרונים, רשות המסים פועלת לשם מציאת אותם יאכטות העוגנות בישראל תחת סטאטוס כלי שייט זר אך בפועל מוכרות על ידי רשות המיסים כיאכטה שיובאה לישראל.

סעיף 40 לפקודת הנמלים (נוסח חדש), תשל"א-1971 קובע כי מנהל נמל לא ירשה את עזיבתו של כלי שייט מהנמל אם לא שוכנע כי שולמו אגרות הנמל, מכס, דמי הסגר ושאר התשלומים בעד כלי השייט. בהתאם להוראות סעיף זה, פורסם לאחרונה מכתב הודעה לציבור בעלי כלי השייט בנושא אכיפת החבות במס.

בתוכן ההודעה נקבע, כי על בעלי יאכטות המעוניינים לצאת מתחומי מדינת ישראל להנפיק אישור יציאה לחו"ל, המצביע על חבות תשלום מיסי היבוא כחוק. במסגרת תהליך קבלת אישור היציאה לחו"ל, על בעל היאכטה להודיע לרשות המס שלושה ימים לפני היציאה לחו"ל. הודעה מוקדמת זו, מאפשרת לרשות המס לבחון את נסיבות הגעת היאכטה לתחומי ישראל ואת אפשרות הטלת מיסי היבוא בגין יבוא בפועל.

בהתאם לאמור, יאכטה הרשומה במדינה זרה והנושאת דגל זר, העוגנת בישראל לתקופה העולה על שלושה חודשים, רואים אותה כיאכטה שיובאה הלכה למעשה לישראל. הואיל וכך, יוטלו מיסי יבוא הכוללים מכס בשיעור 12% ומע"מ בשיעור 17%. מס הקניה בשיעור 15% יוטל במקרים בהם היאכטה הינה בעלת מאפיינים מסוימים המפורטים בצו תעריף המכס.

לאחרונה הוגשה בקשה לאישור תובענה ייצוגית נגד רשות המיסים ומשרד התעשייה, בבקשה לביטול הליכי הגבייה הפסיביים לשם גביית המע"מ ומס הקניה. לטענת בעלי היאכטות, רשות המסים אינו יכולה לגבות את מיסי היבוא לאור התיישנותם ואין זה מן הצדק כי תפעל לגבייה זו אשר לא הייתה נהוגה במועד הבאת יאכטות אלו לארץ. כמו כן טוענים כי בדיקות אלו מעכבת את בעלי היאכטות המעוניינים לצאת מהארץ מיידת.

הודעת רשות המסים לא פורסה במסגרת נוהל רשמי של רשות המסים, אולם ניתן להבחין בהשפעתה הרבה על בעלי היאכטות זרות אשר יאלצו לשלם בגינן, שלא במתוכנן, מיסי יבוא כחוק הישראלי.

 

* * *

הסקירה לעיל הינה בבחינת תמצית. המידע הכלול בה נמסר למטרות אינפורמטיביות בלבד ואין במידע כדי להוות ייעוץ משפטי. לקבלת פרטים נוספים, אנא פנו לעו"ד גיל נדל - ראש תחום יבוא, יצוא וסחר בינלאומי במחלקת מיסים ותגמול בכירים. בדוא"ל Gill.Nadel@goldfarb.com ו/או בטלפון 03-6089979.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל