פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד הופמן רוז
עו"ד מנחם מעיין
עו"ד אלה פילוסוף
עו"ד נמרוד טאובר
עו"ד רונית ארוך כהן
עו"ד ליאת רוגל-לוי
עו"ד תקלה בכרטיס
עו"ד יאיר רגב
עו"ד גיא אורן, נוטריון
עו"ד נעם מאור
 >>   >> 

עבירות חומרים מסוכנים יעלו לך ביוקר!

(23/07/2018)
ירון לביא<br />סטודנט למשפטים
מאת ירון לביא
סטודנט למשפטים

לא מחובר

התעשייה הכימית והעבודה עם חומרים מסוכנים מהווה חלק חשוב וגדול מן העולם המודרני, ושלל ענפי תעשייה אחרים מושתתים עליה – מפעלי אנרגיה, יצרנים שונים, תעשיית התרופות ועוד.
 
אך עם זאת, קשה להתעלם מן הפוטנציאל ההרסני שטמון בתעשייה הזו כאשר היא אינה מפוקחת – החל מפגיעות הרסניות לסביבה ועד להגעה של חומרים מסוכנים אל משתמשי קצה.
 
לכן חוק החומרים המסוכנים קובע את תקנות שונות לעבודה עם שלל חומרים ועם רעלים בפרט, מתוך שאיפה לפקח עליהם היטב ולהבטיח שהם יגרמו לנזק מזערי ככל האפשר.
 
הסקירה בוצעה בשיתוף עם ממוני הבטיחות של המחלקה להובלת חומרים מסוכנים של חברת עלה שירותי אקולוגיה

עיקרי התקנות על מסחר ברעלים

חוק החומרים המסוכנים (התשנ"ג 1993) קובע תקנות ברורות לעבודה עם רעלים שחלות על כל שרשרת המסחר, מן היצרן ועד הקמעונאי.
 
בנוסף לכך, ניתן למצוא בחוק את תקנות הענישה בנושא רעלים, וכן בתוספות לחוק מצויים הרעלים השונים לרבות פירוט של הריכוז או הכמות שלהם.
 
אלו הם התקנות העיקריות:

רישוי והיתר

כל עסק שעובד עם רעלים – מייצר אותם או שוכר בהם – חייב לא רק רישוי בדומה לכל בית עסק אחר, אלא גם היתר לעבודה עם רעלים אשר מונפק על ידי הגוף שמונה לכך על ידי המשרד לאיכות הסביבה – בלי ההיתר, לא רק שהעסק אינו רשאי לעבוד עם רעלים, אלא גם אינו יכול לייבא אותם או לרכוש אותם מסיטונאי.

פנקס רעלים

בעל היתר לעבודה עם רעלים חייב לנהל פנקס של קניות ומכירות רעלים – הפנקס צריך לציין כל רכישה או מכירה של רעל על פי הסדר, לרבות פירוט הפרטים של הרעל והמספר הסידורי של הרכישה או המכירה, וכן לכלול חתימה של המוכר או הקונה בהתאמה.

מכירת רעלים

עסקים סיטונאים ועסקים קמעונאיים למכירת רעלים צריכים להיות שונים זה מזה – סיטונאי רשאי למכור רעלים רק למי שיש ברשותו פנקס רעלים, ואילו הקמעונאי רשאי למכור רעלים רק על פי סעיפי ההיתר שניתן לו.

הפרדה ממזון

עסק קמעונאי לא ימכור רעלים תוך שהוא מוכר משקאות ומזון, ועסק המוכר רעלים כלל לא יהיה רשאי להציג משאות ומזון – זאת אלא אם ניתן היתר מיוחד עבור רוקחים.

אחסון

רעלים יאוחסנו תחת מנעול ובריח, עם תוויות ברורות על כלי הקיבול שלהם, המילה "רעל" בעברית, אנגלית וערבית, והם ישמרו בנפרד מחומרים שאינם רעילים.

סילוק

סילוק חומרים רעילים יעשה בהתאם לאפשרויות הסילוק השונות שמאפשר המשרד לאיכות הסביבה, תוך רישום דרכי הסילוק ותשלום ההיטל שקבע המשרד עבור אופן הסילוק.
 
יש לציין שמלבד חוק החומרים המסוכנים, חוקים נוספים ותקנות נוספות עשויות להגדיר תנאי עבודה ובטיחות נקודתיים עבור בתי מרקחת או בתי עסק יצרניים לחומרים מסוכנים.

ענישה

אי העמידה בתקנות השונות של חוק החומרים המסוכנים עלול לגרור ענישות כבדות למדי, בהן עונשי מאסר או קנסות בשיעורים גבוהים למדי.
 
החוק מונה שני דרגות חומרה לעבירות הקשורות בחומרים המסוכנים, וכל אחת מהן כוללת תחתיה עבירות שונות.
 
ביצוע עבירה בדרגת החומרה הראשונה עשוי לגרור שישה חודשי מאסר או קנס בסך 226 אלף שקלים כאשר מדובר באדם פרטי, או קנס בסך 452 אלף שקלים כאשר מדובר בתאגיד – אלו הן העבירות:
 
 • היעדר פנקס - מי שאינו מנהל פנקס רעלים כלל, או מנהל אותו שלא בהתאם להוראות.
 • סירוב הצגת היתר: מי שמסרב להציג היתר רעלים לממונה מטעם המשרד לאיכות הסביבה – המשרד רשאי לשלוח מפקח בכל
  עת, וסירוב להצגת היתר מהווה עבירה.

ביצוע עבירה בדרגת החומרה השנייה עשויה לגרור שלוש שנות מאסר או קנס בסך 678 אלף שקלים כאשר מדובר באדם פרטי, או קנס בסך 1.356 מיליון שקלים כאשר מדובר בתאגיד – אלו הן העבירות:

 • עיסוק ללא היתר: עבודה עם רעלים ללא היתר מהמשרד לאיכות הסביבה.
 • עיסוק לא בהתאם להיתר: ההיתר מפרט בדיוק באילו רעלים וכמויות רשאי בעל ההיתר לסחור, ואילו סוגי מסחר מותר לו לבצע, ועיסוק
  שלא בהתאם לפרטי ההיתר הללו הוא עבירה.
 • מסירת פרטים כוזבים: מי שמוסר פרטים כוזבים אודות סוג הרעלים וכמויותיהם למשרד לאיכות הסביבה – בין אם הוא מוסר זאת למפקח
  או אדם אחר מטעם המשרד, ובין אם הוא כותב את הפרטים הכוזבים בפנקס הרעלים שלו.
 • מכירת רעלים למי שאינו בעל היתר: עבור סיטונאי, מכירת רעלים למי שאינו בעל היתר לעבודה עם רעלים מהווה עבירה.
 • אי ביצוע צו סילוק רעלים: המשרד לאיכות הסביבה רשאי להנפיק לבית עסק צו לסילוק הרעלים שברשותו – כולם או מקצתם – ואי ביצוע הצו מהווה עבירה.
 • אחסון לקוי: אחסון של רעלים שלא בהתאם לחוק מהווה עבירה.

בנוסף לכל אלה, החוק מגדיר החמרות נוספות בענישה עבור מקרים שבהם העבירה נמשכת או חמורה מן הרגיל:

 • עבירה בנסיבות מחמירות: אם אחת מן העבירות שצוינו לעיל בוצעה בעבירות מחמירות, בית המשפט רשאי להטיל קנס כפול מכפי שנקבע או לגזור על האשם שלוש שנות מאסר – אם מדובר בתאגיד, בית המשפט ראשי להטיל קנס של עד 1.808 מיליון שקלים.
 • עבירה מתמשכת: אם מדובר בעבירה מתמשכת, כמו אי ביצוע צו סילוק רעלים, בית המשפט רשאי להגדיל את הקנס בשיעור של 5% עבור כל יום בו העבירה נמשכה.
 • עבירה חוזרת: אם אותה העבירה בוצע על ידי אותו האדם או אותו התאגיד בטרם שפקעו שנתיים ממועד העבירה הראשונה, בית המשפט רשאי להטיל קנס כפול.

שמירה על החוק – שמירה על הסביבה

ההיסטוריה מלאה באנשים שהתלוננו על החוקים השטותיים ועל הביורוקרטיה הבלתי נגמרת ממש לפני שהם גרמו לתאונה הרסנית.

חוק החומרים המסוכנים וחוקים נוספים הנוגעים בנושאים אקולוגיים הם בעלי משמעות חשובה ביותר – הם נוצרו מתוך הבנה שעבודה לא אחראית עם חומרים שכאלה עשויה לגרום לנזקים גדולים במיוחד וכך לפגוע במיליוני אנשים.

הדבר מתגלם גם ביעד הקנסות המוטלים כתוצאה מעבירות על החוק – הקנסות מיועדים לפרויקטים סביבתיים, הם כאלה העוסקים בחינוך הן כאלה העוסקים ביישום.

אך לא נצטרך להשתמש בכספי הקנסות כדי לתקן נזקים אם אלו לא יתקבלו מלכתחילה – לכן הפתרון הטוב ביותר הוא לשמור על החוק ולשמור על הסביבה, ובאמצעות אנשי מקצוע אשר מתמחים בתקנות ובחוקים השונים ניתן להבטיח שבית העסק יפעל כראוי ובהתאם לצרכים הסביבתיים.


תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל