פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד מאיר אטיאס
עו"ד דן זילברמן
עו"ד אסתר מורנו
עו"ד חזקיהו חנימוב טו"ר
עו"ד דוד בן אשר
עו"ד איתן עדשה
עו"ד איתן ראובני
עו"ד גלית פרלדיק
עו"ד פולינה סמיונוב
עו"ד נוטריון בכפר סבא - גבריאל הרשליקוביץ
 >>   >> 

צוואה בכתב יד

(24/07/2018)
אפרת חורי הרוש<br />עורך דין
מאת אפרת חורי הרוש
עורך דין

לא מחובר

חוק הירושה מונה מספר סוגים של צוואות וביניהן צוואה בכתב יד. זהו סוג הצוואה הפשוט ביותר אשר כל אדם יכול לערוך באופן עצמאי, ללא נוכחות עדים או סיוע של עורך דין. לדרך זו של עריכת צוואה יתרון גדול של חסכון בעלויות והעדר היזקקות לעדים, אולם מנגד, אופן עריכתה, מותיר פתח רב להתנגדויות לצוואה ועלול להביא בסופו של יום לביטולה. על כן, מומלץ לפנות לעורך דין המתמחה בירושות וצוואות, לצורך עריכת צוואה.

צוואה בכתב יד

לכל סוג של צוואה, קובע חוק הירושה כללים לעריכתה על מנת שתהיה תקפה מבחינה משפטית. כאשר מדובר על צוואה בכתב יד, התנאי הראשון הוא כי על הצוואה להיעשות בכתב ידו של המצווה. כלומר, אין להדפיס את הצוואה וזו צריכה להיערך בכתב ידו של המוריש בלבד ולא על ידי אף אדם אחר. התנאים הנוספים הם ציון התאריך בו נכתבה הצוואה וחתימת המצווה עליה. כל אחד מן הכללים המפורטים לעיל הוא חשוב ואי קיומו עלול להביא לפסילתה של הצוואה, אשר משמעותה אי מימוש רצונו של המצווה בדבר חלוקת רכושו. לעניין זה נציין כי בית המשפט נוטה לשים דגש רב על חתימת המוריש על הצוואה, משפעולה זו מביעה גמירות דעת.

יתרון: חסכון בעלויות

לצוואה בכתב יד יתרון אחד מרכזי והוא חסכון בעלויות, מן הטעם כי המצווה אינו נדרש לשכור את שירותיו של עורך דין לצורך עריכת הצוואה. תחת זאת, מנסח המוריש את הצוואה בלשונו, מפרט למי הוא מוריש את רכושו, חותם על הצוואה ובזאת הסתיימה המלאכה. בנוסף לכך, המצווה אינו זקוק לעדים לצורך עריכת הצוואה. יחד עם זאת, דווקא בשל אופן עריכתה העצמאי, ללא עדים ועורך דין, צוואה בכתב יד עלולה להיפסל על ידי בית המשפט, אם תוגש התנגדות לצוואה והתוצאה עלולה להיות כי צוואתו של המצווה לא תתממש ורכושו לא יחולק כפי שהוא היה רוצה.

חיסרון: פתח לפסילת הצוואה

לצד היתרון של צוואה בכתב יד, כפי שפורט לעיל, ישנו חסרון מהותי מאוד והוא אפשרות סבירה לפסילתה של הצוואה. מדוע? העובדה כי המוריש ערך את הצוואה לבדו, ללא נוכחות עדים יכולה להעלות טענה כי המצווה לא היה צלול בדעתו בעת עריכת הצוואה. טענה אחרת אפשרית היא כי הצוואה לא נכתבה למעשה על ידי המצווה עצמו אלא על ידי אנשים אחרים, למשל היורשים המנויים בצוואה. טענות אלו, יש בהן כדי להביא את בית המשפט לפסול את הצוואה והמשמעות היא אי מילוי רצונו של המצווה.

חשיבות עורך הדין בעריכת צוואה

כאמור מעלה, העדרם של עדים בעת עריכת צוואה בכתב יד, מהווה פתח לטענות שונות בדבר האותנטיות של הצוואה וכשירותו של המצווה, שהרי אין מי שיעיד על כך כי המצווה הוא זה שערך את צוואתו ומה היה הלך רוחו במועד עריכת הצוואה. כמו כן, היות שהצוואה אינה מנוסחת על ידי עורך דין, אלא על ידי המצווה שלרוב אינו בעל ידע משפטי, יכולות להיווצר מחלוקות פרשניות רבות בין היורשים בדבר כוונתו של המוריש באשר לאופן חלוקת העזבון. כל אלו מעמידים בסכנה את תוקפה של הצוואה ומכאן את מימוש רצונו של המוריש על פי הצוואה. משכך, צוואה בכתב יד אינה מומלצת ועל מנת לוודא כי רצונו של המצווה יתממש במלואו לאחר פטירתו, יש לפנות לעורך דין מומחה לשם עריכת צוואה. עורך הדין ידאג לכך כי כל רכושו של המצווה נכלל בצוואה וכי אופן חלוקתו בין היורשים יהיה ברור ונהיר, ללא מקום לחילוקי דעות פרשניים. כמו כן, לאחר פטירתו של המוריש, ידאג עורך הדין לקבלת צו קיום צוואה וחלוקת העזבון בין היורשים.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל