פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
דרג אותי
ניקוד .0
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד רפי שדמי
עו"ד אורי נוה
עו"ד צבי חיימוביץ
עו"ד נדאל קאסם
עו"ד יוני שמיל
עו"ד קובי רום
עו"ד אבי מורה
עו"ד זיאד אלשייך (נוטריון)
עו"ד ניצה מלרן
עו"ד זיו און
 >>   >> 

צו קיום צוואה & צו קיום ירושה

(12/10/2018)
מיכאל גנון<br />עורך דין
מאת מיכאל גנון
עורך דין

לא מחובר

צו ירושה וצו קיום צוואה, הינם מסמכים משפטיים המוסדרים בחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט. על אף קיומה של צוואה חתומה ובנוכחות עדים, על מנת לקיים את הצוואה, ישנו הכרח לתת לצוואה תוקף משפטי מחייב כלפי כולי עלמא (כל העולם), והדבר נעשה באמצעות הנפקת צו קיום צוואה, באמצעות הרשם לענייני ירושה (רשם הירושה) או באמצעות בית הדין הרבני.

 

במאמר זה נתרכז בצו קיום צוואה המונפק ע"י הרשם לענייני ירושה. צו קיום הצוואה מורכב הן מהצוואה עצמה והן מהצו של רשם הירושה או בית הדין הרבני, צו הנותן תוקף משפטי מחייב לצוואה.

 

את צו הירושה מנפיקים כאשר אין צוואה, ואז חלוקת הירושה תהיה על פי דיני הירושה, אך כאשר ישנה צוואה, גוברת הצוואה על דיני הירושה. מתי יהיה תוקף לדיני ירושה, כאשר קיימת צוואה? או כאשר הצוואה נפסלה ע"י ביהמ"ש המוסמך או כאשר המדובר בנכסים אשר אינם כלולים בצוואה.

 

צו קיום צוואה יינתן בישראל, לגבי מוריש אשר בעת פטירתו התגורר בישראל, גם אם לא היו למוריש נכסים בישראל, ולחילופין, יינתן צו ע"י רשם הירושה לגבי מוריש אשר נפטר מחוץ לישראל, אך הותיר נכסים בישראל. כלומר, המבחן הוא מבחן הזיקה. האם למוריש הייתה זיקה לישראל, אזי רשם הירושה ייתן צו קיום צוואה.

 

במקרה שהמוריש לא היה מקום מושבו בישראל בעת פטירתו, אך הותיר נכסים בישראל, יעביר רשם הירושה עניין זה לידי בית המשפט לענייני משפחה, ובהסתמך על חוות דעת הדין הזר של מקום מושב המוריש, ייתן ביהמ"ש למשפחה צו קיום צוואה מתאים.

 

רצוי להגיש את הבקשה לצו קיום הצוואה, בסמוך לפטירת המוריש, אך אין הדבר הכרחי. רשם הירושה לא ידחה בקשה לצו קיום צוואה, אך ורק בשל איחור במועד הגשת הבקשה לצו קיום.

 

לעיתים, על רשם הירושה לתת צו ירושה וצו קיום צוואה בו זמנית. נניח, מקרה בו אדם ערך צוואה, ולאחר 20 שנה מיום עריכתה נפטר. במקרה כזה, ייתכן כי חלק מהיורשים על פי הצוואה, אינם עוד בין החיים, ומצד שני, נולדו בינתיים יורשים פוטנציאלים נוספים. כן, ייתכן מקרה כי בין יום עריכת הצוואה לבין יום הפטירה, חלו שינויים במצבת הנכסים של המוריש, ואין התייחסות כללית בצוואה מה קורה במקרה כזה. כך, על החלקים שהמוריש מוריש על פי הצוואה, יינתן צו קיום צוואה, ועל החלקים עליהם לא חלה הצוואה, יינתן צו ירושה. בדרך כלל, מקרים כאלו מגיעים לפתחו של בית המשפט לענייני משפחה, ומשכך אנו ממליצים, כי אדם העורך צוואה, ובינתיים חל שינוי משמעותי במצבת נכסיו, יואיל ויערוך צוואה נוספת, המבטלת את הצוואה הקודמת ומשקפת את תמונת המצב המציאותית של נכסי המוריש.

 

לעיתים אנו נתקלים במקרים בהם אדם מבקש לחלק את ירושתו טרם מותו. ראשית, נקדים ונאמר שאין דבר כזה לחלוטין. הירושה של אדם מתגבשת אך ורק לאחר מותו. אדם יכול לתת מתנה חלק מרכושו בעודו בחיים, אך אין הדבר נחשב חוקית לחלוקת הירושה. מתן מתנה ליורש על פי הצוואה, בעודו של המוריש בחיים, יכול להיות רעיון טוב, באם המוריש צופה פני עתיד ורואה כי לאחר מותו יפרצו מלחמות ירושה במשפחה, ורצונו של המוריש לראות בעיניו כי אותו יורש מקבל את הרכוש המיועד לו. במקרה כזה וכאמור, יש לעדכן את הצוואה ולערוך צוואה חדשה.

 

לעניין זה, נבהיר כי לא קיים דבר כזה תיקון צוואה או שינוי בצוואה. כל שינוי ולו הקל ביותר בצוואה, דורש עריכת צוואה חדשה. כמובן, שכל תוכנה של הצוואה חייב להיות חוקי ובהתאם לתקנת הציבור, לפי הקבוע בחוק הירושה ובפסיקת בתי המשפט.

 

איך יודעים? מתייעצים עם בעל מקצוע מוסמך.
תגובות חברי הקהילה   (0 תגובות)
אין תגובות
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל