פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד שרון גואטה
עו"ד חגי שבתאי שפירא
עו"ד אלון לוי
עו"ד אילן מזרחי
עו"ד רפאל ציק
עו"ד בעז קראוס
מתמחה גיל מליחי
עו"ד אברהם זאדה הרפז
עו"ד יוסי כהן
עו"ד עדיאל ברוך
 >>   >> 

תכנון ובנייה - עמוד 10

אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת העדפת פיצוי לפי עלות ההריסה והבנייה על פני פיצוי סמלי
בית המשפט המחוזי בחיפה בהרכב של 3 שופטים קבע כי ההמלצות שבתקן הן בגדר חובה המוטלת על הקבלן לבצען, וכי ככל שמדרגות פנימיות בדירה בנויות בניגוד לתקנות, וגובה האמבט לא תואם את המלצת התקן – יתקבל פיצוי לפי עלות ביטולו בפועל של הליקוי ואי ההתאמ...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  18/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת נעילה ל- 4 כיוונים
בפסק דין היורש לשורש ליקויי הבנייה, נקבע על ידי בית המשפט המחוזי בחיפה כי נדרשת לדלת כניסה לדירה נעילה על ידי בריחים ל- 4 כיוונים – כפי שכלול בתקנה 2.92
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  17/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת גם תקנה שכבר אינה בת תוקף – מקנה עילת תביעה
"חובתו של קבלן לבנות בנין בהתאם לתקנות ומשחרג הביצוע מקביעת התקנות – מדובר בליקוי של ממש. לא היה מקום לקביעה כי אין תכלית בביצוע בהתאם לתקנות. העובדה שתיקון הליקוי עשוי לפגוע בכל מערך הארונות שנפגע – אינו יכול לפגוע בזכות המערערים לפיצוי ...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  17/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת פרשנות תקנה 4 ט' לעניין חישוב אחוזי הבנייה
תקדים בנושא חישוב שטחים, החל על שטחים גבוהים במרכז הסלון, בלובי של בתי מלון, במבני ציבור ועוד, היוצר שטחי בנייה לניצול אדריכלי מבלי שתושת על שטחים אלו המגבלה של אחוזי הבנייה וזאת ללא כל קשר לשימוש המעשי בפועל של השטחים - מהווה פתח ליצירתיות ...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  17/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת רישוי וייחוד פעולות לגבי תוכנית מתאר
וועדת ערר קבעה בהחלטה מנומקת וברוב קולות, כי לא הכרחי שאדריכל רשוי יכין ויגיש תוכניות מתאר, וכי יש הבדל מהותי בין "תוכנית" האמורה במסגרת תוכניות מתאר, לבין "תוכנית" האמורה במסגרת היתרי בנייה
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  14/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת ההצדקה לסירוב קבלת הדירה
המוכר הוא בעל עניין כי הקונה יקבל את הדירה במועד ללא דיחוי, כי הוא מעוניין להיפטר מהנכס ולהמשיך לפרוייקט הבא, כי הוא מעוניין לקבל את יתרת התשלומים המגיעים לו, כמו גם לקצר את המועד לבל יתאחר במסירה – דבר שבדרך כלל כרוך בפיצוי כספי לפי תקופת הפ...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  12/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת הסכמת בעלי דירות לבנייה של שכן
הסכמות והתנגדויות של בעלי דירות ברכוש המשותף לבנייה של שכניהם, ותפקידה של הוועדה המקומית לתכנון ולבנייה בשמירת זכויות הבנייה של כל הדיירים
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  07/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת תיקון שאינו ראוי
יש מצב בו פתרון העומד בדרישות התקן הישראלי החל – הוא פתרון לקוי, אשר חסרונו רב מיתרונו, והמומחה הנוקט בפתרון מסוג זה במטרה להוזיל ולהפחית עלויות – עושה עבודתו המקצועית רמייה; מצפים כי בית המשפט ינטרל "פתרונים" מסוג זה על אף חוקיותם.
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  05/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת אוורור חלל בדירה
בית המשפט מתווה קו מנחה בעניין חישוב גודלו של החלון ודוחה את הפרשנות של המומחה שמינה מטעמו בעניין זה
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  03/05/2010
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת הבסיס לחישובי עלויות התיקונים בדירה
שאלה: הגשנו תביעה נגד הקבלן בגין ליקויי בנייה בדירה, ביחד עם שאר השכנים שבבית המשותף. מומחה מטעם בית המשפט קבע כי עלות התיקונים של כלל הליקויים בדירתנו הוא x ₪, אלא שמחירי היחידה אשר חושבו בחוות דעתו, נבעו מהנחה לפיה כלל התובעים יתארגנו לביצו...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  27/04/2010
הקודם  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  הבא 


2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל