פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד יעקוב בלס
עו"ד ברק פרידמן
עו"ד לין קורזינר
עו"ד רפי שדמי
עו"ד רוני אילן
עו"ד עומרי גמליאל
עו"ד דוד מוזס
עו"ד יצחק טאוסי
עו"ד אורי בוים
עו"ד יואב רונקין
 >>   >> 

דיני מקרקעין - עמוד 12

מירית  רייף עורך דין Tabu , Minhal & What's In Between…
In this article I hope to clarify some of the questions raised and explain the terms and definitions regarding the TABU registration procedure.
מאת מירית רייף עורך דין  26/06/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת די בהוכחת קיומו של נזק כדי לקבל פיצוי
די בהוכחת קיומו של נזק מבלי להוכיח את שיעורו, כדי שבית המשפט יפסוק פיצוי על דרך האומדנה. לא תמיד יכול התובע להביא ראיות ולהוכיח כמה כסף הפסיד בגלל הנזק שנגרם לו על ידי הנתבע, בין ברשלנות ובין בהפרת חובה חקוקה או בכל דרך אחרת, וכאשר אין עוררין...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  22/06/2011
זיאד אלשייך (נוטריון)  עורך דין רישום מקרקעין
רישום מקרקעין
מאת זיאד אלשייך (נוטריון) עורך דין  15/06/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת תקן חניה – מגביל את מספר הדירות
אם אין אפשרות לבצע חניות במספר כנדרש בתקן החניה – יופחת מספרן של הדירות, כך שתהיה התאמה לתקן חניה.
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  13/06/2011
קלינגר רישוי עסקים ובנייה אחר טיפול נכון בבקשות לשימוש חורג
טיפול בבקשות לשימושים חורגים. הנחיות להליך קבלת ההיתר לשימוש חורג ההליך לקבלת ההיתר לשימוש חורג הינו תהליך מורכב ועיתים לא מוכר. במאמר זהנעשה כל שניתן על מנת להקל על הבנת הדרישות החוק והתקנות בנדון. רצ"ב הנחיות מפורטות. שרות זה ניתן ל...
מאת קלינגר רישוי עסקים ובנייה אחר  11/06/2011
עינת גלוסר עורך דין הגנה על רוכשי דירות (חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א - 2011)
ביום 30 במרץ 2011, כד' באדר ב' התשע"א, התקבל בכנסת חוק המכר (דירות) (תיקון מס' 5), התשע"א - 2011, אשר כולל מספר רב של שינויים צרכניים חשובים, שעיניינם הגנה על רוכשי דירות מקבלן. עיקרו של מאמר זה, סקירה של השינויים בחוק.
מאת עינת גלוסר עורך דין  05/06/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת המחדל של המדינה
כל עובד מנהל בכיר בעל השפעה על התהליכים הללו, צריך להבין כי מה שהוא מוותר – אינם הנכסים שלו. אומנם המשכורת שלו לא תיפגע, ואפילו ייתכן שהיא אף תעלה ב,זכות" היוזמה, אולם החשבון איתו עלול להגיע מכיוון אחר. כל בעל השפעה על התהליכים של הפקרת א...
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  05/06/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת מהי הסטייה המותרת במידות הבנייה?
דיון בנושא.
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  10/05/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת תקן ישראלי חל על בתים אמריקאיים המוקמים בישראל
חוות דעתו של המהנדס רפי גיל בעניין זה נדחתה על ידי בית המשפט
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  10/05/2011
אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת הבניה ללא היתר לא תשפיע על שיקולי הוועדה
"...הערר מתקבל באופן שבו לא ניתן להתיר את הבנייה, אלא באם תפורסם הקלה, וזו תישקל כאילו לא בוצעה הבנייה בפועל (דהיינו, הבחינה תהיה של בקשה להקמת קיר, כאילו זה כלל אינו קיים בשטח)".
מאת אברהם בן עזרא מומחים וחוות דעת  09/05/2011
הקודם  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  הבא 


2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל