פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד חזקיהו חנימוב טו"ר
עו"ד ליטל יצחק
עו"ד שרלי פז
עו"ד מיקי חובה
עו"ד ליקול טמסוט
עו"ד יהודית שושני
עו"ד שולמית קהלת-אורן
עו"ד גיא אורן, נוטריון
עו"ד אורי נוה
עו"ד רמי בן יוסף
 >>   >> 

דיני חברות - עמוד 2

רוני אילן עורך דין תספורת כלכלית - מה צריך לדעת?
לאחרונה אנו שומעים את המונח "תספורת כלכלית" לא מעט. תספורת כלכלית, או במילים אחרות – "הסדר חוב", הינה הליך משפטי לכל דבר המשנה את תנאיהם של חובותיו של החייב, וכל זאת נעשה לטובתו. בפתח הדברים ייאמר כי המושג "תספורת" אינ...
מאת רוני אילן עורך דין  09/09/2013
רוני אילן עורך דין התפקידים של רשם החברות
רשם החברות הינה יחידה אירגונית ברשות התאגידים השייכת למשרד המשפטים, העוסקת במספר הליכים שונים הקשורים להתנהלותן של חברות ושותפויות שונות בארץ, ופועלת בהתאם לחוק החברות משנת 1999.
מאת רוני אילן עורך דין  09/09/2013
דוד  מוזס עורך דין הניהול השוטף וחובת הדיווח לרשם החברות
כחלק מניהול ענייניה השוטפים של החברה ועל פי הוראת סעיף 140 לחוק החברות, התשנ"ט- 1999 (להלן: "החוק"), חברה פרטית* חייבת בדיווח לרשם החברות באשר לפעולות או העניינים שיפורטו להלן
מאת דוד מוזס עורך דין  31/03/2013
דוד  מוזס עורך דין חברה מפרת חוק
בתיקון מס' 10 לחוק החברות, תוקנו הוראות חדשות שנועדו ליתן מענה לתופעת התחמקותן של חברות בישראל מלמלא אחר חובותיהן, בין היתר, באשר לאי תשלום אגרות שנתיות ואי הגשת דוחות שנתיים.
מאת דוד מוזס עורך דין  31/03/2013
דוד  מוזס עורך דין פירוק חברה מרצון
הליך פירוק המיועד לכל חברה, שלה היכולת לשלם את כל חובותיה תוך 12 חודשים לאחר תחילת פירוקה.
מאת דוד מוזס עורך דין  31/03/2013
דוד  מוזס עורך דין רישום חברה בישראל
במדינת ישראל כל אדם (די באחד) רשאי לייסד חברה, ובלבד שמטרות החברה אינן נוגדות את החוק, בלתי מוסריות או כאלו הנוגדות את תקנת הציבור. ככלל, לחברה יכול שיהיה בעל מניה אחד או יותר.
מאת דוד מוזס עורך דין  31/03/2013
אלי דורון אחר בבעלותך בנין להשכרה? אתה זכאי להטבות מס!
פרק שביעי 1 לחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן: "החוק"), מעניק הטבות מס ללא הגבלת תקופה בגין בניינים להשכרה.
מאת אלי דורון אחר  24/01/2013
אלי דורון אחר ועדות תגמול בחברות ציבוריות וחברות אג"ח ימליצו ויאשרו הסכמי שכר לבכי...
בתאריך 31.7.12 נדונה הצעת חוק לתיקון לחוק החברות, תיקון שאמור להגביל את השכר לבכירים בחברות ציבוריות וחברות אג”ח. הצעת החוק מחייבת את החברות להקים ועדת תגמול, שתמליץ על מדיניות התגמול לבכירים בחברה, כאשר בין שיקוליה לקביעת התגמול יהיו הנושאי...
מאת אלי דורון אחר  24/01/2013
אלי דורון אחר מה בין מכירת חלק ממוניטין של בעלי מניות בחברה לבין הכנסת שותף לחברה במיש...
בשאלה זו עסק בית המשפט העליון במסגרת פסק דינו שניתן לאחרונה בע"א 4666/10 דוד לנדאו ואח' נ' פקיד שומה תל אביב. דובר בשני שותפים בחלקים שווים בסוכנות ביטוח (להלן: "הסוכנות הישנה"), אשר פעלה מאז שנות החמישים של המאה הקודמת.
מאת אלי דורון אחר  25/11/2012
אלי דורון אחר מה בין מכירת חלק ממוניטין של בעלי מניות בחברה לבין הכנסת שותף לחברה במיש...
בשאלה זו עסק בית המשפט העליון במסגרת פסק דינו שניתן לאחרונה בע"א 4666/10 דוד לנדאו ואח' נ' פקיד שומה תל אביב. דובר בשני שותפים בחלקים שווים בסוכנות ביטוח (להלן: "הסוכנות הישנה"), אשר פעלה מאז שנות החמישים של המאה הקודמת.
מאת אלי דורון אחר  30/08/2012
הקודם  1  2  3  4  הבא 


2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל