פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
עו"ד דוד אמסלם
עו"ד עמר ח'מרה
עו"ד מרדכי ספיר
עו"ד משה אלפסי נוטריון
עו"ד גיא פלנטר
עו"ד רהב עוז
עו"ד עינת גלוסר
עו"ד סלאם אבו-עסבה
עו"ד אביעד פרץ
עו"ד דוד פייל
 >>   >> 

דיני חברות - עמוד 3

דוד דגן אינטרנט ד"ר אורי עצמון- המשפט הטבעי - צידוק מוסרי לקיום מערכות חברתיות ומשפ...
המשפט הטבעי אינו בר שינוי, ואינו שונה בין חברות שונות, הוא אחיד בין כל העמים וכל הזמנים וכל אדם נהנה מקיומם של חוקי הטבע (החוק העליון הגבוה, שהשימוש בו נעשה בו בתבונה, צ'יצ'רו), כלומר האמת והצדק מחייבים את המצאותו של המשפט הטבעי.
מאת דוד דגן אינטרנט  27/03/2012
אלי דורון אחר חיוב נאמן בחובות
במסגרת הליך פירוק של חברה, לפי ס' 350 לחוק החברות ניתן שחברה תיכנס להליך שנקרא "הקפאת הליכים". במסגרת הליך זה החברה מקבלת מבית המשפט הגנה מפני נושים. הרציונאל של הגנה זו ושל ההליך כולו הוא למקסם את תשלומי החובות לנושים.
מאת אלי דורון אחר  29/01/2012
יצחק טאוסי עורך דין הטלת אחריות בנזיקין על מנהל חברה
מקרה בו חוייב מנהל חברה- שביטל שיקים של החברה אותם הוא מסר--ביודעו שהחברה בקשיים- בתשלום החוב- באופן אישי
מאת יצחק טאוסי עורך דין  13/07/2011
ירון בר אל עורך דין הרמת מסך בחברה בע"מ
עקרון האישיות המשפטית הנפרדת של החברה ועקרון האחריות המוגבלת של בעלי המניות והמנהלים בחברה הם מעקרונות היסוד בדיני התאגידים. עקרונות אלו שלובים זה בזה כך שקיים "מסך" בין האישיות המשפטית הנפרדת של החברה לבין בעלי המניות ומנהליה ולכל אח...
מאת ירון בר אל עורך דין  09/02/2010
ירון בר אל עורך דין קיפוח המיעוט בחברה בע"מ
לא אחת, בעיקר בחברות פרטיות, קטנות ובינוניות, יש לבעלי מניות הרוב שליטה כמעט מוחלטת בפעילות החברה. במקרים מסוימים יכול ויפעלו בעלי מניות הרוב בחברה כבשלהם, תוך התעלמות מחובותיהם ע"פ חוק החברות כבעלי מניות ושלילת זכויותיהם של בעלי המניות ש...
מאת ירון בר אל עורך דין  09/02/2010
אבי זילברפלד עורך דין חברה בע"מ מול הרמת המסך ואחריות אישית: רקע ומושגי יסוד
המאמר סוקר את הרקע ההסטורי והמשפטי להיווצרות החברה בע"מ, מסביר את משמעות ה"ערבון המוגבל" של חברה בע"מ, את עקרון האישיות המשפטית הנפרדת, ואת האפשרויות לגביית חוב החברה מהאורגנים שלה, עפ"י עקרון הרמת המסך, ועל דרך הטלת אחרי...
מאת אבי זילברפלד עורך דין  08/02/2010
אבי זילברפלד עורך דין ערבות מוסווית
המאמר מנתח באופן משפטי את אחת התופעות המכוערות בעולם העסקים: שרבוב שורת ערבות אישית למסמך שאיננו משפטי, כי אם מסחרי גרידא (חשבונית מס, קבלה, תמ"ש וכדו').
מאת אבי זילברפלד עורך דין  08/02/2010
אבי זילברפלד עורך דין הרמת המסך ואחריות אישית: הדילמה בהמשך הפעלת חברה במשבר כלכלי
המאמר סוקר את הדילמה המשפטית בה מצוי בעל/מנהל חברה המצויה במשבר כלכלי, שעה שהחלטה בלתי ראויה שלו עלולה לגרום לו להיות מחוייב באופן אישי בחובות החברה, מחמת טענת "הרמת המסך" ו/או הטלת אחריות אישית.
מאת אבי זילברפלד עורך דין  08/02/2010
אבי זילברפלד עורך דין הרמת מסך ואחריות אישית בתאגיד:"גלגול כספים" ע"י חברה בע"מ
המאמר מתמודד עם השאלה אימתי עלול בעל מניות/מנהל חברה בע"מ לחוב אישית בחובות החברה, עקב "גלגול כספים, שהחברה עשתה טרם קריסתה.
מאת אבי זילברפלד עורך דין  08/02/2010
אבי זילברפלד עורך דין הרמת המסך ואחריות אישית בתאגיד: חובת ההודעה על קשיים בחברה
המאמר דן בשאלה אימתי עלול בעל החברה ו/או מנהלה לחוב בחבות אישית לחובות החברה, עקב אי הודעה למתקשר עם החברה, אודות מצבה הכלכלי הקשה של החברה.
מאת אבי זילברפלד עורך דין  08/02/2010
הקודם  1  2  3  4  הבא 


2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל