פלטפורמה לעורכי דין המאפשרת אינטראקציה בין עורכי הדין ובין לקוחות פוטנציאלים וקיימים.
עורכי דין
אינדקסים ולוחות
אינדקס עורכי דין
שרותים משלימים
לוח הצעות עסקית
לוח מודעות כללי
עורכי דין באתר
מתמחה מאיה הדס
עו"ד עודד דרדיקמן
עו"ד אבירם גולדשטיין
עו"ד ברק פרידמן
עו"ד גיל קראוס
עו"ד צבי רוזנטל
עו"ד טל מליק
עו"ד סול ראובן
עו"ד ראובן נתאי
עו"ד עופר הבר
 >> 

טפסים, חוזים, כתב טענות

prozac uk buy

prozac online buy click here

 

מאגר החוזים והטפסים הוקם במטרה לסייע בידי כלל חברי הקהילה במציאת דוגמאות לכתבי טענות, חוזים וטפסים לסוגיהם השונים. כל משתמש יכול להוסיף למאגר דוגמאות למסמכים אשר עשויים לשמש את כלל חברי  הקהילה. הוספת קבצים למאגר תתבצע באופן הבא: 'כרטיס האישי' - 'החוזים והטפסים שלי' - 'הוסף חוזה/טופס'. ניתן להעלות מסמכים בפורמט PDF או WORD. הוספת טפסים למאגר הינה פעולה פשוטה שתשפר את רווחת כולנו כקהילה.

במקביל הצבנו עבורכם באתר מאגר מסמכים בתשלום, מחירי הטפסים או החוזים מופיעים לצידם, תוכלו להתרשם מהטופס או החוזה טרם ביצוע הרכישה בפועל.

 

שימו לב, טעינת הקבצים עשויה להימשך עד כדקה, אנא התאזרו בסבלנות!

טפסים של האתר
אבטלה
אמהות
אלימות במשפחה
אגף שיקום
ביטוח וגביה
ביטוח לאומי כללי
בטוחות
בקשה למתן פסק דין בהעדר הגנה
בקשה לזימון עדים
בתים משותפים
דמי תאונה
דמי פגיעה בעבודה
דיירות מוגנת
הבטחת הכנסה
הוצאה לפועל
הסכמי הלוואה
הסכמי ממון
הסכמי העסקה
הסכמי מתנה
הסכמי פשרה
הסכמי משכון
הסכם שיתוף במקרקעין
הסכמי שכירות לנכסים מסחריים
זיכרון דברים
חיילים משוחררים
טפסים כללים למס הכנסה
הודעת מעביד על פרישה מעבודה של עובד- טופס 161 - חינם
אישור מסירת מידע וויתור על סודיות מהביטוח הלאומי- טופס 169 ב - חינם
אישור עפ'י תקנות מס הכנסה - ניכוי ממשכורת - לשנת 2008- טופס 106 - חינם
באישור תושבות -טופס 1312 א - חינם
בקשה לאישור תושבות לשם קבלת הנחת תושב - טופס 1312 - חינם
בקשה לאישור תקופת שומה מיוחדת - טופס 2604 - חינם
בקשה לביטול-הקטנה מקדמות- טופס 2216 א - חינם
בקשה להקלה ולתיאום בחישוב ניכויי המס על ידי מייצג- טופס 117 - חינם
בקשה להקלת ותיאום בחישוב ניכויי המס על ידי פקיד השומה- טופס 116 - חינם
בקשה לזיכוי ממס בגין קרוב נטול יכולת- טופס 116 א - חינם
בקשה לנכוי מס הכנסה מוקטן מריבית-טופס 116 ב - חינם
בקשה לפטור ממס - טופס 1516 - חינם
בקשה לפטור-הקטנה של ניכוי במקור- טופס 2542 - חינם
בקשה לפריסה על פי סעיף 8(ג) לפקודת מס - טופס 116 ג - חינם
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי-תעודת הוראה- טופס 119 - חינם
בקשה לקבלת הקלה במס ליחיד הזכאי לקבלת תואר אקדמי-תעודת מקצוע החל משנת '08- טופס 119 - חינם
בקשה לקבלת מידע ע'פ חוק חופש המידע התשנ'ח, 1998 - טופס 1245 - חינם
בקשה לקבלת פנקס דיווח למעסיק יחיד המעסיק עובד זר- טופס 3333 - חינם
בקשת עמית מפקיד השומה למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- טופס 159 - חינם
בקשת עמית מקופת גמל למשיכת כספי תגמולים ללא ניכוי מס- טופס 159 א - חינם
דו'ח על קיום שותפות- טופס 1504 - חינם
דו'ח פרטים אישיים והצהרה על מקורות הכנסה- טופס 5329 - חינם
דין וחשבון לחקלאי - טופס 1220 - חינם
דין וחשבון על חלוקת דיבידנד- נספח ב לטופס 1214 - חינם
הודעה בדבר בחירת יוצר מייצג נהנה מייצג- טופס 144 - חינם
הודעה והצהרה לחישוב נפרד של המס על הכנסת בני-זוג- טופס 4431 - חינם
הודעה והצהרה על ניכוי מס הכנסה מוקטן ממשכורת בעד עבודת משמרות- טופס 105 - חינם
הודעה על העברת נכסים לחברה - טופס 1512 - חינם
הודעה על חלוקות שקיבל נהנה- טופס 149 - חינם
הודעה על ייחוס הכנסות ליוצר בנאמנות תושבי ישראל /ייחוס הכנסות לנהנה בנאמנות לפי צוואה- טופס 148 - חינם
הודעה על ייחוס הכנסות לנהנה בעקבות חלוקה- טופס 142 - חינם
ההודעה על יצירת נאמנות או על הקניה לנאמנות- טופס 147 - חינם
הודעה על פרטי נאמנות - טופס 151 - חינם
הודעה על רווח הון וחישוב המס המגיע - טופס 1399 - חינם
הודעת עובד עקב פרישה מעבודה- טופס 161א - חינם
הודעת שאירים על הפסקת עבודה עקב מוות - טופס 161 ב - חינם
החלטת מייצג בענין גובה דרישת המקדמות - טופס 2216 ב - חינם
העברת נכסים מאדם לחברה- טופס 1512 א - חינם
הצהרה בדבר קביעת 'בן זוג רשום'- טופס 4435 - חינם
הצהרה על החזקה בחבר בני אדם תושב חוץ - טופס 150 - חינם
הצהרה על נאמנות בלתי הדירה- טופס 141 - חינם
הצהרה על נאמנות נהנה תושב חוץ - טופס 143 - חינם
הצהרה על עסקאות בינלאומיות - טופס 1385 - חינם
הקטנה או ביטול מקדמות ע'י מייצג - טופס 2216 ג - חינם
כרטיס עובד- טופס 0101-130 - חינם
כרטיס רישום תשלומים וניכויים במקור- טופס 801 - חינם
פירוט חוב המעביד לפיצויים ליום- טופס מק-11 - חינם
פרטים על הכנסות ונכסים מחו'ל בלבד - טופס 5329 ב - חינם
פתיחת תיק לנאמנות במס הכנסה- טופס 152 - חינם
קביעת אחוזי נכות לצרכי מס הכנסה-טופס 169 א - חינם
תעודה רפואית לצורך תביעת זיכוי ממס לפי פקודת מס הכנסה - טופס 127 - חינם
תקציר דו'ח משוער חברות- טופס 1262 - חינם
טפסים לרשם המשכונות
טפסים שימושיים למשרד הפנים
טפסי מס הכנסה
דו'ח שנתי לשכירים בקשה להחזר מס- טופס 135 - חינם
דין וחשבון חברה- טופס 1214 - חינם
דין וחשבון לנאמן בנאמנות על הכנסות בארץ ובחו'ל - טופס 1327 - חינם
הדין וחשבון על הכנסות- טופס 1301 - חינם
הודעה על פעולות שהן תכנון מס חייב בדיווח - מס הכנסה- טופס 1213 - חינם
טופס עזר לנספח ג(2)- טופס 1326 א - חינם
נספח א' לטופס הדו'ח השנתי ליחיד- חישוב ההכנסה החייבת מעסק או ממשלח יד- טופס 1320 - חינם
נספח ב' לטופס הדו'ח השנתי - חישוב ההכנסה החייבת שאינה מעסק או ממשלח יד- טופס 1321 - חינם
נספח ג' לטופס הדו'ח השנתי - רווח הון מניירת ערך סחירים לשנת המס 2008- טופס 1322 - חינם
נספח ג(1) לטופס דו'ח השנתי- טופס 1325 - חינם
נספח ג(2) לטופס דו'ח השנתי- טופס 1326 - חינם
נספח ד' לטופס הדו'ח השנתי לחברה - הכנסות מחו'ל ומס ששולם עליהן- טופס 1323 - חינם
נספח ד' לטופס הדו'ח השנתי ליחיד - הכנסות מחו'ל ומס ששולם עליהן- טופס 1324 - חינם
נספח לדו'ח השנתי- הפסדים מועברים ויתרת ניכוי בשל אינפלציה- טופס 1344 - חינם
נספח לדו'ח השנתי- ניכוי נוסף בשל פחת- טופס 1343 - חינם
תקנות מס הכנסה (פחת) - פרטים על נכסים שניתן לתבוע עבורם פחת- טופס 1342 - חינם
יפוי כח
1  2 
2009 © עורכי דין - ReadLaw כל הזכויות שמורות ל